Any 1904

Any 1904: Socialistes contra les curses de braus i contra el carnaval. Els republicans s'oposen al descans dominical.

Any 1904-Reforma de la Seu.

Any 1904 - Fi de la construcció eclèctica de Can Barceló a la Plaça de Quadrado.
 
Any 1904- Gaspar Bennàssar Moner projecta l'edifici de la Caixa d'Estalvis.
   
Any 1904- Fundació de l’Escola d’Arts aplicades i Oficis artistics a l'Estudi General Lul·lià, el mateix edifici de l’Acadèmia de Belles Arts.
   
Any 1904-Inici de la façana de la parròquia de Sóller per Joan Rubió.
   
Any 1904- Marie Emile Fricquegnon --Germà Bianor de La Salle, botànic-- s'ínstal·la a Mallorca.
   
Gener de 1904- Es constitueix un nucli socialista a Marratxí format per Miquel Sans, Pau Corró i Jaume Rotger.
   
1 de gener de 1904-Gonzalo Cedrún de la Pedraja, governador civil.
   
febrer de 1904-Suspensió de "La Unón Republicana"
   
2 de febrer de 1904- Miting socialista amb escassa assistència a la plaça dels braus de Ciutat contra l'encariment de subsistències. Jaume Vicens i Francesc Roca critiquen l'encariment i l'adulteració dels productes de consum, demanen la supressió dels impostos que graven el consum i que s'incrementi la vigilància de la qualitat dels productes.
   
Any 1904- Els socialistes critiquen les despeses que fan els republicans de l'Ajuntament de Ciutat en ocasió del Carnaval, "fiestas de aspecto grotesco y crapuloso",segons manifesta "El Obrero Balear", i les despeses  que fa el consistori  de majoria republicana per al festeig de la vinguda del rei a Mallorca.
   
Any 1904- Sebastià Crespí, Jaume Marí, Francesc Roca,Llorenç Bisbal, Jaume Vicens i Antoni Palmer, socialistes, elegits vocals de les juntes locals de Reformes Socials.
   
21 d'abril de 1904- Alfonso XIII posa la primera pedra de l'edifici de la Caixa d'Estalvis.
   
4 de juliol de 1904-Boda de Jaime Oleza España amb maria Concepción Villalonga.
   
19 de setembre de 1904- Els vocals socialistes de la Junta de Reformes Socials s'oposen  a les curses de braus: "restringir lo más posible, el que la clase obrera tenga ocasión de concurrir al bárbaro espectáculo" i volen que les tavernes tanquin els diumenges: "apartar a los trabajadores de estos establecimientos de bebidas, donde,.....atentan contra su salud, contrybuyendo no poco a la depravación de las costumbres y a que el alcoholismo adquiera alarmantes proporciones en perjuicio de la raza". Aquesta posició dels socialistes, i la seva aplicació, generen una gran oposició, de manera que hagueren de defensar-se diguent que ells no havien elaborat la llei.
   
11 d’agost de 1904 - Alfons XII firma un reial decret pel qual s'ordena la fundació del  Regiment d'Infanteria d'Inca.
   
Setembre de 1904- Llei de descans dominical.
   
Setembre de 1904- Els socialistes defineixen als republicans com a botiguers, per la seva oposició a l'establiment del caràcter festiu del diumenge i la necessitat de tancar comerços.
   
27 de setembre de 1904- Josep Pujol Rius, rector dels escolapis ubicats a sant Francesc per cessió torna el convent a l'Ajuntament.
   
19 d'octubre de 1904 - Compra de l'Hort de Jesús que disposa 91.000 metres quadrats per a construcció d'un manicomi.
   
22 d'octubre de 1904- Els socialistes organitzen un míting a la plaça de toros en favor del descans dominical i contra els atacs soferts arrel del seu suport al tancament de tavernes i cafès els diumenges.
   
1 de novembre de 1904- L'agrupació socialista de Manacor tenia 40 socis.
   
Novembre de 1904- Malgrat la passada vaga d'adobadors, l'afiliació de la Unió és de 30 persones.
   
Novembre de 1904- La societat de fusters "El Desarrollo del Arte" perd afiliació i només suma 160 cotitzants, i només 15 sabaters segueixen associats a "la Igualdad".
   
3 de novembre de 1904 - El torpeder britànic Theraltina arriba al port de Palma i carrega carbó d'un altre vaixell malgrat la manca de permís del cap de Sanitat.

7 de desembre de 1904 - Josepa Coll, nina treballadora  de 13 anys pateix un accident laboral en una màquina a "La Algodonera de Mallorca" que suposa la fractura de dos dits de la mà dreta.(El Obrero Balear -212 de 10 de desembre de 1904)

29 de desembre de 1904- Posada en marxa del Comitè de Defensa Social, organització catòlica conservadora dirigida per Gaspar Reinés, Joan Feliu, Joan Font, Manuel Fiol i Jeroni Massanet.


endavant