Any 1809


   
Any 1809 - La Llotja de Palma es destina a la fundició de canons d'artilleria.

   
1 de gener de 1809- La Junta Central prohibeix la lliure impremta.

   
7 de gener de 1809- Arriba a Mallorca refugiat el bisbe de Barcelona, Pau Sichar, que s'allotja a la casa del canonge Rul·lan.

   
9 de gener de 1809- Aliança de la Junta Central amb Anglaterra.

   
16 de gener de 1809- Francisco de la Cuesta, capità general interí, és nomenat president de la Reial Audiència.

   
17 de gener de 1809- El Capità General de Catalunya sol·licita la incorporació a la lluita del Regiment Provincial de Milícies de Mallorca amb l'oposició de la Junta de Mallorca.

   
19 de gener de 1809-El comte d'Aiamans suspèn al comandant general i assoleix el comandament polític i militar.

   
21 de gener de 1809- Es disposa que el Regiment Provincial de Milícies surti cap a Catalunya.

   
22 de gener de 1809- La Junta Central de Sevilla declara que virreinats i colònies hi tendran representació.

   
23 de gener de 1809-Francisco de la Cuesta recupera el comandament general.

   
6 de febrer de 1809 - L'ajuntament de Manacor fa un pregó per tal que qui vulgui pot recollir una barcella de blat i una de faves a la Casa de la Vila que no haurà de pagar fins a la festa de sant Jaume.

   
7 de febrer de 1809 - Mor Antoni Moragues Comelles, fill dels propietaris de Son Moragues (Valldemossa) en el segon setge de Saragossa.

   
11 de febrer de 1809- Creació de la Junta Superior Provincial.

   
24 de febrer de 1809- L' embarcament de 300 homes per fer la guerra en la península genera incidents greus a Palma.

   
1 de març de 1809- Antoni Aguiló Pinya dirigeix un Memorial a la Junta Central, coordinadora de la resistència a l'agressió francesa, oferintse per reclutar xuetes per a l'exèrcit. A.R.M. "Micelànea Pascual" Vol. II pàg. 321.

   
8 de març de 1809- Des de les Illes Balears, es fa constar el desacord  de la Junta amb el trasllat dels presos francesos a les Illes. Des de feia mesos i a través de les diferents Gazetes, es parlava del contagi que s'havia produït en alguns dels vaixells a Càdis i de la mort de vuitanta o noranta homes diàriament. El temor que aquesta epidèmia pogués contagiar a la població de les illes, fa que el Comte de Ayamans, ofereixi el llatzaret de Menorca com el lloc ideal per a traslladar als presos, lloc al qual ja es dirigirien un nombre considerable de malalts i ferits d'hospitals catalans. La proposta d'enviament al llatzaret va ser rebutjada absolutament pels anglesos establerts a Menorca.

   
18 de març de 1809-Nazario Reding arriba a Mallorca com a governador i corregidor.

   
4 d'abril de 1809- S'ordena als bisbes que lliurin els objectes de plata que no siguin imprescindibles, per al finançament de la guerra contra França.

   
12 d'abril de 1809- Reial decret de la Junta contra els bisbes afrancesats.

30 d'abril de 1809 - Plou (BSAL de 1885-1886)
   
Maig de 1809- Mor el tinent Gabriel Jaume de S'Arboçar (Santa Maria) al front de Catalunya.

   
2 de maig de 1809- Decret de la Junta Central per a la  confiscació dels béns dels afrancesats.

   
5 de maig de 1809- Desembarc dels primers presoners francesos a Cabrera.


10 de maig del 1809 - Da la fragata "Cornèlia" desembarquen 1548 presoners francesos a Cabrera. (AGCIM. X-833. Doc. 74.)

14 de maig del 1809 - Un total de 174 presoners francesos surten de Menorca en el xabec "Sant Miquel" amb destí a Cabrera.
   
22 de maig de 1809- La Junta Central emet un decret que estableix la representació a les Corts. Concessió a Amèrica de representació a les Corts espanyoles.


Juny de 1809 - La comunitat del Convent dels agustins de Felanitx està formada per 20 frares.

17 de juny de 1809 - Mor el felanitxer Gabriel Mestre Ramon, que va ser prior dels agustins del Convent del Socors.

Agost - Es treballa la façana del Convent dels Agustins de Felanitx.
   
29 de setembre de 1809- Una processó surt de Santa Creu perque nos don felis victoria contra los gavaxos.

   
17 d'octubre de 1809- Luis de Villava Aybar, aragonès, nou governador de Menorca.

   
6 de desembre de 1809- Un decret demana la incautació per a la defensa de les joies i plata de les esglésies, innecessàries per al culte.

   
10 de desembre de 1809- Girona capitula davant els francesos.


endavant