Any 1889

Any 1889 - Ramón Nocedal y Romea funda el Partit Integrista, escindit del carlisme, enemic del lliberalisme i absolutament tradicionalista.

Any 1889 - Fundació del Banc de Sóller.

2 de febrer de 1889- Gonzalo Palavicino Ibarrola, governador civil.

12 de febrer de 1889-La presó s'instal·la a l'antic convent de sant Francesc.


17 d'abril de 1889 - Mor Maria Assumpció Lluïsa Morell Orlandis Moragues Dezcallar, abadesa de les Caputxines.

11 de maig de 1889 -L'Ajuntament de Palma acorda esbucar l'antic oratori de l'Olivar tot i que la Societat Arqueològica Lul·liana demanés la seva conservació.

Juny de 1889-El bisbe Jacint Maria Cervera condemna els lectors del setmanari "El Republicano"


3 d'agost de 1889-Surt el periòdic "El Manacorense".


12 d'agost de 1889-Ricardo Ayuso Espinosa, governador civil.


5 de setembre de 1889-Mor Francesc Barceló i Combis, catedràtic de Física i Química de l'Institut Balear.


21 de setembre de 1889-Mor Tomàs Rullan i Bosch, sacerdot.endavant