1892 fira de sant Tomàs Ll.Cerdà               
                             

 


Any 1892

Any 1892- Fundació de la societat obrera de sabaters "la Igualdad" , controlada pels socialistes. Es reunirà sovint als locals dels republicans.

Fundació de la companyia El Gas a Sóller.

El mallorquí Andreu Sard Rosselló és el president de la patronal del Foment de Treball Nacional.

Construcció del velòdrom o voltadora de Felanitx.

Any 1892- Es constitueix l'Agrupació Socialista de Ciutat.


Any 1892-Constitució del Montepio Mallorquín al barri de santa Catalina.


2 de febrer de 1892-Surt el diari "La República", continuador del setmanari "El Republicano". El seu director era Antoni Villalonga.


14 de febrer de 1892-Apareix el periòdic "El Constitucional"


16 de febrer de 1892-Pedro Miranda y de Career, governador civil.


Març de 1892 -En la pàgina 200 del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana s'escriu: Els residents en el raval de Santa Catalina o en la nostra ciutat, per regla general, no tenen casa pròpia, i els lloguers que paguen, ateses les dolentes condicions dels seus allotjaments, en realitat són excessius. A la Soletat i a l'Arraval, i en els quarts i cinquès pisos de Ciutat sense aigua i en males condicions cobren lloguers de 6 a 8 pessetes mensuals. A Son Anglada i Son Roqueta hi ha habitacions amb corral o sense, per 15 lliures mallorquines anuals que són 50 pessetes.


Guillem Forteza Piña

9 de març de 1892-Neix Guillem Forteza Piña, arquitecte, a Palma.

13 de maig de 1892 - La Plaça de la Porta Pintada és denominada oficialment de Joanot Colom.


2 de juny de 1892-Apareix el periòdic "La Bandera Roja", dirigit per Pere Pasqual.


8 de juliol de 1892- Un Reial decret de la reina regent Maria Cristina de Habsburgo-Lorena separa per complet de les Acadèmies de Belles Arts les Escoles Especials de Dibuix.


17 de juliol de 1892-Apareix el setmanari anticlerical "El Escándalo".


Agost de 1892-El Partit Autonomista de Puerto Rico decideix no pressentar-se a les eleccions espanyoles.


Desembre de 1892-Antonio Maura accedeix a ser ministre d'Ultramar.


Durant l'any 1892 els cementeris de Palma acolliren 1.427 cadàvers.


any 1830 a Mallorca ixent