Any 1824-Absolutistes persegueixen xuetes.Repressió contra els constitucionalistes. Purificació de professors i catedràtics.

   

Any 1824- Es prohibeixen els enterraments a les esglésies.
   

Any 1824- Mor el notari Francesc Pujol Esteva i és enterrat a l'església de Santa Creu.
                                    

                             Convents de Sant Esperit i de la Mercè

28 de gener de 1824- Fra Benet Bernat succeeix fra Jordi Pasqual en la presidència dels trinitaris de Sant Esperit.
   

9 de febrer de 1824 - Mor Dionísia Moragues Comelles, esposa de Jeroni Morell Bordils,  marquès de Solleric, i és enterrada en el sepulcre dels Moragues a Sant Domingo.
   

21 de febrer de 1824 - Mor Catalina Maria Villalonga Bordils, esposa d'Antoni Boneo.
   

març de 1824 - Arriba a Sóller Jacques Cambessedes i fins al primer de maig estudia la flora de Mallorca.
   

12 de març de 1824-Fra Miquel Ferrer Bauçà ministre del convent trinitari de Sant Esperit.
   

13 de març de 1824-El vent enderroca part de la Torre de les Hores.
   

13 de març de 1824- Lleonard Oliver Oliver de Moranta, oïdor de l'Audiència al servei de l'absolutisme dicta orde de presó per a Miquel Salvà, tinent de la Milícia Constitucional.
   

26 de març de 1824-Es dicta orde de presó contra els sergents constitucionalistes Francesc Tolrà i Francisco Meridiano.
   

7 d'abril de 1824- La Junta Provincial de Sanitat ordena que els enterraments es facin en els cementiris provisionals i en cap cas a les esglésies.
   

20 d'abril de 1824-Els absolutistes de Felanitx calen foc i destrueixen les portes de les cases  dels xuetes Gaspar i  Antoni Fuster que són saquejades. Entre els assaltants va ser reconegut Joan Mestre Ramon "Fiolet".

   

28 d'abril de 1824- Consell de guerra contra els constitucionalistes Sebastià Tomàs i Pere Vila de Santanyí.
   

1 de maig de 1824- El rei indulta a aquells que en temps pretèrits van ser franc-maçons, comuner o emembres de sectes secretes.
   

3 de maig de 1824- L'advocat Francesc Aulí és enviat a Felanitx a càrrec de l'Audiència per tal d'instuir el sumari del saqueig de les cases dels xuetes Gaspar i Antoni Fuster.
   

7 de maig de 1824- Salvador Mus és desterrat a Ceuta per 10 anys per haver cridat a favor de Riego.
   

21 de juny de 1824 - Una reial cèdula disposa que tots els professors i catedràtics s'han de sotmetre a un procés de purificació de la seva conducta en el període liberal.
   

8 de juliol de 1824 - El capità general ordena que la Porta de la Portella es tanqui a l'estiu a les onze de la nit.
   

agost de 1824-José Cotoner i Nicolàs Dameto insten a l'oïdor de l'Audiència, Leonardo Oliver que sol·liciti armes i equipatge a persones solvent per al Cos de Voluntaris Reialistes.
   

4 d'agost de 1824- El fiscal arxiva el cas de l'assalt i saqueig de les cases dels Fuster a Felanitx per manca de proves.
   

14 d'agost de 1824 - Detencions de maçons a Palma.
   

2 de setembre de 1824 . Un edicte emès a Sevilla prohibeix la franc-masoneria i les societats secretes.
   

9 de setembre de 1824, fra Hug Morei de la Cartoixa, arrenda a Antoni Canyelles Canyelles de Marratxí , veïnat del terme de Ciutat, la porció de Son Bibiloni consistent en la Rota Llarga, el Figueral, el camp de Sóller, el Torrentó i el Fiolatge, per quatre anys i quatre esplets.
   

23 de setembre de 1824- El bisbe Pedro González Vallejo fuig de Mallorca davant la pressió absolutista.
   

9 d'octubre de 1824 - Una Cèdula publicada a Madrid considera a franc-maçons, comuners i altres sectes, enemics de l'altar i de la monarquia, per la qual cosa han de ser condemnats a mort i els seus patrimonis confiscats.
   

22 de desembre de 1824- José María de Alós y Mora, militar absolutista, nou capità general de les Illes Balears.
   

24 de desembre de 1824 - Benedicció de l'església de l'ermita de Betlem.