Any 1847:  Fam a Mallorca.

   
Any 1847-Construcció de la nova carretera de Palma a Alcúdia.

Any 1847- Es produeixen protestes perque les contribucions eren excessives.
   
Any 1847-Comença el trànsit de carros per la carretera del coll de Sóller.
   
14 de febrer de 1847- Mor Juan de la Cruz Armengual Nicolau, frare del Carmel a la Missió.
   
26 de febrer de 1847- Neix Nicolau Cotoner Allendesalazar.
   
5 de març de 1847- El Govern provincial ordena als Ajuntaments que vacunin la població per tal d'evitar la pigota que es pateix a França.

14 de març de 1847 - A Felanitx no hi ha feina i s'incrementa el nombre de pobres a l'Hospici.

21 de març de 1847 - El blat mallorquí es ven a Felanitx a una lliura per quartera i 13 sous la barcella. El blat foraster es ven a 11 sous la barcella.

Abril de 1847 - Arreglen el camí de Felanitx a Ciutat perquè la gent tengui feina.

18 d'abril de 1847 - L'Hospici de Felanitx reparteix cada dia 2.146 racions de pa i sopa als pobres, gairebé tots dones i atlots que arreglen camins per a l'Ajuntament, però no guanyen per allò que mengen i l'hospici hi ha d'afegir 10 lliures cada dia.

21 d'abril de 1847 - L'Ajuntament de Felanitx obliga als forners a posar el preu del pa a l'exterior i es prohibeix la seva revenda.
   
30 d'abril de 1847- S'obri un canal a Ses Fontanelles per a desaiguar el Prat de sant Jordi.
   
6 de juny de 1847- Fernando Cotoner y Chacón Manrique de Lara y Despuig , governador de les Illes Balears en substitució de Miguel Tacón.
   
12 de juliol de 1847 - Mor Lluis Moragues Comelles, hereu de Son Moragues (Valldemossa). Morí fadrí perquè els seus pares s'oposaren a que es casés amb la filla d'Antònia Esteva, collidora d'ametles de Solleric, encara que el seu pare era cavaller de Calatrava: Pere Joan Morell Vallès.
   
11 d'octubre de 1847-  Mor Francisco Boneo y Villalonga, militar colonialista espanyol que lluità contra els insurgent de Veneçuela des del seu destí a  Puerto Cabello.
   
10 de desembre de 1847 - Boda de partidaris carlins: Josep Sureda Boixadors, fill del marquès de Vivot es casa amb Maria Francesca Zaforteza Tugores.

any 1847