Any 1812 - Nul entusiasme dels mallorquins per la lleva de la Divisió Mallorquina que ha de combatre els francesos.

    Any 1812: Fam

    "L'any dotze la fam voltava
    tota l'illa i la ciutat;
    qui volia menjar blat,
    de sis aumuds, tall tirat,
    "dos duros i mig pagava"

L'acollida massiva de fugitius de la guerra encareix els productes.

   
Any 1812- Nueva Ortografía de la lengua mallorquina explicada en español para su más fácil inteligencia.


   
Any 1812- Hi ha més de 30.000 persones refugiades a Mallorca.

   
Gener de 1812- Antonio de Gregorio Verdugo capità general de les Balears.

   
1 de gener de 1812- Estrena de l'enllumenat de Palma.

   
3 de gener de 1812- En 3 de gener d'aquest any va lliurar la Universitat 2 llums de plata, el seu pes 137 unces. En el mateix dia la Rvda. Comunitat de Sta. Eulalia, 7 llums, el seu pes 482 unces.

   
En 9 de gener, el M. I. Cabildo d'aquesta Sta. Església, va lliurar 11 llums, el seu pes 550 unces. El mateix dia la Rvda. Comunitat de Pàg. de Sto. Domingo d'aquesta ciutat, 14 llums, el seu pes 1098 unces.

   
En 13 del mateix la Rvda. Comunitat de Pàg. de S. Francisco de Asis de la mateixa, 20 llums, el seu pes 803 lliures, aneu.

   

El dia 8 de gener de 1812, va lliurar el Dr. D. Antonio Alemany Pvre. i capellà de la parroquial església de la vila de Andraitx, dos llums procedents de la mateixa església, el seu pes 45 lliures.

   
 En 24 de gener va lliurar el reverend P. Cosme Salom Guardià del convent de Jesús extramurs, 5 llums, el seu pes 95 lliures.


En 6 de Febrer va lliurar D. Juan Nacio prevere i cura de la parroquial església de la vila de Muro, un llum procedent d'aquesta església, el seu pes 204/8 lliures.

8 de febrer de 1812- Arriben a Palma tres vaixells anglesos procedents de Menorca amb el Coronell Campbell,  que carreguen l'equipament de la Divisió Mallorquina.
   

13 de febrer de 1812 - Inauguració d'una Acadèmia Militar per a la formació d'oficials i cadets de la Divisió Mallorquina a La Sapiència.

Marquès de Coupigny
   
24 de febrer de 1812- L'absolutista Antonio Malet, marquès de Coupigny,  és el nou capità general a les Illes Balears.

  
Febrer de 1812-Per necessitats de la guerra el govern paga 19 sous per cada unça de plata que es lliura.

   
Març de 1812- Un batalló de la Milícia provincial surt cap a Alacant.


9 de març de 1812- Abolició de la prova de noblesa per entrar al Col·legi d'Artilleria. Es manté però el de netedat de sang.
   
17 de març de 1812- La parròquia de Santa Creu lliura onze  llànties de plata per a la lluita contra els francesos.

   
Abril de 1812- Apareix el periòdic absolutista "El amigo de la Verdad" dirigit pel carmelità refugiat, Manuel de Santo Tomàs Traggia.

   
Abril de 1812-Segons Lluis Roura Alcina: mentre les despeses en pa d'un manobre o un pastor sense família
suposaven prop de 1/7 del seu jornal, al 1807, a l'abril del 1812 pujaven gairebé a 1/2 del seu jornal.
   
9 d'abril de 1812-Ban per a la contribució extraordinària de guerra.

   
14 d'abril de 1812- Subministrament del pa de munició-Atanent que la Junte Superior Provincial a encarregat a los Majordoms del Gremi de Forners, que repartescan entre los Confrares pera traballar esta nit y poderse embarcar damà a la tarde nou mil ratcións de pa de munició de pes cada pa cuit que conté dos râtcions de 34 unses mallorquines. Por esto han mandad convocar a Vts. paraque se a not per las que pot traballar asent el pa de bone calidad, del referit pes y ben cuit.

    Han convingut los Confrares
    siguiens a r.° de 3 & 4 la ratcio
    Sebastià Pou, Forn del Mercat 600 ratcions
    Pere Canals, Forn de ca D. Sales 200
    Arnau Lladó, Forn den Flasquet 600
    Miquel Mana, Forn de les Mongetes 600
    Jaume Calafell, Forn de la Llongete 300
    Lluís Martf, Forn den Parro 100
    Vicens Roig, Forn del Guix 400
    Josep Llompart, Forn del Sindicat 800
    Ignasi Barceló, Forn dels set Cantons 450
    Pere Polit, Forn del Cristo 600
    Juan Rutlan, F rn de le Barreteria 400
    Christófol Quetglas, Forn de la Gerrería 300
    Gergorl Vicens, Forn del Estudi General 400
    Juan Gelebert, Forn de les Llebres 400
    Agustí Lladó, Forn de Sta. Clara 600
    Antoni Muntaner, Forn de la Creu 600
    Jusep Pusalges, Forn del almudí 600
    Vicens Espinac, Forn dels apuntadors 800
    Juan Alena, Forn de la Pau 100
    Jusep Prats, Forn den Vilanova 100
    Total 8.950 ratcions
    Demà a la tarde de las 4 a 5 hores se podrán entregar dites retcions,=
    Palma y abril 14 de 1812
    ARX. PROVINCIAL, Documents diversos, n.° 41.

   
24 d'abril de 1812- " Habiéndose acuñado pues hasta hoy diez y nueve mil doscientos cincuenta duros, y
entregado de estos por orden de S. E. la Junta superior de este Reino los catorce mil duros importe de los libramientos arriba indicados, resulta que solo se ha cobrado esta casa de Moneda cinco mil doscientos cincuenta duros, y que le faltan cinco mil sietecientos cincuenta duros, para quedar á cubierto de los once mil contratados, en proporción de los veinte y cinco mil, que determinó la referida Junta Superior se acuñaran de su cuenta.-Palma y casa de Moneda á 24 de Abril de 1812."—Juan de Amat.
   

Maig de 1812-La Junta de govern sol·licita a Coupigny que es requisin les naus amb blat fondejades a Portopí, Santa Ponça, Andratx i Sóller, i destinades a la Península.


Maig de 1812 - La formació de la Divisió Mallorquina és complicada i no aconsegueix l'objectiu numèric desitjat, de manera que al moment només en formen part 1511 homes d'infanteria, 640 de cavalleria i artilleria i 432 cavalls, a més de quatre peces d'artilleria , tot i que si han sumat 240 alemanys combatents amb les tropes de Napoleó que són presos a Cabrera,  penats de la presó, i militars destinats als Hospitals.
   

23 de maig de 1812 -Per necessitats de l'Estat el Rector de Felanitx es veu obligat a entregar 20 llànties de plata que pesen en total 1.020 unces. El Prior del Convent dels agustins Felanitx entrega 13 llànties de plata que pesen 609 unces.

25 de maig de 1812 - Samford Whittingham organitza una companyia de 120 sapadors per a la Divisió "Mallorquina".

30 de maig de 1812- Neix a Palma Tomàs Aguiló Forteza, escriptor.

9 de juny de 1812 -El batle de Felanitx entrega 11 llànties de plata de Sant Salvador de 676,5 unces de pes.

15 de juny de 1812 - Apareix "La Aurora Patriótica Mallorquina", creada pels lliberals Isidoro Antillón, Victorica, Joaquín de Porras i Guillem Ignasi de Montis.

1 de juliol de 1812- El batalló de Guadalajara arriba a Palma amb 948 soldats que s'incorporen a la Divisió Mallorquina.
   
10 de juliol de 1812- El batalló de Múrcia arriba de Maó a Palma per a la seva incorporació a la Divisió Mallorquina.

   
12 de juliol de 1812-Nazario Reding, governador i corregidor, absolutista,  és destinat a Menorca.

   
18 de juliol de 1812- La Divisió Mallorquina disposa de 9.681 soldats i caporals, 224 tamborers i músic,s 405 sergents, 22 capellans i cirurgians, 72 capitans i 34 comandants, molt lluny de les aspiracions dels 30.000, i aconseguits a partir de 1400 mallorquins obligats a fer-ho, i bàsicament de les incorporacions forasteres (1179 del Segon Batalló de Múrcia,
1137 homes dels Caçadors de Granada, 948 del batalló de Guadalajara, 1012 del batalló de Còrdova, 815 homes del segon batalló de Burgos, 406 homes i 173 cavalls dels Dragons d'Olivença, 421 homes i 170 cavalls dels Dragons d'Almansa, Brigada de la Reial Hisenda, 240 presos alemanys a Cabrera...) .

19 de juliol de 1812 - El Batalló de Caçadors Mallorquins comandat per Campbell surt cap a la Península.

21 de juliol de 1812 - El Batalló de Caçadors Mallorquins comandat per Campbell arriba a Alacant.

23 de juliol de 1812- La Divisió Mallorquina de Whittingham surt de Mallorca cap a  Menorca, on s'afegeixen tropes angleses i sicilianes, en vaixells anglesos, finançada amb cinc milions de reials per Gran Bretanya  i amb un milió de cartutxos de fusell.

29 de juliol de 1812 -
La Diivisió Mallorquina surt de Menorca cap a Blanes, on són avisats de la derrota espanyola a Castalla i s'embarquen de nou cap al sud amb la intenció de frenar les tropes de Souchet  que avancen contra Alacant.

30 de juliol de 1812- Apareix el "Semanario Cristiano-Político de Mallorca", dirigit pel franciscà absolutista Raimon Strauch, el predicador Miquel Domingo Lledó, i Antoni Togores d, de Sant Felip

8 d'agost de 1812 - La Divisió Mallorquina formada per 159 oficials, 4180 suboficials i soldats , 3 sacerdots i 8 cirurgians, fondeja a la badia d'Alacant.

14 d'agost de 1812 - La Divisió Mallorquina estableix la seva avantguarda ,formada per tropes angleses i sicilianes comandades per Maitelland, entre Montfort i el camí d'Elda.
   
22 d'agost de 1812-Jura de la Constitució al Born.

   
23 d'agost de 1812-Apareix el Diari de Buja, periòdic absolutista, el mateix dia que es jura la Constitució a les parròquies.

   
24 d'agost de 1812-Acte a favor de la Constitució a Santa Clara organitzat per Antoni Pla.

  
24 d'agost de 1812 - Bartomeu Valentí-Fortesa i Aguiló organitza un dinar a la Rambla per celebrar l'aprovació de la Constitució. Hi participen més de 3000 persones.


25 d'agost de 1812 - S'estableix la vigilància costanera en el terme de Felanitx.
   
30 d'agost de 1812- La Regencia del Reyno ha destinado al Brigadier Marqués de Vivot, á las ordenes del Mariscal de Campo Dn. Santiago Whittingham,declarándole al mismo tpo. Segundo Gefe la División del mando de este General = Y yo lo comunico a V. con el objeto qe. desde 1 del corriente disfruta el mencionado 2 Comandante gral. de la División, quatro mil rs. (reales) mensuales- Agustín Itúrbide

    
   
12 de setembre de 1812- Antoni Desbrull Boil de Árenos, marquès de Vilafranca de San Martí, presideix la Diputació Provincial de Balears.

   
30 de setembre de 1812-El caputxí Ignacio San Vicente ataca la Constitució en el sermó de sant Jeroni.


Part de la Divisió Mallorquina  en vaixells es dirigeix a Cartagena.
   
4 d'octubre de 1812- Després d'un sermó a Sineu, el bisbe Nadal suspèn l'absolutista trinitari Miquel Ferrer Bauçà.

   
13 d'octubre de 1812-Mor Antoni Mesquida Thomàs , mestre de picapedrers, i és enterrat a l'església dels mínims de santa Maria.

   
19 d'octubre de 1812-Nicolau Llabrés d'Armengol i Ram de Viu és l'alcalde constitucional de Palma. Ramon de Sanseve és el corregidor.

   
20 d'octubre de 1812-Mor el valencià Domingo Fabregat, general dels mercedaris en el convent de la Mercè de Palma.


 Novembre de 1812- Antonio Malet, capità general absolutista és cessat.

15 de novembre de 1812 - Antoni Planas és el batle de Felanitx, ara constitucional.

22 de desembre de 1812 - El prevere Antoni Rosseelló és nomenat mestre de gramàtica per l'Ajuntament de Felanitx amb un sou de 70 lliures anuals.

29 de desembre de 1812 -Antoni Socies és nomenat metge de Felanitx per l'Ajuntament.

   
endavant