Any 1898: Guerra contra els Estats Units.

Any 1898 -. Sóller disposa de 10 fàbriques de teixits mecànics, 8 fàbriques de teixits amb llançadores volants, 9 molins fariners, una fàbrica de ciment, una de teules, una fàbrica de pells curtides, una d'electricitat, 13 botigues de comestibles, 6 metges, 5 carnissers, 4 cafès,4 fondes, 4 estancs, tres entitats bancàries, dues companyies marítimes, dos constructors de carros, 21 patrons de barca, 13 fusters, 7 ferrers, 7 sabaters, 24 professors,  3 diligències, 3 cotxes de lloguer, 3 societats de socors mutus, 3 xocolateries, 3 pastisseries, 2 mestres d'obres, 1 rellotger.

Any 1898- L'Ajuntament de Sóller està format per: Josep Serra Aulet (batle), els tinents de batle, Jaume Antoni Mayol Busquets , Damià Magraner Morell i Bartomeu Colom Morell,els síndics, Antoni Palou Pastor, Francesc Pastor Morell,  els regidors, Antoni Arbona Colom, Miquel Forteza Pomar, Pere J. Santandreu Ferrà ,Andreu Oliver Estades, Pere A. Martí Ozones, Pau Mayol Arbona ,  Ramon Mayol Muntaner, Guillem Alcover Morell, Guillem Canals Bernat, Andreu Oliver Bernat i el secretari Miquel Lanuza Rosselló.

4 de gener de 1898 - Es presenta al govern civil el reglament de la societat d'obrers picapedrers.

15 de gener de 1898-Aparreix "El Balear" diari liberal-conservador.

17 de gener de 1898 - La reina regent Maria Cristina signa el decret d'anomenament de Pere Joan Campins, bisbe de Mallorca.

29 de gener de 1898- Mor el senador Tomàs de Rocabertí-Boixadors Dameto i de Verí . Va ser Gran d'Espanya,12è comte de Peralada, 37è vescomte de Rocabertí, 11è comte de Savellà , 10è marquès d'Anglesola i 10è marquès de Bellpuig. El succeeix la seva germana Joana Adelaida, casada amb Ramon Despuig i Fortuny de 53 anys, després de morir fadrí i sense fills.

Febrer de 1898 - Enderrocament de l'illeta d'en Moragues que separa les places del Teatre , de Truyols i del Mercat.

Febrer de 1898-Primer govern autònom de Puerto Rico format per tres ministres autonomistes i 2 espanyolistes.

18 de febrer de 1898 - Es presenta al govern civil el reglament de la societat de socors mutus La Hortelana, situada a la plaça de sant Antoni.

Dia 20 d'abril de 1898 arribaen a Palma dues companyies de sapadors, i, l'endemà, dues bateries d'artilleria i una companyia d'enginyers, amb un total de 180 homes.


7 de març de 1898 - Manifestació obrera en demanda de feina. Va des del Born a Cort.

10 de març de 1898 - Apareix el periòdic satíric "La Bocina" dirigit per Miquel Martí.

9 d'abril de 1898 - Apareix "La Actualidad", setmanari dirigit per Fèlix Mateu Domeray.

21 d'abril de 1898- Noticia de l'inici de la guerra hispano-nord-americana. La diputació Provincial ofereix 75.000 pessetes a la subscripció nacional i ofereix 10.000 pessetes mensual al govern de Madrid per fer front al conflicte bèl·lic. Ofereix l'Hospital Provincial per atendre als ferits i sol·licita permís per realitzar un emprèstit de 250.000 pessetes.

23 d'abril de 1898-Manifestacions de suport a la guerra contra els Estats Units a Palma i Manacor.


24 d'abril de 1898-L'Ajuntament de Palma contribueix amb 50.000 pessetes a la subscripció nacional per fer front a la guerra contra els Estats Units, es compromet a pagar el lloguer dels edificis destinats per a l'allotjament de les tropes necessàries per a la defensa, també es compromet a crear un cos de bombers voluntaris i a destinar 250.000 pessetes als que a conseqüència de la guerra perdin el treball.


25 d'abril de 1898-El Congrés dels Estats Units declara la guerra contra Espanya.


26 d'abril de 1898-Arriba a Palma el batalló Wad-Ras per a la defensa de Mallorca contra els Estats Units.


28 d'abril de 1898-Arriba a Palma el batalló Canàrias.


29 d'abril de 1898- Arriba a Palma una bateria d'artilleria i una secció d'enginyers telegrafistes.


1 de maig de 1898-Derrota espanyola a Cavite.


Maig de 1898 - La “Columna Volant” del general José Barraquer visita la Part Forana, per donar coratge a la població davant la possibilitat d'un atac nord-americà i per explicar les mesures a adoptar en cas de que la guerra arribi a Mallorca.

4 de maig de 1898-Mor Joan Ferragut Morey, rector d'Alcúdia.


8 de maig de 1898- La marina de guerra dels Estats Units  bombardeja San Juan de Puerto Rico.

8 de maig de 1898- El capità general de Balears, Rosendo Moiño Mendoza, declara l'estat de guerra.


21 de maig de 1898-Mor Tomàs Forteza, escriptor i secretari provincial de la Junta d'Instrucció Pública.


5 de juny de 1898- Antonio Maura Montaner presenta al Congrés espanyol la llei de reforma de les lleis de govern i administració civil de Cuba i Puerto Rico.

10 de juny de 1898 - Juan L.Estelrich cessa en la direcció de La Última Hora.

18 de juny de 1898 - Es presenta en el govern civil el reglament de la Societat de Barbers de Palma i voltants "La Novedad" i el de la societat recreativa Mar i terra de l'arraval de santa Catalina.

Juliol de 1898- Construeixen trinxeres a la plaça de la Llonja per a la defensa contra els Estats Units.


3 de juliol de 1898- Derrota naval espanyola a Santiago de Cuba contra l'armada dels Estats Units comandada pel Generaal Sampson. Captura de 1300 militars espanyols , de l'almirall Cervera i dels vaixells Cristóbal Colón, infanta Teresa, Almirante Oquendo, Vizcaya i els destructors Furor i Terror.

4 de juliol de 1898 - Darrera publicació de "El Liberal Palmesano".

5 de juliol de 1898 - La Diputació acorda que per raons econòmiques el Boletin Oficial de la Provincia deixarà de ser gratuït.

12 de juliol de 1898- La Última Hora manifesta que la flota d'invasió dels Estats Units està formada pels creuers Newark, Oregon, Massachussets, els creuers auxiliars Dewie, Yankee, Josemite i Yale i sis vaixells de transport dc carbó.


18 de juliol de 1898- Molta gent fuig de Palma per por a un bombardeig naval dels Estats Units i el capità general suspèn els drets constitucionals.


25 de juliol de 1898-Soldats dels Estats Units envaeixen Puerto Rico després de desembarcar a Guànica.

27 de juliol de 1898 - S'arriba a la temperatura màxima de l'any a Palma que és de 35,4º.

31 de juliol de 1898 - Mor el canceller alemany Otto Bismarck. Aquest mateix dia es publica per darrera vegada el periòdic conservador romerista El Balear.

3 d'agost de 1898 - Les tropes dels generals Stone i Henry ocupen Utuado, ciutat portarriquenya.

3 d'agost de 1898 - Deserció de Jaume Caldentey Nadal, soldat a la guerra de Filipines assetjat a Baler.

13 d'agost de 1898-Signat l'armistici a Puerto Rico.

Agost de 1898 - Inauguració de la fàbriuca de gas d'Inca.

14 d'agost de 1898-El governador civil informa de la fi de la guerra amb els Estats Units.

29 d'agost de 1898-Restabliment dels drets constitucionals.


11 de setembre de 1898 - Mor Isabel de Baviera  (Sissí) en un atemptat.

13 de setembre de 1898 - Cauen 49,6 litres d'aigua de pluja per metre quadrat a Palma.

1 d'octubre de 1898 - Inici de la tercera època del setmanari La Roqueta  (233).

30 d'octubre de 1898 - Es presenta al govern civil el reglament de la societat de botiguers de queviures "El Porvenir".

31 d'octubre de 1898 - Mor Pilar Peña, escriptora.

11 de novembre de 1898 -  A les 35 fàbriques tèxtils de Mallorca es viu amb preocupació la pèrdua de les colònies on exportaven els seus productes.

16 de novembre de 1898 - Les pluges inunden els camps del llevant mallorquí.

22 de novembre de 1898 - La Última Hora polemitza amb La Almudaina sobre el regionalisme. Si La Almudaina opta per intensificar la relació amb Catalunya,  La Última Hora opta per un regionalisme moderat allunyat del catalanisme.La Última Hora es decanta a favor de l'historiador espanyolista Quadrado que sempre va escriure en castellà i va defensar també en castellà els fets diferencials respecte de Catalunya fent valer els anys del Regne de Mallorques i el discurs interessat contra el catalanisme a partir de la deformació dels fets històrics, perquè és ben sabut que la derrota del rei de Mallorques  a Llucmajor es degué al nul entusiasme dels seus subdits en la defensa d'un monarca distant. Aquest posicionament de Quadrado ha servit  sempre en castellà, a ell i als seus seguidors, des de fa anys per abonar l'anticatalanisme.

23 de novembre de 1898- Roman Laá y Rute, governador civil.

20 de desembre de 1898 - Mor a Barcelona el soldat repatriat de Filipines Andreu Escandell Mas, natural de sant Llorenç (Mallorca)

21 de desembre de 1898 - Weyler es pronuncia a El Liberal per la formació d'un govern fort que freni les amenaces contra la integritat territorial i en aquest sentit opta per noves eleccions.

21 de desembre de 1898 - Arriben a Palma 28 repatriats de Cuba i 4 de les Filipines.

22 de desembre de 1898 - El Puig de Galatzó es veu des de Palma cobert de neu.

22 de desembre de 1898 - Judici a la Sala Segona de l'Audiència contra alguns veïns d'Algaida per haver atemptat contra Miquel Serra Tous, agentexecutiu de la Contribució. El judici és absolutari perquè l'agent s'ha refet en favor dels processats i el fiscal ha retirat l'acusació.


23 de desembre de 1898- Un carro en un accident fa caaure una farola en el carrer Colom i com que no és retirada ni arreglada els veïns es manifesten dies després.

24 de desembre de 1898 - Arriben 20 militars repatriats de Puerto-Príncipe a Palma en el vapor Bellver. També arriba molt malalt procedent de Filipines el soldat Bartomeu Pizà Crespí de Sa Indiotera.

24 de desembre de 1898 - Després d'un intent incendiari, Pere Siquier Capó, és ingressat a la secció de dements de l'Hospital Civil a Palma.

24 de desembre de 1898 - El regidor Mayol de l'Ajuntament de Palma protesta perquè les obres a iniciativa del consistori es fan per administració i no per subhasta. D'altra banda el governador no autoritza l'acord de l'Ajuntament de Palma d'encarregar l'enllumenat a petroli per administració enlloc de fer-ho per subhasta. (La Correspondencia)

27 de desembre de 1898 - Arriben a Palma en el vapor Catalunya dos soldats repatriats de l'Havana.


28 de desembre de 1898 -Arriben a Palma en el vapor "Isleño" 9 repatriats procedents de l'Havana.

28 de desembre de 1898 - Mor de disenteria a l'Hospital Militar de Barcelona el soldat de Vilafranca de Bonany, Guillem Gayà Jaume, repatriat de Filipines.

29 de desembre de 1898- L'unsa de safrà es ven a 8,75 pessetes, i l'hectòlitre de ciurons i de blat a 20 pessetes en el mercat d'Inca. Els porcs es venen a 12 pessetes l'arrova. (La Correspondencia)

30 de desembre de 1898 - En el vapor Unión arriben a Palma 13 repatriats.(La Correspondencia)

31 de desembre de 1898 - Arriben amb el vapor Bellver 227 militars repatriats que són rebuts pel governador militar Sáenz de Miera i altres militars. Molts d'ells, atacats de sarna ingressen a l'Hospital militar.(La Correspondencia)

31 de desembre de 1898 - A l'Hospital civil de Palma hi ha 330 malalts ingressats.(La Correspondencia)


31 de desembre de 1898 - Durant l'any a Palma s'han registrat 370 matrimonis; 1.447 naixements ( 1373 legals i 72 naturals ) de 786 homes i 661 dones. Han mort 1213 persones. La població de Palma és de 62.759 habitants.

endavant