Any 1881


Any 1881-Reorganització del Partit Republicà Democràtic Federal.

Any 1881- Finalització de la carretera de Deià a Sóller.

21 de gener de 1881- Aprovació pel bisbat de la fundació de la Societat Arqueològica Lul·liana.

4 de febrer de 1881- El convent de sant Francesc de Palma és declarat Monumento Nacional.

6 de febrer de 1881- Francesc Tomàs participa per València en la Conferència Regional extraordinària de la Federació Regional que es va celebrar a Gràcia.

21 de febrer de 1881- José Antonio Gutiérrez de la Vega, governador civil.

Any 1881 L'anarco-sindicalisme clandestí es reorganitza en la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola.

Any 1881-Fundació de l'Associació de Catòlics al carrer Zagranada, en la casa dels Asprer, presidida pel carlí Faust Morell.

març de 1881-Plantació d'eucaliptus en el Banc de S'Oli pagats pel tinent de batle Manuel Borràs.

25 de març de 1881-Mor Miquel Alemany Marcel, propietari de Son Reus (Algaida), Cala Major (Ciutat),Carrutxa (Sant Joan) i Son Lleter (Ciutat).

5 de maig de 1881-Posada en marxa d'un tramvia de tracció animal entre Alaró i Consell complementant el servei ferroviari, a càrrec de Ferrocarrils d'Alaró.

9 de maig de 1881- Mor Lluís de San Simón i Orlandis, pare del marqués del Reguer, Jordi de San Simon i Montaner.

28 de juny de 1881-Fundació de la Joventut Catòlica.

30 d'octubre de 1881- Tomàs Fàbregues de Medina, governador civil.

Novembre de 1881-Álvaro Campaner Fuentes comença la publicació del Cronicon Mayoricense.

11 de novembre de 1881 - Mor Jaume Cabrer Rosselló (Gabriel de Felanitx), caputxí exclaustrat i després rector d'Andratx, vicari de sant Llorenç i rector del seminari.

29 de desembre de 1881- El brigadier Villacampa és condemnat a la pèrdua d'ocupació a l'exèrcit.

endavant