1893 Antoni Fuster

 

Any 1893


Any 1893-Construcció del  pont de sant Jordi a Pollença.

Any 1893- Fundació de les fàbriques de Ca na Beta i Can Pedaçot a Sóller.

Any 1893-Construcció del velòdrom o voltadora de Son Espanyolet.

Any 1893- Els escolapis comencen a impartir l’ensenyament de pàrvuls, primària i comerç a Can Mir del carrer Calders.


Any 1893-S'obre la mina que permet l'entrada a peu a S'Avenc de Son Pou o Cova des Coloms.


4 de gener de 1893- Es presenta al govern civil el Reglament de la Federació Local de Societats Obreres que consta de cinc societats d'ofici (sabaters, fusters, ferrers, lampistes i diversos) i 330 afiliats.


14 de gener de 1893- Victoriano Guzmán Rodríguez, governador civil.


20 de gener de 1893- Neix Bartomeu Ferrà Juan, pintor i escriptor,fill de Bartomeu Ferrà Perelló.

28 de gener de 1893 - Antoni Oliver Rosselló obté en subhasta per preu de 477 pessetes l'enderrocament del Pes del Carbó.


.

Diumenge,5 de març de 1893-Surt "La Voz del Pueblo", setmanari "obrer" que proposava l'armonia entre capital i treball i que tenia la redacció al carrer de Ballester, 4 i era dirigit per Félix Mateu Domeray, president de la "Unión Obrera Balear".

Els dirigents de Unión Obrera Balear eren: president: Félix Mateu Domeray, vice-presidents, Joan Capó Cerdà, Miquel Llabrés Oliver, Jaume Busquets Salas, Antoni Galmés Nadal, contador:Rafael Preto, revisor:Carlos Rivera de la Torre, cirurgià, secretari general, Francesc Casellas; a Sóller , Andreu Bernat Moranta, Jaume Rullan i Antoni Colom, soci fundador, a Inca, Joan Sampol Ferrer i Miquel Escarrer; a Capdepera, Mateu Sancho Espinosa; a El Terreno, Llorenç Capellà Amengual i Guillem Covas.
La quartera de cigrons en el mercat d'Inca val 21 pessetes; la de blat a 18,50 pessetes; la de blat d'indi a 13 pessetes.

Març de 1893-El Partit Autonomista de Puerto Rico decideix no presentar-se a les eleccions espanyoles.


23 d'abril de 1893-Benedicció del campanar de Sant Jordi.


27 d'abril de 1893 -En el mercat d'Inca la quartera de blat es ven a 19 pessetes, la de ciurons a 21,50, la de blat d'indi a 13 i la de faves per cuinar a 19.

30 d'abril de 1893- El general Martínez Campos demana que es reprimeixi la insurrecció de Cuba abans que els negres s'afegeixin a la mateixa. El mateix dia es troba penjat en el nombre 9 del carrer de Paners de Palma a Josep Costa, de 52 anys, treballador acomiadat d'una fàbrica de flassades, després de tenir una baralla verbal amb l'encarregat.Durant el mes d'abril han mort 97 persones a Palma, 54 d'elles, dones

1 de maig de 1893-Fundació de "La Última Hora" per Josep Tous Ferrer.

4 de maig de 1893 - Una comissió de l'Ajuntament de Palma es trasllada a la Font de la Vila per tal d'intentar augmentar el cabdal que arriba a Palma.

10 de maig de 1893- S'alça l'estat de setge a Santiago de Cuba, imposat per por a les revoltes.

11 de maig de 1893 - Explosíó de cinc artefactes a Barcelona.

20 de maig de 1893-Fundació de la mutualitat cooperativa de producció i de consum "La Artesana Sollerense".

3 de juny de 1893 - Primer assaig de prova ciclista en el Velòdrom o voltadora de Son Espanyolet.

11 de juny de 1893 - Fundació de la congregació de franciscans del Tercer Orde Regular a Llucmajor  per part d 'Antoni Ripoll, Bartomeu Salvà, Agustí Puigserver, Joan Garau, Bartomeu Clar i Miquel Canyelles.

17 de juny de 1893 - Oferta de rebaixes del magatzem de teles que s'ha d'enderrocar entre els nombres 2 i 10 del carrer del Sindicat.

19 de juny de 1893- El convent de sant Francesc de Palma és eximit del seu ús de presó.


Eusebi Estada

Eusebi Estada

26 de juny de 1893 - El Congrés espanyol aprova un projecte de llei pel qual cedeix a l' Ajuntament de Palma el recinte amurallat per tal que siguin enderrocades les muralles, de manera que Palma es pugui eixamplar. L'enginyer Eusebi Estada va ser un dels principals promotors de l'enderrocament per a l'eixample de Palma.

29 de juny de 1893 - Detenció de cinc anarquistes a Sevilla.
4 de juliol de 1893 - Apareix el còlera a Girona.
21 de juliol de 1893 - Atemptat amb dos trets contra Jaume Sabater Tous del qual és acusat el seu germà Josep, barber del carrer de Palau.
24 de juliol de 1893- Joan Barnich "l'Auraneta" deixa a Fruitós "el Pinxo" de Sabadell quatre bombes Orsini (Noticiario Balear de 4/1/1894).

25 de juliol de 1893-Benedicció de l'església de sant Jaume d'Alcúdia després de la seva reconstrucció.

27 de juliol de 1893 - Mor a l'hospital de Palma, Josep Sabater Tous, ferit de mort en atemptat fa sis dies.

17 d'agost de 1893 - Un grup republicà promou la revolta a València.
20 d'agost de 1893 - Avalot contra el capellà de Culla (Castelló)

8 de setembre de 1893 - L'Ajuntament de Palma concedeix el permís a Niceto Miguel per a la instal·lació d'un motor generador d'electricitat que aprofitaria l'aigua del mar devers la Torre d'en Pau.

18 de setembre de 1893- La besàvia de l'autor, Margalida Borràs Colom compra una casa a sa mare al carrer de la Muntanya 10 de Bunyola per 330 pessetes.

18 de setembre de 1893 - Assassinat a Sóller Bernadí Cladera "Moll" de Búger pel seu cosí Antoni Seguí Cladera de Sa Pobla.

24 de setembre de 1893 - Atemptat de Paulí Pallàs contra el general Martínez Campos.

26 de setembre de 1893 - Atemptat de Paulí Pallàs i Latorre a Barcelona contra el comandant general de Catalunya Arsenio Martínez Campos en una desfilada militar, que resulta ferit lleu i que provoca la mort del guàrdia civil Jaime Tous. El repressor Arsenio Martínez Campos era considerat criminal contra la humanitat pels anarquistes que majoritàriament justificaren l'acció de Pallàs en la conferència anarquista de Chicago.

6 d'octubre de 1893 - Paulí Pallàs i Latorre és afusellat en el pati de la presó de Montjuic.

17 d'octubre de 1893 - Arriba a Palma el gran duc Wladimir de Rússia , acompanyat de dos fills.

Octubre de 1893 - Es contabilitzen 160 naixements i 110 morts a Palma durant el mes d'Octubre.


Novembre de 1893- Una reial Ordre cedeix edifici de l’exconvent i de l’església de Sant Francesc a l’Escola Pia per a col·legi.

7 de novembre de 1893 - Santiago Salvador Franch en venjança per l'execució de Pallàs llança dos artefactes explosius en el Teatre del Liceu de Barcelona. Moren 22 persones i altres 35 resulten ferides. Santiago Salvador  va sortir del teatre sense ser detingut.

10 de novembre de 1893- Es declara l'estat de setge a Barcelona.

30 de novembre de 1893 - Detencions d'anarquistes a Valladolid.

26 de desembre de 1893 - Miquel Caldentey de Felanitx és agredit de 5 destralades, de les que morirà passada una setmana.


26 de desembre de 1893 - Empresonament d'anarquistes a Madrid.

28 de desembre de 1893 - En el mercat d'Inca el quintar de blat es ven a 17 pessetes, la quartera de faves seques a 17 pessetes;  la quartera de cigrons entre 25 i 27 pessetes, els porcs a 1,20 pessetes el quilo, i 33 grams de safrà a 3,75 pessetes.


29 de desembre de 1893 - Descarrila un vagó del tramvia en el pont de sant Magí de Ciutat.


31 de desembre de 1893 - Durant el mes de desembre s'han enterrat 125 cadàvers en el cementeri de Palma, 4 en el de La Vileta, 1 en el de Gènova i 1 en el de sant Jordi.Per edats, 9 eren menors d'un any, 11 tenien entre un i deu anys. 9 tenien entre 11 i 20 anys, 15 tenien entre 80 i 90 anys.


Durant l'any 1893 els cementiris de Palma acolliren 1.316 cadàvers.


Preus mitjans del desembre: Blat a 29,29 pessetes el quintar;Blat d'Indi a 21,21 pessetes el quintar;c igrons a 53 cèntims el quilo, arròç a 49 cèntims el quilo, l'oli a 1,22 pessetes el litre; el vi a 30 cèntims el litre, l'aiguardent a 82 cèntims el litre; el xot a 1,62 pessetes el quilo; la chulla a 1,55 pessetes el quilo; la carn de vaca a 1,75 pessetes el quilo.

any 1830 a Mallorca ixent

28 de gener de 1893 - Miting d'estudiants a Barcelona.
10 de febrer de 1893 - Manifestació anarquista a Xerez.
11 de febrer de 1893 - Míting anarquista en el Teatre Calvo-Vico de Barcelona.
21 de febrer de 1893 - Aldarulls a Alcoi i detencions d'anarquistes.
5 de març de 1893 - Motí republicà a Castelló