Any 1879


Any 1879- Durant l'any s'han produït a Anglaterra 1688 naufragis de vaixells amb més de 5.000 morts.

Any 1879 - Bartomeu Ferrà i Mateu Obrador funden la revista  L'Ignorància.


Guillem Serra, republicà

Guillem Serra

Any 1879 - La Lògia Primera Luz afectada per la crisi del Gran Oriente Lusitano s'acull al Gran Oriente de España. Els seus dirigents són: Juan Luís Oliver Sabrafén, pare de Miquel dels Sants Oliver, Ramon Núñez Martín, Antoni Garcia Tous, Guillem Serra Bennàssar, Miquel Ripoll Roig i Eduardo Sanllorente.

8 de gener de 1879 - Onze maçons, cinc dels quals provenien de la lògia Primera Luz funden la lògia Reforma nº 140 de Palma. Antoni Villalonga Pérez, dirigent del republicanisme federal va ser gran mestre d'aquests lògia i un batle republicà, Rafel Manera, també en va ser membre juntament amb els brigadiers Juan Cirlot, Cipriano Carmona i Manuel Villacampa. Aleshores el gran mestre de la Lògia Primera Luz era Joan Lluis Oliver Sabrafén, pare de Miquel dels Sants Oliver i director més tard del diari La Almudaina.

17 de gener de 1879 - Els propietaris de Son Massot (Llucmajor) posen en coneixement de la parella de guàrdies civils Tello i Díez la necesitat de vigilància perquè tenen mil lliures cobrades de la venda d'una finca. A la nit els guàrdies es presenten amb la intenció de robar, fermen al fill, maten a la mare i deixen agonitzant a la filla. El fill aconsegueix desfermar-se i arribar a la finca de Son Mateu o és atès de les ferides per la dona de la casa al temps que el propietari va a demanar auxili. Els guàrdies a la cerca del fugit arriben a Son Mateu, destrocen la porta a culatades, maten a la dona que atenia al jove i s'enfronten de nou al jove que acaba de nou malferit, però aconsegueix de nou fugir. Arribada la nit els guàrdies van a dormir a una casa del poble i són denunciats per el propietari, amic dels guàrdies, de manera que la mateixa nit són capturats. (Diario de Valls, 28 de gener).

20 de gener de 1879 - Comença a ser operativa la Lògia Reforma 140 de Palma, acollida a l'obediència del Gran Oriente de España. El seu Venerable mestre era el dirigent republicà federal Antoni Villalonga Pérez. Altres directius eren Rafel Manera Serra (que va ser batle de Palma) , José Mª Delicado del Manzano, Francesc Casasnovas Sancho, Lluís Martí Gimeno, Francesc Sancho Más, Lluís Garau. També en formaven part els militars Juan Cirlot, Manuel Villacampa i Cipriano Carmona.

31 de gener de 1879 - Moren executats a Palma els antics guàrdies civils Tello i Díez.(Diario de Valls, 2 de febrer). Descripció en "El Isleño":

En el foso de la muralla, á la parte izquierda de la puerta de Jesús, formaban el cuadro todos los cuerpos,
ocupando el frente la guardia civil. Constituían el piquete los guardias de caballería á cuya sección pertenecian los reos, y mandábalo el mismo teniente que les prendió después de sus crímenes.
Era tristemente conmovedor ver á los guardias sumamente afectados y en particular á los á quienes ha tocado en suerte fusilarles, pues entre ellos habia dos de los cuatro amigos que ayer noche comieron con ellos.
Una vez en el cuadro se les ha leido la sentencia que han oido de rodillas; y Diez, el más animoso de los dos, ha dirigido su voz al pueblo paca pedir perdón en nombre suyo y de Tello y para decir que la mancha que lanzaron sobre su uniforme iban á lavarla con su sangre y vertiéndola gustosos si conseguían alcanzar del pueblo el perdón para ellos y la consideración para sus compañeros.

febrer de 1879 -Paulí Verniere es dirigeix en una carta al periòdic "El Isleño" on informa dels estralls causats per la fil·loxera que ja han arribat al Rosselló.

11 de febrer de 1879 - En la subhasta verificada a Palma per a contractar el cable telegràfic entre les illes de Mallorca i Eivissa, es van presentar diverses proposicions. La més important fixava la suma de 479.100 pessetes per la realització d'aquell servei. (Diario de Valls, 13 de febrer).

12 de febrer de 1879- El vapor «Vigilant» sortit de València amb 76 deportats de l'Horta per a les Balears, va haver de tornar al port de sortida, per haver experimentat desperfectes en la caldera.(Diario de Valls, 13 de febrer).

18 de febrer de 1879 - La goleta "Alerta" torna a Palma amb els especialistes que han realitzat el mapa de Cabrera. L'objectiu del govern és la seva colonització. (Diario de Valls).

24 d'Abril de 1879 - Indemnitzacions per suscripció a les víctimes dels guàrdies Tello i Díez :

«Reunidas todas las cantidades del producto de la suscricion entre los jefes, oficiales y tropa de la guardia civil, á beneficio de las víctimas de Lluchmayor, el total de la cantidad recaudada ha sido remitido á la comandancia de dicho cuerpo en esta provincia. Asciende dicha suma á 21,079 pesetas, que se distribuirán en cuatro partes iguales, una para Antonia Ana Clar, inutilizada de un brazo; otra para Miguel Clar, hermano de la anterior y herido en una mano; la tercera para Juan Mulet, esposo de Isabel Sastre, asesinada, y la última parte se dividirá en dos, las cuales serán repartidas entre los padres de Isabel Sastre y los hijos de la finada Catalina Vidal y, por falta de estos, sus nietos.» (Diario de Valls).

4 de juny de 1879- La temperatura a Mallorca arriba als 25º.

13 de juny de 1879 - Comença a instalar-se el cablejat telegràfic entre Palma i Eivissa.

16 de juny de 1879 - Segons "El Isleño", un "contratemps inesperat" no fa possible la instal·lació final del cablejat telegràfic.

17 de juny de 1879 - La Junta d'Agricultura envia una comissió d'estudi a Campos perquè es tem l'impacte de la filoxera en les vinyes.

24 de juny de 1879 - El quintar de garroves de Mallorca es ven a 25 reials, a 26 el de Tortosa i a 27 el de Vinaròs. (El Vallense).

17 de juliol de 1879 - Fundació de la colònia de Fusterets a Alcúdia per iniciativa de Joaquim Fiol vinculada a la companyia anglesa que desseca l'Albufera.

23 de juliol de 1879 - Arriba d'Alger a Palma el vapor Jaume II amb una càrrega de 131 bous, 1349 xots i 4 cabres.

28 de juliol de 1879 - Detenció d'Antònia Guardiola, autora de l'assassinat d'una filla de 17 anys l'any 1870 (el crim del carrer de l'Aurora de Barcelona) , que havia  escapat de l'empresonament a València feia 6 anys,  on estava presa a cadena perpètua després de ser condemnada a mort i que usava el nom de Josefa Pons.

Agost de 1879- - La sequera a Mallorca ha deixat sense perspectiva de feina a moltes persones que han optat per emigrar a Algèria.

Agost de 1879 - Inauguració d'un servei de vapors entre Palma-Barcelona-Marsella-Alger.

15 de setembre de 1879 - Mor executat a volta de garrot a Inca Josep Vives Cànaves, pollencí de 20 anys, per haver assassinat i cremat al seu pare.

24 de setembre de 1879- Un home netejava una soll a s'Hort des Ca i va treure un porc que deixat a lloure, ben aviat va dirigir-se al bres on hi havia un nadó. Quan l'home ses va donar compte el porc s'havia menjat dos dits d'una mà del nadó i l'havia ferit al coll.

 

cap a l'any 1880 a Mallorca ixent