Any 1907

 Any 1907- Guillem Vives, jesuïta, funda el Patronato Social de San José a Palma.
   
Any 1907- Els socialistes només obtenen 195 vots a les eleccions generals en tota Mallorca:96 a Manacor i 77 a Ciutat.

   
Any 1907- Ignasi Trullols i Rossinyol vengué una porció d’una quarterada, un quartó, un hort i 15 destres de Son Reus a la Societat Ferrocarril Palma-Sóller.


19 de gener de 1907 - Sobre las cinco y media de la tarde del sábado 19 del que rige, estando trabajando en la fábrica "La Alfombrera" de la calle Berard, la desgraciada niña Margarita Compañy y Janer, de unos trece años de edad...., tuvo la desgracia de que una máquina le cogiera la mano derecha, y le magullase todos los dedos, causándole una lesión en la muñeca, quedando en un estado gravísimo (El Obrero Balear 322 de 26 de gener de 1907)
   
5 de febrer de 1907- Laureano de Irazazabal Echevarría, governador civil.

20 de febrer de 1907 - Neix a Madrid, Nicolás de Cotoner y de las Casas Verí y Ortiz de la Riva, marqués de la Cénia.

22 de febrer de 1907 - Llorenç Riera Caldentey pren possessió de la batlia de Manacor.

   
març de 1907-Antoni Maura declara institució d'utilitat pública al Foment de Turisme.


Ricard Anckermann
   
9 de març de 1907-Mor a Palma Ricard Anckermann Riera, pintor.

   


6 d'abril de 1907 - El regidor Lluís Martí proposa la conservació de la Porta de santa Margalida amb el suport de Francesc Garcia Orell.

   
10 d'abril de 1907- Els vint-i-cinc regidors de l'Ajuntament de Palma donen suport a l'idea de conservar la Porta de santa Margalida de manera semblant al que s'havia fet amb la porta d'Alcalà a Madrid.

   
25, 26 i 27 de maig de 1907 - Celebració del X Congrés de la Federació Agrícola Catalana-Balear a Manacor. Es centra en l'estudi de l'arbre fruiter.

   
Juliol de 1907- Apareix el diari Gaceta de Mallorca, catòlic.

   
Juliol de 1907- Fundació de la cooperativa "La Nueva Vida " a Llucmajor amb un capital social de
930 pessetes i amb una junta directiva composada per :
Sebastià Vidal Mut, Joan Gamundí Puigserver, Mateu Tomàs Gamundí, Miquel Stela Boscana, Bartomeu Salvà Tomàs, Miquel Terrassa Rubí, Antoni Barceló Sastre, Joan Vidal Orell i Miquel Garcias Cardell.

2 de desembre de 1907 - El rector de santa Maria la Major d'Inca Bernadí Font Ferriol proposa a l'ajuntament la instal·lació d'una escola dels germans de La Salle.

L'Ajuntament presidit pel batle Armengol accepta la proposta i aquests passen a ocupar uns locals en "Es pes des bessó".

29 de desembre de 1907 -Perforació del Pujol d'en Banya a les obres del tren de Sóller.

30 de desembre de 1907 - Troben mort Pere Sbert Pons a Can Carrió de la carretera de Manacor després de caure d'un molí.


endavant