Any 1917


Jaume Suau Pons
Jaume Suau, batle de Palma.
  
Any 1917-Luís García Ruíz dirigeix la construcció de la línia ferroviaria de Palma a Santanyi.
  
Any 1917-Excavació de la cova sepulcral de Son Cresta (Llucmajor)
  
Any 1917- Mor Llorenç Galmés Sansó, republicà federal de Manacor.
  
Gener de 1917-Mor Estanislau de Kotska Aguiló.
  
Gener de 1917 - Josep Jofre Pujol és elegit batle d'Andratx.6 de gener de 1917-  Article a La Voz del Pueblo on s'expressen les protestes de veïns de La Soledat contra el rector Jeroni Petro.
  
1 de gener de 1917-Es elegit batle de Sóller i pren possessió Salvador Sastre Escales.

6 de gener de 1917-  Article a La Voz del Pueblo on s'expressen les protestes de veïns de La Soledat contra el rector Jeroni Petro.

Febrer de 1917 - Inauguració dels excusats del mercat de Sineu.

7 de febrer de 1917- Naufragi del Luigina Gi a Sa punta de s'Àguila, prop del Port des Canonge.Moren 10 dels seus 15 tripulants.

11 de febrer de 1917 - Reunió republicana commemorativa de la proclamació de la República en el local social del carrer dels Oms davant la Rambla.

Març de 1917 - Mor Antoni Socias Serra, secretari del Partit Republicà Federal.

19 de març de 1917 - Mor el dirigent socialista Francesc Roca Hernández que és acompanyat dels seus companys per fer l'enterrament civil corresponent a les seves idees, però la seva família, catòlica, el fa enterrar contrariant la seva voluntat, fet denunciat per el Partit Socialista.

Abril 1917 - Lluís Bohigas es fa càrrec de la direcció del Teatre Balear.

Abril de 1917 - Arnau Ramis Vanrell és nomenat director del Seminari Diocesà.

14 d'abril de 1917 - La Voz del Pueblo critica la carència del subministrament de carbó a Mallorca.

Abril de 1917 - Llorenç Bisbal és condemnat a 3 anys, 6 mesos i 21 dies de desterrament a un mínim de 25 quilòmetres de Palma, a 250 pessetes de multa i al pagament de costes.

Maig de 1917 - Clausura del bordell "El Sport"

26 de maig de 1917 - Mor el republicà federal de Manacor, Llorenç Galmés Sansó, als 82 anys i és enterrat en el cementiri civil.

Juny de 1917 - Vaga de fonedors.
  
21 de juny de 1917- Javier Millán García de Vargas, governador civil.

Jaume Vanrell
Jaume Vanrell, batle de Sineu.

23 de juny de 1917 - Josep Oliver Billoch pren possessió de la batlia de Manacor. Jaume Vanrell Munar és el nou batle conservador de Sineu.

30 de juny de 1917 - El govern suspèn les garanties constitucionals i estableix la censura prèvia a la premsa. Aquesta decidió impideix publicar a La Voz del Pueblo un article sobre la vaga de vidriers i altres dos més.

Juliol de 1917 - La Societat de Socors "La Obrera mútua" elegeix la directiva formada per: Francesc Julià Perelló (republicà federal, president), Pere Munar (vice-president), Miquel Villalonga (secretari), Jaume Matheu (vice-secretari), Josep Pons (contador), Pere Marroig (revisor), Antoni Bennàssar (dipositari), i els vocals: Pere Antoni Borràs, Gregori Bordoi, Francesc Ferrer, Melcior Mas, Andreu Vaquer, Jaume Ferrer, Rafel Bosch. Són delegats de Palma: Andreu Ripoll i Francesc Murci i del Molinar: Francesc Veny i Miquel Ambròs

21 de juliol de 1917 - La censura impideix la lliure expressió de La Voz del Pueblo i El Obrero Balear.

21 de juliol de 1917 - Inauguració de la línia ferroviària de Palma a Santanyí.

28 de juliol de 1917 - La Voz del Pueblo es manifesta contra la censura que s'aplica a la seva publicació.

  
Agost de 1917- Vaga revolucionària a Sabadell.

8 d'agost de 1917 . Mor José R. Blas, secretari de l'Orfeó Republicà Balear.

  
15 d'agost de 1917 -  Juan March provoca la fallida de la societat creada juntament amb José Garau a Alger vuit anys abans per a la compra i venda de tabac.
  
29 d'agost de 1917 - Comencen les obres per a la construcció d'una església en el Port d'Andratx dirigides pel mestre Joan Calafell.

Setembre de 1917 - Inauguració del nou  establiment  del pes de bessó i figues en una cantonada de la plaça del mercat de Sineu.

9 de setembre de 1917 - La policia intervé contra una dotzena de dones que jugaven a cartes en el carrer de la Llotja 40. Es juguen els jornals i fins i tot alguna s'ha jugat els matalassos perjudicant amb el seu vici l'alimentació i la vida dels seus fills.

13 d'octubre de 1917 - La voz del Pueblo alerta de l'increment dels preus de la roba, l'alimentació i el calçat en xifres que van del 50 al 75% i que el salari d'un obrer que guanya 3,75 pessetes només abasta l'alimentació i encara de manera insuficient, al temps que es produeix l'increment del lloguer d'habitacions.

28 d'octubre de 1917 - El republicà federal Antoni Marroig Bauzà en carta al president de la diputació provincial exposa que Francesc Cabrer Alemany de 63 anys va ser expulsat de l'acolliment de les Germanetes, que tampoc l'han acollit ni l'Hospital, ni  l'església, que viu en situació de misèria i sol·licita el seu acolliment a la Casa de Misericòrdia.

3 de novembre de 1917 - En el Centre de Societats Obreres ubicat en el carrer Vila 5 es celebra una reunió per recaptar recursos en benefici de les víctimes de la repressió del govern Dato, empresonades, exilades o repressaliades amb moitiu de la vaga d'agost i amb la finalitat d'organitzar una campanya per l'amnistia.

3 de novembre de 1917 - La Voz del Pueblo denuncia que el vicari dels Hostalets , Antoni Ferrari volgué violentar la família del republicà malalt Antoni Cardona passant a la seva casa sense cap permís per tal d'imposar-li les seves conviccions religioses.

4 de novembre de 1917 - Els lliberals Antoni Munar Coll, Sebastià Ferrer Riutort, Francesc Crespí Niell, i els inegrants del "Círculo Solidario" Bartomeu Gomila Picornell i  Gaspar Coll Rea són nous regidors de l'Ajuntament de Sineu. Baltasar Gelabert Jaume i Pere Antoni Massanet, de Foment de Civisme són elegits regidors el dia 7.

6 de novembre de 1917 - Dimiteix Jaume Riera Albertí director del setmanari "El Obrero Balear"

14 de novembre de 1917 _ En el Centre Obrer es constitueix la Comissió pro-presos.

16 de novembre de 1917 - L'accés del Partit lliberal en el govern espanyol provoca canvis en els ajuntaments, de manera que el consistori de Sineu està dirigit per Francesc Crespí Niell.
  
Novembre de 1917- Constitució del Bloc Autonomista format per republicans, regionalistes, reformistes i socialistes.
  
Desembre de 1917-Míting a Manacor en favor de l'amnistia.
  
Desembre de 1917-Miting en favor de l'amnistia en el Teatre Balear en favor dels empresonats a conseqüència dels fets de la vaga del mes d'agost. Ocupen la presidència: el senador Jeroni Pou, Ferran Pou, Llorenç Bisbal, Francesc Villalonga, Francesc Rosselló, Antoni Pol i el diputat a Corts José Zulueta.
  
Desembre de 1917-Mor el nin Andreu Julià Gelabert, fill del republicà federal Francesc Julià que vivia al carrer del Sindicat 87.

1 de desembre de 1917 - La Voz del Pueblo denuncia que Sor Maria, del col·legi de sant Francesc va castigar Margarida Pomar, de quatre anys amb dos talls als canells que la feren sagnar i que va ser assistida a la Casa de Socors.

  
9 de desembre de 1917- Constitució a Palma del Centre Regionalista. El seu president és Guillem Forteza.

9 de desembre de 1917 - Francesc Gomila Vadell pren possessió de la batlia de Manacor.

Josep Estruch
  
10 de desembre de 1917-José Estruch Chafer, governador civil.

14 de desembre de 1917 - Inauguració del nou local de "El Círculo Mallorquín" després de fer-se reformes valorades en 300.000 pessetes.


Balanç de l'Ajuntament de Sineu

Ingressos: 50.156'57 pessetes.

Pagaments:

Despeses municipals. 8.492'15 ptes.
Policia urbana i rural . 2.548'75 ptes.
Instrucció pública 179'80 ptes.
Beneficiència 1.449'07 ptes.
Obres públiques, 8.546'01 ptes.
Correcció pública, 362'08 ptes.
Càrregues 20.736'85 ptes.
Obres de nova construcció 1.062'31ptes.
Imprevistos, 1.204'12 ptes.
Total de pagos 44.581 '14 ptes.

En caixa: 5.575'43 ptes.

any 1830 a Mallorca ixent