Any 1888


Any 1888- El Marquès del Reguer és autoritzat a urbanitzar la Colònia del Carme a Manacor que se convertiria en Porto Cristo.

Any 1888 - Guillem Gelabert de la Torre funda la lògia Caridad 16. Provenia de la Lògia Primera Luz.

Any 1888-Fundació del Cercle d'Obreres Catòlics de Bunyola.

Any 1888.- Instal·lació a Inca de dues fàbriques de teles de cotó amb 3 telers mecanitzats i moguts pel vapor cadascuna. Una és de Miguel Pujades Mateu i l'altra de Vicenç Ensenyat Ensenyat (Xilles).

1 de gener de 1888 - Plou a Palma.

6 de gener de 1888 - Plou a Palma.

8 de gener de 1888 - Neix Antoni Pons Pastor.

9 de gener de 1888- L'Ajuntament de Palma acorda fer un monument de bronze de tres o quatre metres a Ramon Llull i col·locar-lo a la Plaça de sant Francesc.


17 de gener de 1888 - Mor el director del periòdic "El Felanigense", Joan Veny Maimó.


22 de gener de 1888 - Mor Tomàs Quint-Zaforteza Crespí de Valldaura.


11 d'abril de 1888 - Mor Josefa Sureda Verí, viuda de Tomàs Quint-Zaforteza Crespí de Valldaura

16 de juliol de 1888 - Neix Miquel Forteza Pinya en el carrer de sant Bartomeu 17 de Palma, escriptor de l'Escola Mallorquina.

20 d'agost de 1888- Eduardo González Rivera, governador civil. El mateix dia neix a Felanitx Joan Capó Valls de Padrinas.

9 d'octubre de 1888 - L'Ajuntament de Ciutat aprova l'erecció d'un monument dedicat a Ramon Llull.

24 d'octubre de 1888 - El mal estat de l'antic convent de l'Olivar fa que s'ordeni el seu enderrocament.

2 de novembre de 1888 - La Lògia La Fraternidad 17 de Llucmajor, adscrita a la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalano Balear nomena membre d'honor al gran mestre Rosend Arús. Hi havia 24 maçons llucmajorers adscrits.

23 de novembre de 1888- S'aprova el Reglament de l'Institut Balear de Vacunació.

Desembre de 1888 - El bisbe Jacint cervera cedeix l'antic retaule major del  Convent de l'Olivar a l'església dels Sagrats Cors.


endavant