Any 1906-Misèria.


Propietats: Son Bauçà és dels germans Vives Mas ( Bartomeu, Caterina, Isabel, Francesca, Pere Ignasi i Maria )

Any 1906- Jaume Bauzà funda dels Joventuts Socialistes.
   
Any 1906- Gaspar Bennàzar Moner dissenya l'Escorxador de Palma , l'Hotel Príncipe Alfonso a Cala Major, i l'edifici de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares.

   
Any 1906- Fernando Truyols Despuig i Lluís Fàbregues Gelabert inicien el procés urbanitzador de Son Armadans.

   
Any 1906- Joan Rubió Bellver projecta la nova esglèsia de Son Servera.

   
Any 1906- Any de crisi societària, emigració i desfeta de les organitzacions obreres derivada de la misèria.

1 de gener de 1906 - Francesc Gomila Vadell, nou batle de Manacor.
   
23 de maig de 1906- Calabruixada que afecta sant Joan, Petra, Vilafranca i Manacor causant mals a l'agricultura valorats en més d'un milió de pessetes (El Anunciador26/5/1906)

31 de maig de 1906-Regicidi frustrat de Mateu Morral.

   
1 de juny de 1906 - Col·locació de la primera pedra del manicomi a l'Hort de Jesús.

   
1 de juliol de 1906 - Joan Riera Alemany és elegit batle d'Andratx.

   
11 d'agost de 1906- Ricardo Ruiz Aguilar, governador civil.

   
13 d'octubre de 1906- Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana.


29 de novembre de 1906 - "La Defensa Social" es reuneix presidida per Francisco Blanes per decidir la condemna de la proposta governamental de Llei d'associacions i protestar també contra la llei de matrimoni civil, decisió que complau al vicari general Antoni Maria Alcover.

endavant