Any 1822-Confrontacions dels lliberals amb els absolutistes.

   

Any 1822- Des de l'any 1820 s'han secularitzat a Mallorca 92 religiosos i 49 monges.
   

Any 1822-Guillem Ignasi de Montis i Pont i Vich, marquès de la Bastida, nou cap polític de Balears.
   

Any 1822-Fi de la construcció de l'edifici de l'Ajuntament de Sa Pobla.


Any 1822 - El pintor Agustí Buades Frau pinta una Anunciació per a l'Hospital de Palma.  El mateix any pinta dos quadres dedicats a santa Magdalena de Pazzi per al convent del Carme.

28 de gener de 1822 - L'Ajuntament de Felanitx fa fora alguns frares agustins que  encara vivien a un corredor del Convent.

20 de febrer de 1822- Climent Garau Terrassa, fuster, compra a Miquel Servera, conrador de Son Servera, el lloc anomenat Cap den Melis Barbatxo, que després serà Cala Rajada, per cent lliures mallorquines.
   

22 de febrer de 1822- En el plaç d'un any s'han secularitzat vuit frares trinitaris del convent de sant Esperit.
   

4 d'abril de 1822-Apareix el periòdic lliberal "El atleta de la libertad", dirigit pel trinitari exclaustrat Antoni Rosselló Sureda.

12 d'abril de 1822 - L'Ajuntament de Felanitx causura el convent de Trinitàries on hi quedava només una monja.

16 d'abril de 1822 - Inauguració de l'escola de primeres lletres de Felanitx amb un discurs del mestre, Estanislao Piñano. 

19 de maig de 1822-Ramón Despuig Safortesa, comte de Montenegro i de Montoro, nou cap polític interí de les Illes Balears.

1 de juliol de 1822 - Fra Miquel Vaquer, agustí exclaustrat, és expulsat de Felanitx  per haver dit que prest la Constitució seria abolida.

Juliol de 1822 - Regidors de l'Ajuntament de Felanitx controlaran les explicacions de la Constitució per part del rector de la parròquia.

3 de juliol de 1822 - L'Ajuntament de Felanitx obre una informació a Catalina Obrador "Velar" i altres que parlen malament de la Constitució. 

7 de juliol de 1822- Forces liberals derroten la Guàrdia Reial  alçada per l'absolutisme al "Arco de las Platerias" de Madrid.

14 de juliol de 1822 - Fixen rètols contra la Constitució a moltes cases del carrer de Castellet i  als abeuradors de Felanitx. 

22 d'agost de 1822-L'absolutista trinitari Fra Miquel Ferrer Bauçà és empresonat per haver publicat un full contra la Constitució.
   

2 de setembre de 1822-L'absolutista Fra Miquel Ferrer Bauçà  és condemnat a presó durant dos anys en el castell de Bellver.
   

24 de setembre de 1822- Mor Jorge Ignacio Oleza Dezcallar.

27 d'octubre de 1822 - Benedicció del cementiri i la capella de Felanitx després de la seva ampliació.  

Novembre de 1822-Apareix el periòdic lliberal "Es desxondidor"
   

1 de desembre de 1822- Revolta absolutista a Campos que el cap polític Ramon Despuig Safortesa, comte de Montenegro i de Montoro desbarata de manera pacífica.

any1823