Any 1806  

Any 1806- Dionís Sard, cartoixà, fa donació de sis quadres de Bayeu a l'ermita de Betlem.

Gener de 1806 - En relació a l'impost sobre el vi el rei vol que els forans paguin 63.000 lliures i que l'Intendent faci la distribució de manera justa.(Noticias y relaciones históricas de Mallorca- Joan Llabrés).

4 de gener de 1806 - El pa de set unces i mitja val vuit diners.

4 de gener de 1806 - El matalasser català Agustí Serra ofereix al públic màrfegues i matalassos en el seu domicili de la plaça de la llenya o de les Copinyes, vora Cort.

5 de gener de 1806 - Censura contra el Carnaval. Un edicte permet el ball de màscares a la Llotja a partir del dia 6  al preu de 5 reials, però a la vegada prohibeix anar amb les màscares posades en el carrer i anar disfressats de religiosos o amb uniformes, disfressar-se amb robes de sexe diferent ,  ni disfresses que vagin contra la honestedat o els bons costums, ni adornar-se amb joies i objectes de luxe. Tampoc es permet la sàtira. L'edicte regula que es començaran les funcions amb minuets, seguits de contradanses amb un màxim de 10 parelles, pas peus, fandangos i boleros. No es permet la cridòria contra els que ballen ni repicar de peus. (Semanario de Mallorca de 11/1/1806).

11 de gener de 1806 - La llibreria de Joan Berdeils que estava situada en el carrer de la Posada de sant Domènec es trasllada vora la Carnisseria del Mercat aprop de la Casa de les Comèdies. En el carreró enfront del forn de Can Frasquet la Fàbrica de Savignone i Cia. té a la venda botelles grosses de licor de taronja xinesa al preu de dues pessetes i altres més petites al preu de cinc sous (carrer de la Soledat).

1 de febrer de 1806 - Arriba a Palma procedent de Gibraltar el bergantí sant Nicolau comandat per Joan Maria Pasic de Ragusa carregat amb 369 barrils de sardina.

15 de febrer de 1806 - Giovanni Battista Rebufati que viu a Palma a la plaça del Call 47 al costat del forn i casa del doctor Colom ofereix ensenyament d'italià i per a traduccions i  escrits del llatí, italià o castellà.

26 de febrer de 1806 - Arriben a Palma els llaüts de Pau Rubea, Antoni Coves i Jaume Flexas després de ser capturats per una xàvega anglesa enfront del terme de Campos que els va deixar en llibertat després de robar part de la càrrega , els doblers i altres utensilis.

15 de març de 1806 - Joan Verger Baró que té la casa enfront de sant Joan de Malta a Palma, ven espelmes de cera blanca a 23 sous la lliura.

24 de març de 1806 -  Torna a Palma amb el seu  pinc Antoni Pons capturat pels corsaris anglesos el dia 22 amb altra gent capturada també pels anglesos d'un llaüt enfront de Manacor.
   
24 de març de 1806 -  El marquesat de la Cueva passa a la denominació de Casa Ferrandell.

    
3 d’abril de 1806 - Per Reial ordre s'institueixen les Juntes Provincials d'Exàmens de primeres lletres dedicades exclusivament a l’atenció de l’ensenyança elemental.


5 d'abril de 1806 - El comte de santa Maria de Formiguera posa en venda part de la possessió de Son Ferrer en parcel·les. (Semanario de Mallorca num.14)
   
1 de juny de 1806 - El cardenal Despuig beneeix l'antiga torre de l'ermita de Betlem ara convertida en oratori. El cardenal paga durant un any 9 sous diaris a un picapedrer per a l'habilitació de l'ermita..

   
2 de juliol de 1806, Maria Càndida Torrella i Gual-Despuig, viuda, arrenda a Llorenç Santpol Homar la possessió de Son Gual, situada en el pla de sant Jordi,  per nou anys i nou  esplets, contadors des de vuit setembre primer vinent, fins al mateix dia de l'any mil 1815.

   
4  d'agost de 1806- Plou al matí i fa fresca a la tarda (Diari de Jovellanos).

   
13 d'agost de 1806-Trona però només cauen algunes gotes. El mal temps no permet banayar-se. Jovellanos toca la guitarra (Diari de Jovellanos).

   
14 d'agost de 1806-Matí nuvolós i fresc. Plou fort, però només una estona.(Diari de Jovellanos).

   
29 d'agost de 1806- Volvieron al Castillo los oficiales, que andan de cagalera.(Diari de Jovellanos).

   
30 d'agost de 1806- Trona , plou fort i fa vent. (Diari de Jovellanos)

   
23 de setembre de 1806- Tempesta a Palma (Diari de Jovellanos).

   
13 d'octubre de 1806 - Miquel Vich de Banyalbufar, espós de Caterina Bujosa, és nomenat familiar de sant Ofici.


26 d'octubre de 1806 - Arriba a Palma una llanxa de Pau Ripoll ambla tripulació de la seva xàvega capturada devers santa Ponça per un llaüt corsari amglès (Semanario de Mallorca num.44)

10 de desembre de 1806- Desembarc de tropes angleses en el Port de Felanitx que prenen dues barques i es subministren d'aigua del pou de Son Suau (Noticias y relaciones históricas de Mallorca- Joan Llabrés).

Desembre de 1806 - Arrest  al castell de Bellver de Francesc Macià , oficial de la tropa del port de Felanitx, i expedientats el sergent, el caporal, la tropa  al temps que es multa al batle.
(Noticias y relaciones históricas de Mallorca- Joan Llabrés).

   
12 de desembre de 1806-Un breu de Pius VII obliga cedir a l'estat una setena part de les finques urbanes i rústiques de l'Església, convents,monestirs, i eclesiàstics.


27 de desembre de 1806 - Es paguen 8 diners per un pa de 10 unces i mitja.
   
Desembre de 1806 - Compra dels terrenys de Son Tritlo per al nou cementeri de Palma.
endavant