Any 1882-Benedicció d'un oratori a l'Hostalet d'en Canyelles en el camí d'Inca.

Any 1882- Fundació de la fàbrica de Ca les Ànimes a Sóller.

Any 1882-Inici de les obres de la Diputació Provincial (actual Palau del Consell de Mallorca) dirigides per Joaquin Pavia Birmingham, nebot del general colpista.

Any 1882-El tramvia que va de l'estació de Palma al moll canvia la tracció animal per la de vapor

18 de març de 1882-Constitució de l'Associació de Beneficiència, orígen del Montepio.

5 de juny de 1882- Juan Bautista Samogy, governador civil.

7 d'agost de 1882- Ramon Larroca, governador civil.

11 d’agost de 1882 -Concepció Monedero Moragues després d'un acord amb els seus germans en el repartiment de la herència es la propietària de Son Lleganya, amb les seves pertinences (Hostal d'en Cerol i terra en el camí Vell de Manacor). Era l'esposa de Benet Ponç Fàbregues.

15 d'agost de 1882-Fernando Cotoner , Chacón, Manrique de Lara , Despuig, obté d'Alfonso XII el títol de "Gran d'Espanya".

30 d'agost de 1882 - Antoni Blanes Juan deixa en usufruit gratuït al municipì d'Artà l'Asil de Santa Rosa, hospici i hospital per als pobres.
                                    
14 de setembre de 1882-Neix Llorenç Riber Campins a Campanet.

24 de setembre de 1882- Al Segon Congrés de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, que es va celebrar a Sevilla, la representació de Balears consta dins la comarca catalana, i el Sindicat d'Oficis Varis de Palma només tenia 15 cotitzants. La desfeta era important. La FTRE tenia aleshores 57.934 cotitzants, i es considerava l'associació obrera més nombrosa, radical i revolucionària de les que havien existit i existien en aquell moment a l'Estat Espanyol.

5 d'octubre de 1882 - Francesc Tomàs forma part de la Comissió Federal de la FTRE en un moment en que 3500 afiliats a la central es trobaven en vaga i 11.000 en atur.

15 de novembre de 1882 - Pere Mataró era el venerable mestre de la Lògia La Fraternidad 127 de Llucmajor.

16 de novembre de 1882 - Mor Antoni Moragues Mata de Comelles.


Any 1882

                                     Oliver Vidal, repressor de la Mano Negra 
                                       Oliver Vidal


25 de desembre de 1882- El tinent de la guàrdia civil, el mallorquí José Oliver Vidal manifesta haver trobat un document davall una pedra amb el títol "La Mano Negra.Sociedad de Pobres contra sus ladrones y verdugos. Reglamento-Europa.Siglo XIX".

endavant