Any 1878


Any 1878-Diccionari mallorquí-castellà, atribuït a Mn. Josep Tarongí.

Febrer de 1878 -Llorenç Frau Abrines és el venerable Mestre de la Lògia Primera Luz de Palma.Altres directius són: Joan Lluís Oliver Sabrafén, Rafel Manera Serra (antic cap de la milícia voluntària republicana) , Francesc Sanxo Más, Fèlix Duval Oliver. En el mes de març disposava de 103 socis, entre ells Ricard Roca Amorós, Diego Espinosa de los Monteros, Josep Valleriola Fortesa, Pere Colom Castanyer,Josep Antich Perelló, Joan Humbert Obrador, Jordi Albis Bennàssar.

21 d'abril de 1878- Boda de Bàrbara Verí Fortuny amb Nicolau Cotoner Allendesalazar.
Agost de 1878 - Miquel Garau Terrassa "Climentó", sol·licita permís per a parcel·lar 31 solars aprop de la carretera del far i el mollet de pescadors que bastiran l'actual Cala Rajada.
15 de setembre de 1878-Mateu Febrer fa donació dels terrenys per a la construcció de l'església de Son Negre (Manacor).
15 d'octubre de 1878-Benedicció de l'església de Son Negre (Manacor).
El 24 d’octubre de 1878 arriba el tren per primera vegada a sa Pobla.

31 de desembre de 1878- Entre els anys 1868 i el present s'han perdut un 41% de matrícules marítimes a Mallorca i el mateix percentatge a Maó.


cap a l'any 1880 a Mallorca ixent