Any 1813

   
1 de gener de 1813 - Col·locació d'una làpida amb motiu de la Constitució en el Born a la façana de la Casa Desbrull. Es denomina plaça de la Constitució.

4 de gener de 1813- Divisió de Palma en 24 barris: Josep Francesc Villalonga és el batle del Born de santa Clara i Almudaina; Pere Miquel Cardona és el batle del Temple i el Socors; Bartomeu Serra és batle de barri de les Monges,Mercadal i Canonge Garau; Joan Alcover és el batle dels barris de la Misericòrdia i sant Miquel; Joan Nicolau ocupa el càrrec a la zona de santa Margalida i Hospital General;Valentí Terrers s'ocupa de l'Almudí i la Torre d'en Figuera; Gabriel estadé s'ocupa dels barris de sant Pere i Llotja; Joan Bibiloni exerceix de batle de sant Felip Neri i Carnisseria; Pere Onofre Ripoll es fa càrrec del Born i el barri de l'administració de tabac; Bartomeu Janer és batle de barri de la Caserna de Milícies i de l'Hostal de l'Estel; Simó Salom és batle de barri de les Monges de l'Olivar i l'Escorxador; Joan Sureda es fa càrrec dels barris de Caputxines i sant Nicolau.


Gener de 1813 - El Marquès de Vivot arriba a Mallorca amb l'objectiu de reclutar homes que cobreixin les baixes a la Divisió "Mallorquina".

   
5 de gener de 1813-Abolició per les Corts del Tribunal de la Inquisició. El sacerdot i diputat per Mallorca Antoni Llaneras defensa el manteniment de la Inquisició.


   
22 de gener de 1813- Per 90 vots a favor i 60 en contra, les corts espanyoles decideixen l'abolició del Tribunal de la Inquisició en els territoris no ocupats pels francesos. Antoni Llaneras, rector de sant Nicolau es pronuncia contra l'abolició del Sant Ofici perquè li preocupen les noves filosofies destructores de la religió i els "bons costums".


   
22 de gener de 1813- El comandant d'Artilleria per necessitat de llenya demana que es tallin els onze polls que estan situats davant l'hort del Rei i sant Francesc de Paula. També demana als mateixos efectes els vuit que estan situats davant la Casa de Comèdies.

24 de gener de 1813 - Es lleva la vigilància costanera establerta en previsió de la pesta.

Febrer de 1813 - La Divisió "Mallorquina" es reforça amb els Caçadors de Conca i els Húsars d'Aragó.

Febrer de 1813 -Més de 100 homes del Regiment Sicilià de la Divisió "Mallorquina" que defensa Xixona  passa al servei de Napoleó. Wittingham cap de la Divisió "Mallorquina" preveu la traïció del Regiment sicilià a Xixona i els fa desarmar.

En l'atac nocturn francès contra Xixona el General Whittingham és ferit.

22 de febrer de 1813- Mor Joaquim Jaquotot, metge, prevere i poeta.


23 de febrer de 1813- Per decret de la Regència es declara incompatible amb la Constitució de 1812 el Tribunal de la Inquisició.

   
13 de març de 1813- Mor Nicolau Josep Prats, sacerdot, cronista de l'Ajuntament de Palma.


20 de març de 1813 - El mal estat del camí cap al Port de Felanitx implica la necessitat de disposar de tot el dia per tal de fer un viatge. Es veu la necessitat d'arreglar-lo.

   
25 de març de 1813- Fra Ramon Strauch predica a Sant Nicolau i denuncia que a Ciutat hi ha una conspiració contra la monarquia i l'altar.


13 d'abril de 1813- La Divisió mallorquina combat a la batalla de Castalla contra el mariscal Souchet.

19 d'abril de 1813 - Retirada dels sambenets del claustre de sant Domènec.


24 d'abril de 1813 - Mor Miquel Óleo Quadrado, metge.

   
30 d'abril de 1813- Jaume Pol, teixidor, Josep Moyà (13 anys), Pau Miralles (15 anys) i Andreu Vives, sabater, participen en aldarulls contra els constitucionalistes. Valentí Terrers, metge, és agredit al carrer de sant Miquel a l'alçada del carrer de la Missió. Empresonament dels absolutistes Daniel Manzaneda, caputxí, Julià Bordoy , dominic,  Antoni Gual, mínim i Nicolau Prohens, agustí.


 30 d'abril de 1813-Desapareix el periòdic absolutista "Diari de Buja".

 Maig de 1813-Apareix "La Antorcha", periòdic lliberal.

   
2 de maig de 1813-Mor el cardenal Antoni Despuig Dameto a Luca.


   
17 de maig de 1813 - Mor Antoni Barceló Jaume, brigadier.


25 maig 1813

A la Casa de Comèdies de Buenos Aires es canta per primera vegada oficialment l'himne nacional argentí, composició de l'espanyol José Blas Parera, qui acompanya la interpreteación al piano.

Inutilització pública dels instruments de tortura a la plaça major de Buenos Aires, per llei de l'Assemblea Constituent.


   
1 de juny de 1813- Nicolau Prohens, prior dels agustins, surt de la presó després de 23 dies d'arrest pels aldarulls del 30 d'abril.


   
22 de juny de 1813 -Els bisbes absolutistes i anticonstitucionals són expulsats de Mallorca després de donar suport  a la instrucció de l'absolutista Ramon Strauch contra el lliberalisme.   
21 de juliol de 1813-Fernando VII restableix el Tribunal del sant Ofici.Els absolutistes tornen a col·locar els sambenets dels xuetes en el claustre de sant Domingo.


25 de juliol de 1813 - Benedicció de l'església de Cas Concos.   
Agost de 1813-L'absolutista trinitari  fra Miquel Ferrer Bauçà predica a Artà quan l'església de Sant Salvador està en construcció.


   
31 d'agost de 1813-Guillem Ignasi de Montis i Pont i Vic, marquès de la Bastida, nou cap polític de Balears en substitució d'Antoni Desbrull.


   
14 de setembre de 1813 - Col·locació de la nova campana grossa a Montuïri.


   
20 de setembre de 1813- Ramon Despuig Safortesa, comte de Montenegro i de Montoro jura el càrrec de diputat a Corts. Era liberal moderat.


   
Novembre de 1813- Antonio de Gregorio Verdugo capità general accidental de les Balears.


   
Desembre de 1813- Gabriel Galmès batle de Sant Llorenç des Cardassar.


7 de desembre de 1813 - El Cap Superior Polític comunica a l'Ajuntament de Felanitx la prohibició de fer enterraments dins el poble.
   
19 de desembre de 1813- Desapareix "La Aurora".


   
21 de desembre de 1813 - Mor Juan Despuig Dameto, comte de Montenegro i Montoro.endavant