Any 1866

Any 1866 - Es prohibeix el trànsit de carros per carrers estrets com sant Bartomeu,Moliners,Capellers,Font de Na Xona, Carrió,Gater,Tamorer, Set Cantons.

3 de gener de 1866 - Intent de cop d'estat contra la monarquia, promogut per Joan Prim Prats i frustrat per les desercions a Villarejo de Salvanés.

4 de gener de 1866 - O'Donnell sol·licita poders extraordinaris per a la repressió dels insurrectes.

20 de gener de 1866 - El general Prim entra a Portugal on es refugia després de creuar mitja Espanya amb les seves tropes insurrectes.

8 de febrer de 1866 -Surt "El Porvenir" . L'editor era Antoni Garcia Salvà  i el republicà Miquel Quetglas Bauzá , redactor.

26 de febrer de 1866-Primitivo Serinyà Raimundo

13 de març de 1866-El governador multa "El Porvenir" perquè havia fet un article polític.

19 d'abril de 1866 - Mor Jaume Conrado Berard.

21 de juny de 1866-Revolta de la caserna de Sant Gil, que incorpora ràpidament a altres centres militars però que és controlada per les forces governamentals. Un total de 66 sergents i caporals rebels van ser afusellats.

29 de maig de 1866 - Cristòfol i Caterina Gomila Moranta de la Torre i sa mare, Francesca Moranta de la Torre Canyelles, venen l’Hort de les Ànimes a Miquel Sales Ponç, per un preu de 4.500 lliures, segons consta en l’escriptura de compravenda atorgada davant el notari de Ciutat Gaspar Sanxo (RP1, 491, 4a).

30 de juliol de 1866- Carlos de Pravia, nou governador civil de les Illes Balears.

Agost de 1866 - Pacte d'Ostende entre progressistes i demòcrates espanyols en l'exili.

15 d'agost de 1866 - El general Prim arriba davant Tarragona des del seu exili a Brusel·les en un nou intent de rebel·lió.

any 1830 a Mallorca ixent