Any 1891


Any 1891-Construcció de l'escala de la Riba a Sineu.

Any 1891-Construcció d'una capella dedicada a sant Roc a Cala Rajada.

Any 1891-El servei de transport amb ripperts es diversifica i sortint de la plaça del mercat i de la plaça de la peixateria va fins al Moll de sortida dels vapors que van a Barcelona i València; altra línea va fins El Terreno, i a l'estiu es complementa amb una més que va als banys d'El Terreno. Anar als banys i tornar valia 50 cèntims: 30 del transport i 20 dels banys.

Any 1891- A Esporles hi ha dues fàbriques de flassades: Bosch Llaneras i Cia. per un costat, i Pere Bosch i Joan Riutord per l'altre.

1 de gener de 1891 - Increment en 5 cèntims del preu de desplaçament en òmnibus des de Palma fins El Terreno i Portopí, de manera que el billet d'anada en el Raval val 10 cèntims, en el Terreno val 20 cèntims i a Portopí 30 cèntims (La Mañana)


1 de gener de 1891- A La Balear, plaça de l'Olivar 14 comencen les bregues de galls.(La Mañana)

1 de gener de 1891 - Inauguració d'un nou menjador a La Misericòrdia. (La Mañana)

7 de gener de 1891-Inauguració de l'Escola Apostòlica entre el carrer dels Horts de Palma i el carrer de la Missió.


Comte de San Simón  
  Comte de San Simón

Febrer de 1891- En les eleccions resulten elegits tres candidats liberal conservadors , el Comte de Sallent, el Comte de San Simón i Joaquim Rovira i dos liberal fusionistes ,Antoni Maura i Pasqual Ribot. Els carlins van presentar Jordi San Simon, el marquès del Reguer i Josep Quint Zaforteza. Obtingueren 13.000 vots , i la majoria a Costitx i Pollença. Els carlins obtingueren la segona posició en vots a Muro, Lloseta, Selva, Bunyola, Estellencs, Llucmajor, Puigpunyent, Sóller, Valldemossa, Artà, Petra, Vilafranca i Sant Llorenç.


12 de febrer de 1891- Mor Llorenç Vicenç Bordoi exdiputat a Corts pel districte de Palma pel Partit Monàrquic Constitucional, copropietari del jardi de Son Llàtzer dels Messells.

20 de febrer de 1891- Fausto Gual de Torrella substitueix al marquès del Reguer en la direcció dels absolutistes carlins de Mallorca.

març de 1891-El dirigent carlí valencià, Manuel Polo y Peyrolón visita els pobles de Mallorca acompanyat de Josep Miralles Sbert, futur bisbe que beneí l'alçament franquista.


Vicenç Furió
Vicenç Furió

març de 1891-El Cercle Tradicionalista de Palma comença a publicar "La Tradición". El seu president va ser Jordi Sant Simón , Marquès del Reguer , entre l'any 1889 i 1891, Faust Gual de Torrella va ser el president l'any 1891, el tresorer va ser Marià Gual, comte d'Aiamans , i vocals, Felip Villalonga Dezcallar i Ramon Soler de la Plana entre d'altres.Adolf Rotten, Marquès de Campofranco, Felip Villalonga Despuig, Felip Villalonga Mir, Joan Binimelis Quetglas,Miquel Binimelis Quetglas, Manuel Maroto Orlandis, Mateu Safortesa i Crespí de Valldaura, Vicenç Furió Kobs , Lluís Moragues, Faust Morell Bellet, Josep Morell Bellet, Josep Quint Zaforteza, Rafel Juan Ballester de Porreres, Miquel Morey Nicolau de Manacor), Josep San Simón Fortuny van ser socis destacats del cercle.


29 de març del 1891 - Míting obrer en el Teatre Tívoli de València. El representant de les "Tres Classes de Vapor" de Sabadell reivindica la jornada de 8 hores i diu que el camí per obtenir-la és la vaga. L'obrer Martí critica que les manifestacions siguin com les processons i diu que en comptes d'anar amb ciris han d'anar amb trabucs. Montanyana qualifica d'assassinats les morts per fam que es produeixen cada dia. Solís reivindica que l'obrer que mor en accident ha de ser indemnitzat.
Aquest mateix dia la Federació de Picapèdrers de Madrid s'adhereix a la vaga convocada per al primer de maig. (El Noticiero Balear 2/4/1891)

31 de març de 1891 - A la presó de Palma hi ha 64 persones empresonades i 14 d'aquestes són dones. (El Noticiero Balear:1/4/1891).


31 de març de  1891 -Moren a Palma:  Joana Aina Coll Gamundi (72 anys), del carrer de Catany ; Maria Mayans Adrover del Molinar de Llevant (4 anys) a causa de l'escarlatina; Antònia Jaume Bestard de 2 anys, del carrer dels Àngels, de raquitisme; Catalina Sureda Rosselló (69 anys) del carrer de la Casa d'Espanya.(El Noticiero Balear:1/4/1891).

Durant el mes de març s'han transportat un total de 114 cadàvers des de Palma al cementeri, sis més que durant el mateix mes de l'any 1890.(El Noticiero Balear:3/4/1891).

1 d'abril de 1891 - Arriba a Palma el vapor Maria procedent de Barcelona amb 22 passatgers i 46 bous per al consum.

1 d'abril de 1891 - Moren a Palma: Josep Ensenyat Ferrà (78 anys) del carrer de Pueyo; Antoni Ribas Ribas (64 anys) del carrer de S'Olivera; Apol·lònia Font Sastre, (65 anys) de la Plaça de sant Jeroni; Maria Bordoy Duran (40 anys), del Molinar. (El Noticiero Balear:2/4/1891).

Pere Perera
    Pere Perera

1 d'abril de 1891 - Es constitueix davant el notari Josep Alcover la Societat mallorquina de Tramvies. Interinament es constitueix el Consell d'Administració format per Alexandre Rosselló (president), Joaquim Quetglas (vice-president), els vocals Miquel Muntaner, Francesc Mir i Josep Otero, el secretari Julià Mut i són suplents Miquel Bosch, Pere Perera i Ricard Roca. El seu capital social és de 210.000 pessetes, 100.000 de les quals s'obtendran en suscripció pública, fent-sde càrrec Antoni Porcel d'aquelles accions no subscrites.(El Noticiero Balear:3/4/1891).


2 d'abril de 1891 - Els carrers de Mirador i Palau s'omplen de pobres que es dirigeixen al bisbat per tal d'accedir a les almoines que ofereix el bisbe.(El Noticiero Balear:3/4/1891).

Gabriel Fuster, lliberal
Gabriel Fuster

2 d'abril de 1891 - Constitució de l'Institut Agrícola Balear amb una gran representació del que les classes populars denominen "botifarres". La seva directiva està formada per: José Monlau (president), Jeroni Morell (vice-president), Comte d'Aiamans (tresorer), Raimundo Fortuny (contador), Nicolau Dameto (bibliotecari), Gabriel Fuster (conservador de gabinets). Pere Estelrich (secretari general) i els vocals: Rafel Blanes, Álvaro Campaner, Faust Gual de Torrella, Francisco Garcia, Pere J. Gili, Gabriel Llabrés, Antoni Marquès, Antoni Marcel, Gabriel Martorell, Salvador Morell, Marquès del Palmer, Lluís Ramis d'Aireflor, Antoni Rosselló i Joan Rosselló.

2 d'abril de 1891 - Moren a Palma: Bàrbara Borràs Rosselló (83 anys),del carrer del Mirador; Margarida Figueres Fortesa (18 mesos) del carrer de Bauló.

24 d'abril de 1891-Filiberto Abelardo Diaz y Donderis, governador civil.


24 d'abril de 1891 - Mor a Son Bonafè, Andreu Barceló Bestard.

24 d'abril de 1891 - S'incauten 25 quilos i 800 grams de tabac de contraban de la marca Gitane d'un paller de Pere Ordines de Felanitx. (Noticiero Balear de 28/4/1891)

24 d’abril de 1891, Jordi de San Simón i de Montaner , marquès del Reguer, ven el domini útil de Son Peretó als germans Josep, Francesc i Joan Sales Pasqual, conradors del terme de Ciutat, per preu de 68.500 pessetes, tot reservant-se’n el domini directe.


25 d'abril de 1891 - Moren a Palma: Jaume Ramis Martí (71 anys) del carrer de la Boteria; Antelm Martínez Pujol (2 anys i mig), de Gènova.

26 d'abril de 1891 - Francisco Portilla és nomenat secretari del govern civil de les Balears.

27 d'abril de 1891 - Mor Sebastià Sancho (68 anys) del carrer de Morei.

Entre el 26 i 27 d'abril a l'escorxador de Ciutat sacrifiquen 135 animals ovins i 7 bous i vaques.

28 d'abril de 1891 - Obres a la bòveda del convent de Mínims de santa Maria del Camí.

28 d'abril de 1891 - Inici de les obres d'un nou pont sobre la Riera de Palma.

28 d'abril de 1891 - Els carrabiners incauten sis sacs de tabac de contraban a Son Sec (Santanyí).

28 d'abril de 1891 - A la presó de Palma hi ha 66 presos.

30 d'abril de 1891 - El Noticiero Balear a la vista del primer de maig  dedica la major part del periòdic als  escrits dels intel·lectuals titelles del moment  a combatre contra el moviment obrer i el socialisme, com és exigible en un periòdic al servei del capital, i com sempre s'ha exigit als glosadors de les desigualtats socials.

30 d'abril de 1891 - El governador Filiberto Abelardo Díaz no permet les manifestacions públiques del primer de maig, ni reunions en el carrer quan excedeixin les 20 persones i autoritza només aquelles que es desenvolupin en espais tancats (El Noticiero Balear 1 de maig de 1891)

30 d'abril de 1891 - Mor Maria Groch Rosselló (97 anys) del carrer del Sindicat de Palma.

Francesc Garcia Orell

Francesc Garcia Orell

30 d'abril de 1891-L'assemblea de delegats dels disctrictes i els vocals del comitè de Coalició Republicana nomenen els seus representats per a les eleccions. Aquests són: Joan Togores Malla, Joan Pinya Forteza, Antoni Llull Planas, Cristòfol Pons Clar, Ricard Roca Amorós (maçó l'any 1878 a la Primera Luz), Jaume Suau Torres, Francesc Garcia Orell, Antoni Garau Tous (maçó l'any 1878 a La Primera Luz), Antoni Rebassa Roig, Benet Pons i Fàbregues (elegit aquest per l'Ateneu Obrer Mallorquí), i Francesc Salas Sampol.

Els germans Moragues venen carbó de cok estranger en els seus magatzems de la Portella, Montision 48 i del carrer Indústria cruïlla amb él carrer Rpdríguez Arias. La Societat General del Gas ven el carbó de cok a 1,50 pessetes els 40 quilos.

Durant el mes d'abril un total de 90 cadàvers (42 d'ells menors de 20 anys) s'han sepultat en els cementeris del terme de Palma (87 en el de Palma, 2 en el de La Vileta i 1 en el de Gènova).

1 de maig de 1891- Apareix el diari republicà "Las Baleares", que tenia la redacció i administració al carrer de Conquistador 47 de Palma al preu de 10 cèntims, després d'un any de publicació periòdica. El diari comenta l'actuació del batle Berga, elegit per la monarquia, a l'Ajuntament de Palma després d'una sessió que va abandonar davant la pressió ciutadana i dels regidors, i critica el desallotjament per part del governador Díaz del públic i dels regidors.


A les primeres hores del mati del primer de maig esclataren dos artefactes en els carrers de sant Jaume i de Serinyà de Palma.

1 de maig de 1891 - Moren a Palma: Margarida Moll Martí (14 anys) de la Porta de sant Antoni; Jaume Sureda Capó del carrer de la Ferreria.

1 de maig de 1891 - El jutjat d'Instrucció de Manacor encarrega la cerca i captura de Bartomeu Riera Xamena i de Francesc Ribas Rigo.

2 de maig de 1891- El governador prohibeix l'acompanyament musical i nocturn dels enterraments que no siguin religiosos a Maó. En el diari "Las Baleares" R. Ginard de la Rosa fa apologia del socialisme i del comunisme. El diari critica que es faci anar als soldats i oficials de l'exèrcit a les cerimònies religioses. L'Ajuntament acorda l'ampliació dels camins del Serral i de La Vileta. Inauguració del Casal Republicà a la Plaça de la Llibertat de Pollença.


2 de maig de 1891 - Moren a Palma: Antonia Tous Balaguer (84 anys) de Son Sardina; Eulàlia Escandell Roig (77 anys) de la Plaça de la Porta de santa Catalina; Joan Covas (9 anys) del carrer de sant Llorenç.


3 de maig de 1891-Diumenge. Dinar de commemoració del Primer de Maig en el Casal republicà del carrer de les Minyones, 11, servit a càrrec de Bartomeu Font, restaurador de Cas Mahonès de la Plaça Major de Palma. Presideixen l'acte, Francesc Roca, Antoni Villalonga Pérez (maçó de les lògies La Primera Luz i de La Reforma , Joan Aranda, Benet Pons, Joan Baptista Ensenyat i Josep Rosich. Hi participen 400 persones.

R.Ginard de la Rosa pronostica que al cap de cent anys, si es segueix la tendència existent, tota l'activitat d'una nació estarà concentrada en les mans de dues dotzenes de poderosos, i que cent "Rotschild" seran els posseïdors de l'economia europea. La causa d'aquest procés és que els petits capitalistes desapareixen davant els grossos i es converteixen en assalariats d'aquests.

3 de maig de 1891-El Cercle conservador de Palma, acorda que els cadidats a eleccions siguin: Antonio Forteza Valentí, Bartolomé Sabater Ramonell, José Font Jaume, Jaime Salom Vich, Francisco Bauzá Sbert, Miguel Riera Llambies, Domingo Bosch Estacholi, Enrique Sureda Morera, Guillermo Montis Allende Salazar (marquès de La Bastida), Jorge Abri Dezcallar Gual (marquès del Palmer).


3 de maig de 1891 - Moren a Palma:Miquel Font Coll (6 anys) de la Plaça de santa Catalina; Antoni Aloy Busquets (1 any) del Coll d'en Rabassa;


Maig de 1891-Al periòdic socialista, "La Guerra Social" de Barcelona surt publicat el manifest de la Comissió de Palma als Obrers mallorquins amb motiu del primer de maig.


4 de maig de 1891-Discursos d'Antoni Villalonga Pérez del Partit federal pactista ide Francesc Garcia Orell al Casal Republicà, i de Pasqual Ribot i Joan Pizà, del partit fusionista al casal " La Penya". El partit fusionista nomena candidats a: Miquel Guasp Pujol, Marià Aguiló Cortès, Miquel Santandreu Vadell, Bartomeu Fuster Flores, Francesc Salas Albertí, Pere Balaguer Siurana, Gaietà Gomila Vidal, Joan Sureda Rodríguez, Joan Pizà Oliver, Antoni Frau Mir, Arnau Garau Vidal, Joan Amengual Arrom.


4 de maig de 1891- Jordi de San Simón i de Montaner , marquès del Reguer, ven Son Muntaner al comerciant Conrado Planes Izquierdo per 100.000 pessetes.


20 de maig de 1891-Dimecres. Surt un vapor de La Isleña-Marítima amb càrrega i passatge cap a Alger.


30 de maig de 1891 - Subhasta de les obres de la carretera de Palma a Capdepera i de Palma a Porto Colom.

1 de juliol de 1891- Jaume Antoni Clar Vicens, batle de Santanyí.

17 d'agost de 1891 - Excavació de Joan i Miquel Amer en el talaiot del Caló de Sa Carrotja. L'excavació dura tres dies i es troben restes d'animals i de ceràmica.

4 de setembre de 1891 - Joan Amer i Bernat Salas troben restes de talaiots i navetes a Son Sureda-Salas.

9 de setembre de 1891-La Societat Mallorquina de Tramvies inicia l'explotació de la línia de Palma a Porto Pi amb l'oposició de la Companyia Mallorquina d'Omnibus. Sortia de la Plaça d'en Coll cap a Sa Llotja i el carrer de sant Magí.


7 de novembre de 1891-Apareix el diari catòlic i monàrquic "La Tradición", portaveu de l'aristocràcia, amb el suport de Mariano Zaforteza Crespí de Valldaura.

10 de novembre de 1891- Joan i Miquel Amer, Francesc Riera i Mayol troben a Ses Cometes, a Sa Carrotja, restes de navetes i una cova natural (que bategen amb el nom de santa Helena) que va ser habitada amb restes humans i d'animals, restes de vidre, ceràmica i metalls.

11 de novembre de 1891 - Excavacions properes al talaiot de Sa Gruta per part dels germans Joan i Miquel Amer i Francesc Riera. Al llarg d'una setmana es troben ceràmiques, vidre, una copa, eines de metall, restes d'animals, una punta de fletxa de sílex, bales de ferro i de pedra, una moneda romana, pedres d'esmolar i morters.

Durant els mesos de novembre i desembre s'excava la cova de santa Helena (sa Carrotja).

18 de novembre de 1891- Neix Josep Mulet Oliver, propietari de Son Verdera (Algaida).

Binibassi (Sóller)
                      Binibassi(1920)

Desembre de 1891-La botiga de queviures "La Providència", de Benet Pomar, ven fruits secs i en conserva d'Esteva Juan i Roca, oli refinat de Binibassí de Joan Ensenyat, vi de Son Fortuny de José Astier, moscatell i malvasia de Banyalbufar de Julià Mut. El carbó de cok petit es ven a 80 cèntims per 40 quilos.


Desembre de 1891-A la Porta de Santa Catalina, entre els nombres 50 i 54 es troba la fàbrica d'aiguardents, anisats i roms de Joan Suau, que també té una sucursal al carrer de Caro. Al carrer dels Oms 96, a l'antiga fàbrica de paper es troba ara la fàbrica de conserves de Vicenç Rosselló que també fabrica torrons.


11 de desembre de 1891 - Faust Gual de Torrella ven a l'Arxiduc Lluís Salvador, Son Gallard.

Desembre de 1891-Mor el dirigent absolutista carlí Fausto Gual de Torrella.

20 de desembre de 1891-Els presos de Palma es neguen a menjar en protesta per la seva mala qualitat .


21 de desembre de 1891-Moren dos mariners que pescaven a l'Almonia de Santanyí.


23 de desembre de 1891-Arriba la fragata de guerra russa " Minine " que disposa de 56 canons i 560 mariners.


26 de desembre de 1891-Fundació de la societat mercatil Alzamora Hermanos, per part d'Enrique i Fernando Alzamora després de la mort del seu pare, Gabriel Alzamora.


any 1830 a Mallorca ixent