Any 1864

 
Any 1864- Estrena de Na Grossa, campana de Bunyola. A Sant Joan (Mallorca) un 1,7% dels propietaris controlava el 47% de les terres del terme. A Santa Margalida 9 de les 10 possessions més grans (el 65% del terme) estaven en mans externes.

Any 1864-El primer tramvia  de tracció animal a l'estat espanyol inaugura la línia Carcaixent-Gandia.

Any 1864-Fundació del Banc Balear.

Any 1864-Can Granada (illeta 194 i nombre 10 actual) era propietat de Pere Rossinyol de Zagranada.

21 de març de 1864-Consignació de 18.000 reials per a les obres de l'església de Binissalem.

10 de juny de 1864- Manifest a favor de les tesis socialistes dins el Partít Democràtic.

11 d'octubre de 1864 -El maçó Joan Gomila obté del Gran Canceller del Suprem Consell de França autorització per fundar una lògia a Mallorca dependent de Los Amigos de la Humanidad de Maó.
15 d'octubre de 1864- Mor Segimón Morey Andreu, brigadier, combatent en la guerra contra els Bonaparte i en les guerres carlistes.

27 d'octubre de 1864 - El govern Narváez prohibeix la difusió del krausisme i de tot el que s'oposi al Concordat de 1851.

27 d'octubre de 1864-Antonio de Candalija Uribe, nou governador civil de les Illes Balears.

22 de novembre de 1864- El Consell General de l'AIT autoritza a Otto von Breidschwerdt contactes amb els obrers espanyols.

any 1830 a Mallorca ixent3 de juny de 1864 - Coronació del rei Norodom I a Cambodja.