Any 1819

   
Any 1819- Palma disposa de 88 paraires, Manacor en té 87 i  Sóller en té 39.


   
Any 1819- Segons l'Apeo de Garay no disposaven de terra els següent veïns: Alaró, 318 que suposaven un 47,61% de la població, a Estellencs 39 que suposaven el 34,83% i a Calvià 103, que suposaven el 22,19%.  Llevats els sense terra, amb menys d'una quarterada hi havia 183 persones a Calvià que suposaven el 39,43% de la població, 201 a Montuïri, que suposaven el 27,57% de la població, 134 a Alaró que suposaven el 20,05%; 119 a Binisalem que suposaven  el 20,24%, 54 a Capdepera que suposaven un 20,23%, 75 a Consell que suposaven  el 19,85%. Es signifiquen els alaroners perquè en un 67,66% de la població total no arribaven a una quarterada de terra , un 61,62% % dels calvianers i la meitat dels habitants d'Estellencs. En canvia a Montuïri el 80,11 tenia entre una i quatre quarterades de terra; a Consell eren el 67,85%,a Capdepera el 66,68% . A Santany el 78% de la terra està concentrada en mans de 115 propietaris.


 
Any 1819- Pedro Francisco Goytia, de Bilbao, Inquisidor General de Mallorca.

Gener de 1819 - Els registres del Convent dels agustins de Felanitx fan constar que una gerra d'oli es paga a 3 lliures.

Febrer de 1819 - Els registres del Convent dels agustins de Felanitx fan constar que un quartí de vi val una lliura i dotze sous.
   
8 de febrer de 1819 - Funeral a la Seu per la reina Isabel Maria de Bragança amb sermó de Manuel Rullàn.


Abril de 1819 - Els registres del Convent dels agustins de Felanitx fan constar que una lliura carnissera de moltó val sis sous i sis diners.
   
Març de 1819-Inici de la pesta a Son Servera.

   
10 de maig de 1819 - Funeral per Carlos IV amb sermó del canonge Josep Amengual.

23 de maig de 1819 - Enterrament a sant Domingo de Joan Miró Ballester. (Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 353).

27 maig 1819

Simón Bolívar s'inicia, des de Mantecal, la marxa per alliberar Nova Granada. Aquesta campanya, que va imposar el famós pas dels Andes, va durar setanta-cinc dies.

Neix Julia Ward Howe, poeta i abolicionista nord-americà

Juny de 1819 - Els registres del Convent dels agustins de Felanitx fan constar que una quartera de blat val quatre lliures i deu sous.

 
9 de juny de 1819 - Boda de Faust Morell Moragues Bordils Comelles (marquès de Solleric) i Maria Ignàsia Orlandís Dezcallar.
   
13 de juny de 1819- José María de Alós y Mora, secretari d'estat i del despatx de guerra i marina.

   
14 de juny de 1819 - Neix l'absolutista José Maria Quadrado.


Juliol de 1819 - 
Els registres del Convent dels agustins de Felanitx fan constar que el jornal d'un picapedrer val 10 sous.
   
8 d'agost de 1819-Exposició al públic en el convent dels trinitaris de Sant Esperit del retaule fet per Adrià Ferran per a la catedral d'Eivissa i dedicat a Nostra Senyora de les Neus.

   
1 de setembre de 1819 - Boda de Jaime Conrado Berard amb Maria Antònia d'Asprer Canal.

   
5 de setembre de 1819- Fra Felip de Mallorca beneeix l'altar major del cementiri dels caputxins de Palma.

   
9 de setembre de 1819- Mor Antonio Boneo y Villalonga, militar colonialista espanyol que va servir a la dinastia borbònica a Àfrica i Amèrica. És enterrat al convent de sant Francesc.

   
14 de setembre de 1819-Incendi i destrucció de la capella de sant Pere de la Seu. que afecta els sepulcres dels bisbes Baltasar de Borja i Antoni Collell. Es crema el retaule gòtic i els estandarts de Salvador Sureda (any 1442) i d'Antoni Martí (1503) (Bover,Noticias histórico-topográficas..., pàg.229)

   
19 de desembre de 1819- El lliberal Pedro González Vallejo , nou bisbe de Palma.


cap a l'any 1445 a Mallorca ixent


endavant