Any 1883

Any 1883-Joaquim Quetglas Bauzà dirigeix "La Autonomia".

Any 1883- Marià Aguiló escriu: "El Trovador mallorquin. Poesías escritas en mallorquín literario acompañadas de versión castellana".

Any 1883 - Bartomeu Pieras Florest compra per preu de 47.500 pessetes la corbeta menorquina "Juanita Clar" que passa a ser "La Palmesana".

Any 1883- Apareix "La escoba", publicació republicana i anticlerical dirigida per Miquel Mas Obrador.

10 de febrer de 1883- José Lois Ibarra, governador civil.

23 de febrer de 1883-Un reial decret estableix que tot funcionari públic amb un haver inferior a les 1.500 pessetes anuals had’acreditar davant els seus caps immediats que dona instrucció elemental als fills més grans de 6 anys.

8 de març de 1883-Mor l'aranès Francesc Pérez Mornau Amat, propietari de Cas Tresorer (vuit quarterades) i Son Ferrando (altres vuit).

1 de juliol de 1883- Bernat Vidal Coves, batle de Santanyí.


1 de juliol de 1883 - Josep Riera Massanet és nomenat batle d'Andratx.

Juliol de 1883-Inauguració d'una capella metodista a Artà en el carrer de l'Era Vella a instàncies del pastor Serafí Nebot.

20 de juliol de 1883 - Apareix el periòdic "Felanitx".

3 d'agost de 1883-Suspensió de les garanties constitucionals a Extremadura a conseqüència d'una sublevació militar a Badajoz dirigida pel coronel en la reserva Serafin Asensio Vega, juntament amb el coronel Nicanor Moreno i el comandant Enrique Ortega.

19 d'agost de 1883 Detenció i procés  de 289 treballadors i 6 dones de Medina Sidonia, Alcalà de los Gazules i Paterna per la Guàrdia Civil en una assemblea que es celebrava a la casa de Francisco Sáenz Burgos, secretari d'una il·legal Federació Local d'Agricultors.El fiscal José Manuel de Villena demana dos anys de presó i , anarquista 125 pessetes de multa per als directius de l'associació.

21 de setembre de 1883 - La Verdad (Tortosa):Aseguran á un periódico de Palma de Mallorca que existe un medio fácil de conocer el pescado cogido por medio de la dinamita, este consiste en que dichos pescados tienen una manchita blanca sobre la cabeza que les aparece por los efectos que le produce la dinamita en el cerebro. Seria de desear que las autoridades locales hicieran estudiar dicha cuestion á personas competentes, que á resultar esto cierto, seria un medio fácil de poner coto á la pesca por medio de la dinamita.

27 de setembre de 1883 - Són molts i molt greus els danys causats per les tempestes en alguns pobles de l'illa de Mallorca. A Pollença, la tormenta va destruir molts camps i va destroçar les parets de moltes cases. La tempesta ha causat la pèrdua de més de 1000 xots i ovelles, 300 porcs i 14 cavalls. (El Eco de Valls)


En Tarrasa se ha hecho la prueba de un ingenioso aparato físico, denominado Micrófono, que, según opinión de un periódico de aquella localidad, reúne innumerables ventajas sobre las del Teléfono, el cual, á distancia de mil doscientos metros trasmite los sonidos, la voz, y cualquier ruido, por débil que sea, con una exactitud y claridad asombrosas, pudiendo, sin el ausilio de instrumento alguno, hablar dos ó mas personas á la referida distancia, y mayor si se quiere. Dicho aparato, inventado y construido por la casa Breguet de París, está llamado á causar una verdadera revolución en la telefonía (El Eco de Valls,27/09/1883)

19 de novembre de 1883- Federico Loygorry De la Torre, governador civil.

21 de novembre del 1883-Jaume Escales Vidal de Can Parra , propietari del Rafal dels Porcs en el seu testament deixa als seus fills, Miquel Josep Escales Vidal, set quarterades i mitja; Margarida Escales Vidal, 6 quarterades; Catalina Escales Vidal, 45 quarterades; Mateu Escales Vidal, 4 quarterades, una casa i doblers; Marc Escales Vidal, unes 28 quarterades i dues cases; al seu nét, Jaume Escales i Vidal, 11 quarterades i una casa 2 quarterades i 2 quartons a la nora, Catalina Vidal Coves; als seus néts, Antoni Escales Adrover i Margarida Escales Adrover, quasi 2 quarterades i mitja, un molí fariner i una casa -al primer- i 4 quarterades a la segona; a la seva esposa Antonia Maria Vidal Salom, 2 quarterades, un quartó i tres horts (Arxiu de Can Parra)

Desembre de 1883-Nova junta directiva de la Joventut Catòlica, formada per el president, Marquès del Reguer, Jordi de San Simon Montaner, vice-president, Joan Sureda Verí, bibliotecari, Estanislau de Kotska Aguiló, secretari, Nicolau Dameto Cotoner.


Desembre de 1883 - Neva a Mallorca.

Desembre de 1883 - Durant l'any s'han exportat de Mallorca a la península 24.000 porcs.(El Correo de Tortosa 7 de gener de 1884).

endavant