Any 1894

Any 1894-L'antic batle de Palma del Partit Conservador, Antoni Marquès Marquès és el president de Ferrocarrils Mallorca i vicepresident de La Caixa de Balears. Abans era vicepresident del Crèdit Balear.

Any 1894- Fundació de la fàbrica de Can Moana a Sóller.

Any 1894- Bartomeu Mayol, solleric, és el batle d'Utuado (Puerto Rico).
Any 1894- Santa Catalina té 12.000 habitants i problemes de manca d'aigua.

1 de gener de 1894- Antoni Lladó Pujol torna a ser batle d'Andratx.

1 de gener de 1894 -Fred i pluja en el nord de Mallorca.

1 de gener de 1894- Nofre Sanxo és el nou batle de Felanitx.

2 de gener de 1894- Detenció a sant Gervasi (Barcelona) de l'anarquista de Liorna Alfredo Bacherini, sabater.
2 de gener de 1894 - Es suspèn la incomunicació dels anarquistes detinguts, Josep Codina Juncà, Mariano Cerezuela, Josep Bernart Sireol i Alfredo Reggiero. Segueix incomunicat Jaume Sagas Martí.Josep Guillot, anarquista no violent, detingut a Màlaga sol·licita la llibertat provisional mitjançant garanties.
2 de gener de 1894 - Una trentena d'anarquistes són empresonats a Xixon.
2 de gener de 1894- Detenció de l'anarquista Santiago Salvador Franc a Saragossa que s'ha confessat autor de l'atemptat del Liceu després d'intentar suïcidar-se.

3 de gener de 1894 - El tinent de la guàrdia civil Portas amb 4 guàrdies més troba quatre bombes Orsini en un torrent de Sabadell.
3 de gener de 1894 - Neva a la serra de Tramuntana
3 de gener de 1894 - En el Capdellà els carrabiners incauten 153 quilos de tabac de contraban.(Noticiario Balear de 4/1/1894)

3 de gener de 1894- El tinent de la guàrdia civil Miguel Cid fa detenir a Castelserós els anarquistes Constancio Blanco Manero i Antonio Alfaro Inés, amics de Santiago Salvador.
4 de gener de 1894 - Els escolapis es fan càrrec de l'església i claustre de sant Francesc.

4 de gener de 1894 - Els anarquistes Sogas,Codina, Ripoll,Cerezuela, Bertnard,Sabat,Archs, Ramon Fontanals, Carbonell i Fruitós, detinguts en relació a l'atemptat del Liceu, són traslladats al castell de Montjuic.
4 de gener de 1894 - Patrici Prendergat, acusat de l'assassinat del batle de Chicago Carter Harrison és executat a la forca.

4 de gener de 1894 - Moren a S'Arraval Ignasi Puigserver Verdera (72 anys) i Antònia Ferrer Verger (82 anys). En el Socors moren Joana Aina Coll Porcel (62 anys) i Margarida Canyelles Palou (18 mesos). Al carrer de la Missió mor Gerònia Ferrà Cruelles (80 anys) i en el de sant Miquel, Joana Maria Truyols Sard (74 anys)

4 de gener de 1894 - Les teulades de Valldemossa, cobertes de neu.

5 de gener de 1894- Plou a Palma.
5 de gener de 1894 - Requisitòria de cerca contra Sebastià Burguera Burguera, desertor del Regiment d'Infanteria de Simancas.
5 de gener de 1894- L'abundància de pesca de sardina fa que a Felanitx es venguin a 11 cèntims els 400 grams6 de gener de 1894 -Es elegit batle de Sóller Josep Sastre Ensenyat.

8 de gener de 1894 - Moren a Palma Miquela Lladó Bonet (74 anys) del carrer dels Oms, Joana Aina Quetglas Quetglas (47 anys) del carrer de la Llongeta, Catalina Balaguer Llabrés (56 anys) de S'Arraval i Miquel Fuster Cortès del carrer de sant Bartomeu.

9 de gener de 1894 - Es jutja a Josep Sabater Tous, barber del carrer del Palau, acusat de la mort del seu germà Jaume. L'acusat és absolt pel jurat amb la discrepància del president i del fiscal.

9 de gener de 1894 - Una prostituta és detinguda i empresonada en el convent de Caputxins per ser reincident en l'escàndol públic.(Noticiario Balear de 10/1/1894).

9 de gener de 1894 - El govern civil fa un requeriment de cerca i captura de 8 presos fugits de la presó de Colmenar Viejo entre els quals hi ha el desertor Sebastià Burguera Burguera.

9 de gener de 1894 - L'Ajuntament de Lloseta vol contractar les places vacants de metge i secretari. La de metge està dotada amb un salari anual de 500 pessetes i la de secretari de l'Ajuntament amb 825.

10 de gener de 1894 - Mor Miquel Fuster Fuster (2 anys i mig) de la Plaça Major de Palma.

11 de gener de 1894 - Moren a Palma,  Magdalena Palou Vidal (79 anys) del carrer dels Oms i Antònia Ferrer Buadas (66 anys) del carrer de Sales.
12 de gener de 1894 - Moren a Palma,  Segimón Morey Montaner(74anys) del carrer de la Portella, Maties Mascaró Horrach (68 anys) del carrer de la Ferreria, Baartomeu Garí Ros (83 anys) del carrer de santa Fe, Joan Andreu Sbert (74 anys) del carrer de sant Bartomeu, Josep Soler Pinar (56 anys) de la Porta de sant Antoni.

14 de gener de 1894 - Plou a Palma.
14 de gener de 1894 - En el terme de Petra troben el cadàver de Miquel Rosselló, penjat d'un garrover.
14 de gener de 1894- Permís municipal de reconstrucció de les façanes de les cases 6,8 i 10 del carrer dels Horts de Palma.

15 de gener de 1894 - Detenció d'Antònia Colom Vicens, esposa de l'anarquista Santiago Salvador, natural de Sóller.

16 de gener de 1894 - Mor Joan Ferrer Gazà, de 2 anys en el carrer de l'Esparteria i Josepa Cortès Aguiló de 53 anys en el carrer de Jaume II.

17 de gener de 1894 - Empresonament de l'anarquista Concepció Bellvé a Barcelona.
17 de gener de 1894 - Fugen cinc soldats del batalló disciplinari de Melilla: José Gallego, Lesmes Sanz, José Estévez, Andrés Carramolinos i Manuel Lara.
17 de gener de 1894 - L'abundància de gerret fa que es vengui a 15 cèntims el quilo a Palma.
17 de gener de 1894 - Moren dos carabinieri en un enfrontament amb anarquistes a Massa di Carrara.
17 de gener de 1894 - Empresonament de Miquel Roig Bonet per furts practicats a Cas Dominguets.
17 de gener de 1894 - Atemptat frustrat a Madrid contra Filiberto Abelardo Díaz que va ser governador de Balears.
17 de gener de 1894 - Moren a Palma , Catalina Llinàs Bauzà (89 anys ) de La Vileta, Antònia Palou Valls (80 anys) del Coll d'en Rabassa i Joana Aina Tortell Llull (80 anys) del carrer del Sol.

18 de gener de 1894 - Plou a Palma.
18 de gener de 1894 - Moren a Palma,  Carmel Amengual Arbona (66 anys), del Molinar de Llevant; Aina Maria Gordiola Pizà (63 anys) del carrer del Socors i Maria Francesca Balaguer Quetglas (89 anys) del carrer de l'Ermità.

19 de gener de 1894 - Moren Aina Maria Martí Valentí del carrer de Tamorer 10, Joan Covas Salom (80 anys) del carrer de Jaume II, Pere Martí gayà (91 anys) del carrer del Socors.

21 de gener de 1894- La plaça de mestre de l'escola elemental de nins de Pòrtol és vacant i està dotada amb 625 pessetes de sou anual i habitatge.
21 de gener de 1894 - Plugim a Palma.
22 de gener de 1894 - Moren a Palma: Francesca Bestard Ferrer (24 anys) del carrer dels Àngels i  Felip Villalonga Reus (93 anys) del carrer Pont i Vic.
23 de gener de 1894- Plugim a Palma.
23 de gener de 1894- Moren a Palma: Miquel Garcia Coll (58 anys) del carrer de sant Miquel i Catalina Darder Vidal (79 anys) del carrer de la Cofraria.
24 de gener de 1894- Moren a Palma: Gaietà Bonnín Fuster (24 anys) del carrer de sant Miquel, Joan Barceló Oliver (2 mesos) del Molinar i Francesc Terrassa Morey (48 anys) de Gènova.
25 de gener de 1894 - Plou gairebé tot el dia a Palma.
25 de gener de 1894 - Moren en el Raval de Santa Catalina,Antoni Pascual Fortuny (62 anys) i Pia Serra Ferrà (21 anys)
25 de gener de 1894 - Ferit d'un tret a la galta el governador Ramon Larroca de Barcelona en un atemptat de l'anarquista Ramon Murull.
26 de gener de 1894 - Moren en el Raval de santa Catalina: Joan Torres Ramon (54 anys) i Josep Ramon Tous (55 anys)
27 de gener de 1894 - Moren en el Raval de santa Catalina: Guillem Palerm Mayol (65 anys) i Maria Oliver Berga (58). Joan Bosch Font (30 anys) mor a Son Espanyol.

27 de gener de 1894 - Judici a l'Audiència a Maria Barceló per corrupció de menors.
29 de gener de 1894 - Plou a Palma.
29 de gener de 1894- Moren a Palma: Joan Capó Mas (3 mesos), de fam en el carrer del Socors; Maria Vidal Parets (22 anys) del carrer de la Boteria,Antoni Vidal Ordinas (2 anys) de Son orlandis, Bartomeu Bosch Espases (65 anys), de Gènova, Jaume Vico Roca (67 anys) del Raval de santa Catalina i Mateu Coll Ferrer (85 anys) del Coll d'en Rabassa.
30 de gener de 1894 - Miquel Josep Serra Cabanilles presenta al registre 23 propietats de lignit de Can Faveta i Biniatria.
30 de gener de 1894 - Neu a la Serra de Tramuntana
30 de gener de 1894 - Moren a Palma, Aina Moranta Martorell (94 anys) del carrer del Sol i Pau Gazà Amengual (58) del carrer de sant Llorenç.

31 de gener de 1894 - Josep Segura és jutjat per abusos deshonests.

4 de febrer de 1894 -Assemblea fundacional de la Societat de Socors Mutus  Montepio del Arrabal. Nadal Sastre Lladó és elegit president i Joan Tous Nadal és el secretari.

12 de febrer de 1894- Dilluns: " feu á santa Eulalia solemnissima festa per beneir y col-locar la primera pedra de la nova fatxada y campanar que s' han de construir en dita iglesia".

28 de febrer de 1894- Incendi a l'Auntament de Palma. Una trentena de retrats es perderen :"Circa les nou de la nit la campana d' en Figuera alarma el vesindari fentli á sebre que hi havia foch á la Sala. Comensá l'incendi, ningú sap com, en el pis principal...Una vegada mes se demostrá lo mal organisat que te 1' Ajuntament el servici de incendis,....En aquest incendi es va cremar entre altres la pintura de l'Àngel Custodi".


28 de febrer de 1894 - Mor assassinat a Son Ramonet (Felanitx), Mateu Mesquida "Puça"

20 d'abril de 1894-Mor Álvaro Campaner y Fuentes després de patir una embòlia a les oficines del Banc de Crèdit Balear.


30 d'abril de 1894 -Plou a Campos i a Santanyí.

30 d'abril de 1894 - Mor als 30 anys Joana Aina Borràs Palmer del Secar del Real.

2 de maig de 1894 - Míting de les Societats Obreres en el cafè Reñidero de la Plaça de l'Olivar.

2 de maig de 1894 - Són conduïdes a la presó de Caputxíns dues joves que havien fugit de les seves cases i localitzades a un bordell per dedicar-se a la prostitució (El Noticiero Balear)

2 de maig de 1894 - A la Casa de Socors de la plaça de santa Eulàlia els pobres es poden vacunar gratuïtament.

3 de maig de 1894 - Arriba a Palma el vapor Menorca carregat amb 250 ovelles i mens i 27 bous.(El Noticiero Balear)

3 de maig de 1894 - Es celebra una brega de cans i es fan apostes a Inca.

7 de maig de 1894 - Judici a Palma de Josep Sabater Tous per homicidi.(El Noticiero Balear)

9 de maig de 1894 - Judici a Palma d'Antoni Seguí de Sóller per homicidi.(El Noticiero Balear)

21 de maig de 1894- Els anarquistes Josep Codina Juncà, Mariano Cerezuela Subies, Jaume Sogas Martí, Josep Bernat Cirerol, Manuel Archs Solanellas (Pelat) i Josep Sabat Oller són executats en la fortalesa de Montjuic en relació a l'atemptat del Liceu, tot i que no el cometeren.

4 de juny de 1894-Mor Antoni Marquès Marquès, polític conservador i empresari fundador del Banc de Crèdit Balear. Era propietari de Son Serra Perera i Mortitx.

24 de juny de 1894 - L'anarquista italià Santo Ironimo Caserio mata Sadi Carnot, president de la República Francesa.


12 de juliol de 1894 - Terratrèmol a Istanbul. Moren 45 persones.

23 d'agost de 1894-Mor Josep Lluís Pons Gallarza.


Setembre de 1894 - En el registre d'un molí de Felanitx els carrabiners troben dos sacs amb 43 quilos de tabac de contraban. (El noticiero balear, 30 de setembre).

Setembre de 1894 - Inici de les obres d'empedrat del carrer de la Concepció a Palma.

Setembre de 1894 - Segons el Noticiero Balear a Europa es publiquen 52 periòdics anarquistes: 13 en espanyol, 11 en francès, 10 en alemany, 8 en italià, 6 en anglès, 2 en portuguès, 2 en txec i 1 en neerlandès. Els publicats a l'Estat espanyol són: El Corsario  (La Corunya), La Revancha (Reus), El Rebelde (Saragossa), La Controversia (València), El Oprimido (Algecires) i tres a Barcelona: El Productor, La Conquista del Pan i La Tramontana.

28 de setembre de 1894 - Vaga de carnissers a la Plaça d'Abastiments en protesta per la competència deslleial que es fa a la Plaça de l'Oli i a alguns barris de Ciutat.

30 de setembre de 1894 - El Noticiero Balear anuncia el seu tancament.

13 d'octubre de 1894-Es dicta auto de presó per al delegat d'Hisenda a Balears Rafael de Pueyo per irregularitats en la direcció d'Hisenda de Cuenca on va exercir abans.


21 d'octubre de 1894 - Santiago Salvador Franch és executat per l'autoria de l'atemptat del Liceu.

Un total de 32 quintos no es presenten a files.

Desembre de 1894 - Crisi en les indústries mallorquines i especialment les sabateres.


 


any 1830 a Mallorca ixent