Any 1914

 Any 1914- Joan Grauches esculpeix l'estàtua dedicada a Jaume Ferrer ubicada a la Drassana.
   
Any 1914- Manuel Guasp Pujol,cap del partit maurista a Mallorca.

   
Any 1914- Llorenç Bisbal Barceló secretari de la Federació de Societats Obreres.

   
Any 1914- Fundació de la Unió Obrera a Bunyola.

  
Any 1914- Fundació del Convent de La Porciúncula (Es Pil·larí).

   
Any 1914- Edifici de Can Gaietà Segura (Bar Cristal) ,dirigit per Gaspar Bennassar.

   
Gener de 1914 - Bartomeu Ensenyat Ensenyat és elegit batle d'Andratx.

   
gener de 1914- El periòdic "El Rayo" passa a ser portaveu de la Federació Regional de Balears, Solidaritat Obrera. S'editava en el local del Centre de Picapedrers, carrer del Socors 85.

   
26 d'abril de 1914-Míting contra la blasfèmia a Inca, organitzat pel prevere Francesc Sitjar.

   
24 de juny de 1914 - Mor Juana de España Truyols, esposa del Marquès de Campofranco Antonio Rotten.

   
3 de juliol de 1914- Mor Maria Luisa Oleza Cabrera, vídua de José Maria de España Truyols.

   
23 de juliol de 1914 - Rafel Blanes Tolosa presenta l'avantprojecte de ferrocarril de Manacor a Artà.

3 d'agost de 1914 - Inauguració d'un camp de futbol a Binissalem davant 1800 espectadors i amb l'enfrontament dels equips Jaume I i Ibèric.
   
7 d’agost de 1914- El govern presidit per Eduardo Dato declara la neutralitat d’Espanya en relació a la guerra.

   
20 d’agost de 1914- Moren assassinats per les tropes alemanyes, cinc mallorquins a Liège :els germans Jaume i Antoni Oliver Rullan,que tenien un negoci de fruites i vins espanyols a la plaça de la Universitat, i els seus 3 dependents, Joan Mora Ferrer (fill del tinent de carrabiners de Sóller), Jaume Llabrés Bestard ( Establiments), Josep Niell (Sineu).

8 d'octubre de 1914 - Mor Carmen Zaforteza Sureda, comtessa d'Olocau


15 d'octubre de 1914 - Pluges abundants a Llucmajor.

16 d'octubre de 1914 - L'ajuntament de Llucmajor compra per preu de 450 pessetes un solar a Son Fideu de S'Estanyol per a la construcció d'un aljub públic que ha de fer 10 metres d'amplària i 50 de llargària.

18 d'octubre de 1984- Benedicció del velòdrom de Llucmajor en el dia de la seva inauguració
   
18 d'octubre de 1914 - Mor Carmen Zaforteza Verí.

   
24 d'octubre de 1914-Mor Mariano Oleza Cabrera.

   
13 de desembre de 1914-Destrucció de l'Hornabec a Palma.
endavant