Any 1804


   
Any 1804 - Es trasllada a sant Magí l'antic retaule major de la Seu acabat pel botifler Giuseppe Dardanone i Joan Deyà Ponç  l'any 1729.

3 de gener de 1804 - Mateu Rigo mor a la torre de Porto Colom.

3 de gener de 1804 - Es sentenciat a mort en suplici , Carles Ferrer del Regiment de Borbó i després cremat a la Porta de santa Catalina.
   
24 de gener de 1804- Dionisia Rossinyol de Defla Comelles és casa amb el reaccionari francès  refugiat a Mallorca, Charles Joseph Henry d'Espagnac ,comte d'Espanya pels seus serveis contra la revolució.


17 de febrer de 1804 - Fa neu a Mallorca.
   
22 d'abril de 1804 - Reial Orde en relació a les formes de carregament d'esclaus.

   
15 de juny de 1804 - Mor el brigadier Nicolás Pueyo Pueyo.

16 de juliol de 1804 -"... resulta que en el dia se halla existente el número de quintales de nieve que resa la siguiente demostración; esto es, líquido, bajadas las mermas que podrá tener durante el tiempo de su distribución y consumo.
Descallar de la villa de Selva. . 1800 q.
Cátala de idem...................... 2000 q.
Son Lluch de idem.................. 1600 q.
Gorivellas de idem................... 640 q.
Son Alberti de Soller................ 700 q.
Busquets de idem.................. 1100 q.
Total.....................................7840 q.
De modo, que siendo el consumo anual en corta diferencia 6000 quintales, haviendose ya introducido 3000 se bajan otros tantos de la existencia para completar el consumo de este año, y resultarán sobrantes 4840 quintales de
nieve.(AMP Llibre de Docs. de 1804.)

   
25 de juliol de 1804 - Consagració de l'església de La Vileta, construïda per la donació d'una casa del comerciant Gabriel Sacarés.

21 d'agost de 1804 - Juan de Villalonga prohibeix emmagatzemar draps vells dins els murs de Ciutat i el pas de draps humits cap al moll on s'han d'embarcar a causa de les condicions pútrides en que es desenvolupa  l'activitat imposant una sanció de tres lliures de multa. (AMP, Llibre de documents de 1804).
   
30 de setembre de 1804-Rogatives dels dominics i de la Inquisició contra els lliberals.


   
7 de novembre de 1804- Josep Sanglada Ballester de Togores hereda el comtat d'Aiamans, amb 20 jovades a la cavalleria de Lloseta i 15 jovades a la d'Aiamans, amb l'obligació de mantenir dos cavalls armats.

28 de novembre de 1804 - Francesc Boix de Berard Pont-i-Vic de Sola  és designat regidor perpetu de Palma.

30 de novembre de 1804 - Manuel Antonio de Santisteban en nom del Consejo prohibeix la suscripció d'obres impreses encara no aprovades i no permet la venda d'aquestes obres en quaderns.

20 de desembre de 1804 - Proclama del Príncipe de la Paz contra Anglaterra.

24 de desembre de 1804 - Mor el tinent general Bernardo Troncoso a Palma, militar que serví militarment i institucionalment  l'imperialisme espanyol a Orà, Alger, Portugal , Veracruz, Cuba, Guatemala i Savoia.endavant