Francesc Xavier Dameto Despuig

    Any 1828  

   
Any 1828-Josep Aimeric, capità general de les Balears.

   
1 de gener de 1828 - Pere Ignasi de Son Burguera és el batle de Felanitx.

10 de febrer de 1828 -Mor Mariano Ramon Prohens de Cirerols Santandreu, que va ser regidor de Palma.

   
8 de març de 1828- Mor Francesc Xavier Dameto Despuig Espanyol i Nunis de Santjoan, setè marquès de Bellpuig que és enterrat en  el convent de les Caputxines. (Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 385).
Era senyor de Bunyola i Artà i propietari de Son Espanyol (200 quarterades), Son Pujol (330 quarterades), Son Santjoan (506 quarterades), Son Armadans (42 quarterades) i el molí d’aigua de Son Ripoll (amb un quartó de terra),Morell, Sa Canova, Rafal Pai, Ametlerar, santa Ponça, Sa Porrassa.

Abril de 1828 - Processó rogativa per la pluja arriba a sant Salvador de Felanitx.

   
19 d'octubre de 1828 - Mor el pintor Pere Antoni Umbert.

25 d'octubre de 1828 - El rei permet fer un moll en el Port de Felanitx.

11 de desembre de 1828 - La comtessa de Perelada posa un plet contra l'Ajuntament de Felanitx perquè aquest, sense el seu permís ha iniciat les obres de conducció d'aigua de la Sínia de la Torre a S'Arraval.

any 1829