Any 1848

1 de gener de 1848 -Plou a Felanitx.  

6 de gener de 1848-Tropes espanyoles procedents de Màlaga i Melilla ocupen les Illes Xafarines.

25 de gener de 1848 - Bernat Rosselló és nomenat per l'Ajuntament, metge de l'Hospital de Felanitx.
   
26 de gener de 1848- Incendi del vapor francès Cuvier a prop de la costa de Santanyí.

Febrer de 1848 - Felanitx té 10.043 habitants.
   
27 de febrer de 1848 - Mor Maria Ignàsia Orlandís Dezcallar, esposa de Faust Morell Moragues Bordils, marquès de Solleric.
   
14 de maig de 1848-Mr.Guillot s'enlaira en un globus.
   
30 de maig de 1848 - Surten els Gegants a Palma en la festa onomàstica del rei Fernando.

Juny de 1848 - S'arregla el camí entre Felanitx i Porreres.
   
1 de juny de 1848-Apareix "El Balear", periòdic lliberal de dreta.
torre de les hores
11 de  setembre de 1848 septiembre. - "un poc foscando, mataren l'amo de Sa Cabana quan entrava dins sa partió de Son Joy, no molt enfora
de ses cases, el qual amo havia d'esser arrendador de dit lloc, se deia que el mateix qui lo matà va anar a donar part que en tal banda hi havia un home mort mol mal tractat, i se posà en camí la Justicia i digueren los facultatius que tenia una ferida que arribava en el fetje;
més dugueren cinc pedres,i una pesava 9 lliures 2 unces, i altres totes plenes de sang i cabells. " (Noticiari Llull)

23 de setembre de 1848-Cessazione di prerogative del Viceré. El darrer virrei de Sardenya, Claudio Gabriele De Launay fa públic  un bàndol a Càller anunciant el final del seu càrrec.


17 d'octubre de 1848- Enderrocament de la Torre de les Hores a causa del seu mal estat. Estava al costat de Sant Domingo a Palma.
   
1 de desembre de 1848-Mor el mariscal Ramon Despuig,  comte de Montenegro.
   
22 de desembre de 1848-El general mallorquí  Joan Villalonga és nomenat Marquès del Maestrat.

any 1847