Any 1872

   
Any 1872-Sa Pobla disposa de 1400 sínies.

   
Any 1872- Reforma del pont de Son Vivot que es fa de pedra, a la carretera de Palma al Port d'Alcúdia. Abans era de fusta sobre bigues de ferro.

   
Any 1872 - Fi de la construcció del camí directe a Palma des de Sineu amb el pas per Son Palou i de Judí.

   
Any 1872- Miquel Torres i Antoni Sureda intervenen en l¡ampliació de l'església de Capdellà.

   
Any 1872, Pere Caro i Álvarez de Toledo inicia el procés de parcel·lació i urbanització de Son Espanyolet.

Gener de 1872-Marià de Quintana Ramon, president i Joan Palou i Coll, vice-president de la directiva del Partit Progressista Democràtic Radical, seguidor de Manuel Ruíz Zorrilla.

   
14 de gener de 1872-Els 18 delegats del Consell local obrer de Ciutat aproven la circular de Sonvillier, que criticava l'activitat del consell general de l'AIT posicionada contra els anarquistes.

   
1 de febrer de 1872 -  Pere Antelm Alemany Riutort de l'Alqueria pren possessió de la batlia d'Andratx.                                                                                                       Pedro Cotoner Verí

1 de febrer de 1872 - Neix a Palma, Pedro Cotoner Verí Allendesalazar Fortuny, marqués de la Cénia y de Anglesola, Grande de España.
   
Febrer de 1872- Conferències de suport a la circular de Sonvillier a l'Escola Socialista (anarquista).

Miquel Quetglas Bauzà

19 de febrer de 1872- Mor el republicà federalista Miquel Quetglas Bauzà, enterrat civilment en el cementiri de Palma.
                                                                                    La Trompeta de la Revolución

Abril de 1872- Segon Congrés de la Federació Regional Espanyola a Saragossa. Francesc Tomàs hi acudeix i després de ser elegit membre del Consell federal de la Federació Regional Espanyola fixa la seva residència a València .

   
Abril de 1872- Pacte del Partit Progressista Democràtic Radical de Mallorca amb el Partit Republicà Democràtic Federal de Balears, que aconsegueix els diputats Marià Quintana Ramon, per Manacor i Joaquim Fiol Pujol pel districte d'Inca.
Maig de 1872- La policia tanca els locals de la federació obrera i Joan Sánchez fuig de la repressió cap a Barcelona.
   
5 de maig de 1872-Arriben a Palma 150 carlins que són empresonats en el Castell de Bellver.

   
6 de juny de 1872 - L'arxiduc Lluís Salvador compra la possessió de Trinitat.

   
El 9 de juny de 1872, es crea la Companyia del Ferrocarril de Mallorca, que s’encarrega de construir i d’explotar la línia Palma-Inca.

   
22 de juny de 1872- Marià de Quintana Ramon, governador civil.

   
2 de juliol de 1872- Bartomeu Rigo Bonet, batle de Santanyí,

   
13 de juliol de 1872- Jeroni Ribera Vic ven Son Oliveret a Gabriel Palleres Capellà, per 2.250 pessetes.


 

Agost de 1872- La Federació de Ciutat confirma la dissolució de l'Aliança i manifesta que estava formada per: Francesc Tomàs, Antoni Garcia i Francesc Canyelles, picapedrers. Guillem Arbós, Joan Vidal, Joan Frau, Bartomeu Alorda, Bartomeu Guarros,Pere Gayà i Martí Rullán, sabaters, i Joan Sánchez ebenista.
   
Agost de 1872-El Partit Progressista Democràtic Radical de Mallorca aconsegueix els diputats: Pere Sans Serra, Gabriel Reus Lladó i Joaquim Fiol per Palma, Joaquin Peralta per Inca, i Pere Gorostiza Salas per Manacor.

   
16 d'agost de 1872 - Ordre de creació de la Junta d'Obres del Port de Palma.

   
24 d'agost de 1872-Un llamp destroça una paret de l'església de la Puríssima i al campanar de l'església del Socors .

   
Setembre de 1872-Mor Guillem Verd Reure, vidu de Dionísia España Truyols.

   
Octubre de 1872-Apareix el periòdic "La Honda Carlista".

   
7 de novembre de 1872-Boda de Mariano Oleza Cabrera amb  María de la Concepción España Truyols.any 1830 a Mallorca ixent