Can Casasayas i Pensió Menorquina
                                       
                      Can Casasayas i la Pensió Menorquina

    Any 1911

 Any 1911 - L'Institut d'Estudis Catalans, que disposa d'una secció de Ciències i una d'Història i Arqueologia, és ampliat amb la fundació d'una Secció Filològica, la missió primordial de la qual és de fer el diccionari i la gramàtica del català literari.
   
Any 1911-El Clamor és el periòdic dels carlins jaumistes.

Any 1911 - El mestre de Llucmajor Rufino Carpena funda la Mutualitat Escolar.
   
Any 1911- Construcció de Vil·la Francisca o la Torre a Bunyola, propietat de Llorenç Pou i Francesca Creus Borràs.

   
Any 1911- A les Illes Balears els treballadors de la construcció són 4.569.

   
Gener de 1911-Mateu Rotger ,lerrouxista, funda el periòdic "El Pollencín".


 

Salvador Castell Borràs
Salvador Castell Borràs

   
Febrer de 1911- El meu padrí Salvador Castell Borràs funda la cooperativa de consum La Emancipación Buñolense.

   
5 de març de 1911-Conferència de Baltasar Champsaur en el centre obrer de Palma.

   
18 de març de 1911-Conferència de Gabriel Alomar sobre l'escola laica en el centre obrer de Palma.

   
26 de març de 1911-Conferència de Jaume Vicens en el centre obrer de Ciutat per tal d'impulsar la compra d'una Casa del Poble.

   
2 d'abril de 1911-Míting republicà-socialista a Felanitx  contra la llei de jurisdiccions i el treball nocturn de les dones.


3 d'abril de 1911 - Inici de la col·locació de travesses i carrils per a la via fèrria de Palma a Sóller.
   
23 d'abril de 1911-Inauguració del centre republicà d'Esporles "El Siglo".

   
25 d'abril de 1911 - Primer trasllat d'homes malalts mentals al Manicomi del camí de Jesús.


Francesc Quijada
Francesc Quijada
   
26 d'abril de 1911-Constitució del comitè de la conjunció republicana-socialista format per els socialistes Francesc Roca, Jaume Bauzà, Vicenç Paul, Agustí Pérez i Jaume Marí, i per els republicans Antoni Coll, Benet Pons, Joan Llopis, Francesc Quijada i Lluís Martí. Els objectius eren :evitar la guerra del Marroc, universalitzar el servei militar, aconseguir l'abolició de la llei de jurisdiccions, revisar el procés Ferrer, acabar amb els impostos de consums i la instauració d'un règim republicà.

   
7 de maig de 1911-Míting de la conjunció republicana-socialista contra els imposts dels consums a Palma. També es fan actes a Sóller,Llucmajor,Marratxí,Manacor,Felanitx i Pollença.

   
juny de 1911-Formació d'un grup de joves d'Unió Republicana.


Casal del Comte d'Aiamans
   
10 de juny de 1911, Marià Gual i de Togores, comte d’Aiamans, ven Son Gual (Palma) a Joan Frau Xamena, per preu de 75.000 pessetes, segons consta de l’escriptura atorgada davant el notari de Porreres Joan O’Callaghan (RP1, 2.159, 16a).


25 de juliol de 1911 - Primer viatge parcial (17 quilòmetres) en el tren de Sóller per part de la seva direcció.
   
agost de 1911-Els lerrouxistes són exclosos de la redacció d'El Ideal.

   
setembre de 1911-El desplaçament a Mallorca des de Barcelona dels lerrouxistes Josep Vich,Josep i Rafel Ulled i Rossend Pich, consolida els enfrontaments dins el sector republicà amb els lerrouxistes que critiquen la conjunció republicana-socialista.

   
27 de setembre de 1911- Rafel Amorós Alzina per un total de 33.313 pessetes es fa propietari de Son Cloquell (també dit Son Oliver o cas Jutge) en subhasta després de l'embargament a la propietària Concepció Moragues Ena per deutes amb el Banc de Crèdit Balear.

   
2 de novembre de 1911- Desentesa entre socialistes i Unió Republicana. La Conjunció Republicana es trenca en tres grups.


Lluís Martí

       Lluís Martí
   
11 de novembre de 1911- A les eleccions municipals els republicans es divideixen en radicals-lerrouxistes--, liderats per Francesc Julià,Joan Pinya i Antoni Coll; unionistes, dirigits per Jeroni Pou i Francesc Quijada; conjuncionistes, dirigits per Lluís Martí, Llorenç Bisbal,Miquel garau i Francesc Beltran.

28 de novembre de 1911- Troben morts (amb un tall en el coll ell i escanyada ella) els cossos d'Antònia Palou Sastre i de Miquel Torres de Can Gual de Bunyola en una marjada de la seva propietat.
  
 4 de desembre de 1911- Ley del Candado.Prohibeix l'entrada de noves ordres religioses a Espanya.endavant