Any 1827

Any 1827- Disposició d'un jardí botànic a la costa de l'Hospital. Es crea a Palma la primera càtedra de Botanica, i el titular és Bartomeu Obrador.

Any 1827 - J. Cambessedes publica un estudi sobre les plantes.

15 de gener de 1827- El rector de sant Nicolau, Antoni Cabrer, d'ideologia liberal, és empresonat.

18 de gener de 1827- Mor Antonio Desbrull Boil de Arenós, marquès de Vilafranca i én enterrat en el convent del Carme. (Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 380)

 31 de gener de 1827-Neix Jeroni Rosselló i Ribera, escriptor i jurista.

 Març de 1827- Sublevació dels malcontents a Catalunya.

12 de març de 1827-Fra Bartomeu Coll assoleix la presidència de la comunitat trinitària de Sant Esperit, i fra Benet Bernat, la de ministre. 9 de juliol de 1827- Neix Pedro Caro y Alvarez de Toledo a Palma, Marquès de la Romana.

12 de setembre de 1827- Carlos de España és nomenat capità general de Catalunya.

27 de setembre de 1827- Mor Tomàs de Verí i Togores, cavaller de Sant Joan i de Calatrava. 14 d'octubre de 1827-Tremolor de terra a Mallorca.


any 1828