Any 1919
santa Eulàlia
Any 1919-Inici de la construcció del Portal major de santa Eulàlia.
   
Any 1919- El socialista llucmajorer Joan Montserrat i Parets teoritza que Joan March representa el capitalisme modern liberal al qual s'ha d'aproximar el socialisme.
   
Any 1919 - Construcció de Can Domènec i Can Beltran (Inca).
   
Any 1919 - Joan Carreras Nadal dirigeix la fàbrica de tabacs de March a Oran fins al moment dirigida per Antoni Ques Ventayol ara ocupat en un plet contra Garau a Alger.
   
Any 1919- El Sindicat de Picapedrers de Mallorca (CNT) té 40 afiliats a Sa Pobla.
   
Any 1919- Constitució de la Federació Catòlica Obrera de Mallorca, impulsada des del Patronat i els jesuïtes.

Francesc Villalonga Fàbregues
Francesc Villalonga

Gener de 1919 - La direcció del Partit Republicà Federal de Palma està formada per el president del Comitè, Francesc Villalonga Fàbregues, vice-president Francesc Julià Perelló, secretari Mateu Martí Miquel, vocals: Francesc Blanes Viale i Josep Cirer Sumandi que és el pressident de la junta directiva. El vice-president de la junta directiva és Joan Alemany Alsina, el secretari, Jaume Alorda Pons, el tresorer, Francesc Forteza Valls, el contador, Joan Aguiló Aguiló i són vocals Miquel Rosselló Gelabert, Joan Marcó Pons, Joan Mulet Castellà i Josep Segura.

. Pailebot Malaquin

Gener de 1919 - El pailebot Malaquin, fabricat a les drassanes de Palma, és venut a una casa d' armadors sevillans. (La Vanguardia 23/1/1919)

Gener de 1919 - Salvador Vall de Padrinas, conservador, és el batle de Felanitx.

21 de gener de 1919 - Mor el republicà federal Joan Bauzà Coll (70 anys) a Deià.


22 de gener de 1919- L'Ajuntament de Palma davant la manca de farina prohibeix la seva sortida de Palma.(La Vanguardia 23/1/1919)

31 de gener de 1919 - Durant el mes han plogut  91,4 litres a Felani.tx

2 de febrer de 1919 - Assemblea republicana federal a Palma presidida pel el Comitè de Palma (Villalonga ,Julià,Cirer,Blanes i Martí). Representant les viles:Miquel Gomila de Manacor,Francesc i Jaume Trobat de Montuïri, Francesc Oliver i Joan Mut de Llucmajor,Bartomeu Prats Flaquer de Capdepera, Miquel Seguí i Josep Sales d'Esporles, Bernadí Campins de Pollença, Francesc Albertí de Sóller, Bartomeu Mas de Campos, Antoni Nebot de Son Servera.

16 de febrer de 1919 - Míting de l'aliança republicana-socialista en el Centre Republicà Federal en commemoració de la proclamació de la República. Intervenen Francesc Villalonga Fàbregues,Joan Alemany Alcina, Josep Cirer Sumandi i Bestard pels republicans i Llorenç Bisbal,Pérez i Femenies per els socialistes.

Saqueig de la Plaça d'Abastiments     18 de febrer de 1919 
Saqueig de la Plaça d'Abastiments a Palma  -  Forces de cavalleria intervenen a la Plaça d'Abastiments
Intent de saqueig a Can Alzamora    Plaça d'Eusebi Estada/Joanot Colom/Espanya
Intent de saqueig a Can Alzamora  - Manifestants a la Plaça d'Eusebi Estada/Joanot Colom o Espanya

Manifestants en el carrer de Bobians
Manifestants en el carrer de Bobians ,també
dit de l'Escorxador, a l'antic Bordell
(Parròquia de sant Miquel) després de fer
aturar la Fundició Mallorquina.


18 de febrer de 1919 - Saqueig de la plaça d'Abastiments a Palma en l'aniversari del saqueig del carbó i de la mort de Miquel Cabotà després que una venedora demana un preu excessiu per una col, fet que indigna els clients que furtant la col inicien el saqueig. La intervenció del governador civil Ruíz Valerino amb l'objectiu d'aturar la revolta només provoca un major saqueig del mercat i l'extensió del saqueig a altres comerços, de manera que les tendes i entitats bancàries decideixen tancar les portes. També s'atura el tramvia. Després la multitud es dirigeix a l'Eixample i emprèn el saqueig del magatzem de queviures de Pomar Kleber, calculànt-se les pèrdues en 30.000 duros. D'altra banda l'exèrcit intervé contra l'intent d'assalt del magatzem de Can Alzamora.(Fotos de Baleares)
   
20 de febrer de 1919- Moviment de protesta contra el Partit Lliberal a Inca.
   
24 de febrer de 1919 - L'exèrcit surt contra els obrers a Inca.

28 de febrer de 1919 - Durant el mes de febrer plouen 72,3 litres a Felanitx.

Març de 1919 - Els bisbe de Mallorca, Rigoberto Domenech Valls, en una Exhortació pastoral, prohibeix als catòlics la lectura de La Voz del Pueblo, El Obrero Balear, Xerrim  i Foc i Fum.

Març de 1919 - Preus del peix a Felanitx:  l'alatxa es paga a 0'20 la terça. (400 gr.), el gerret a 0'30 i la morralla a 0'45 pessetes.


13 de març de 1919 - Conferència de Francesc Julià Perelló en el Centre Republicà Federal sobre la monarquia i la democràcia i sobre els errors dels reformistes i regionalistes.

20 de març de 1919 - La Voz del pueblo es posiciona a favor de la venda ambulant de les peixeteres a les que es vol prohibir el seu sistema de vida.

20 de març de 1919 - Conferència de Jaume Bestard en el Centre Republicà Federal sobre l'Autonomia i el federalisme en el qual posa l'accent com elements de diferenciació dels regionalistes, la defensa de l'autonomia municipal i del sistema republicà.

25 de març de 1919 - Míting presidit per Joan Mut en el que participen Monserrat Parets, Francesc Villalonga, Francesc Julià Perelló i Axieros en representració de la publicació "La Voz del Pueblo" amb motiu  de la inauguració de la seu del Centre Republicà de Llucmajor.

29 de març de 1919 - Inauguració del Cine Modern en el raval de santa Catalina en el carrer Fàbrica 52. El seu propietari és Emili Villalonga.


1 d'abril de 1919 - Implantació de la jornada laboral de 8 hores en el sector de la construcció, acceptada per la patronal a sol·licitud de la Societat del Centre de Picapedrers.

10 d'abril de 1919 - Francesc Julià a "La Voz del Pueblo" sol·licita de Llorenç Bisbal la seva continuïtat en la política.

   
13 d'abril de 1919- Saqueig obrer de la plaça d'Abastaments a Inca. Empresonen Pere Gener, Antoni Torrens, Andreu París Martorell, Llorenç Gelabert, i Antoni Bestard Seguí.
   
Abril de 1919-Conflicte dels tramviaris després de dos acomiadaments.
   
Abril de 1919- Per mandat del governador es clausura la Casa del Poble a Palma.
   
Abril de 1919-Mor el republicà de Llucmajor, Antoni Coll.
   
15 d'abril de 1919- Vaga per la crisi de subsistències a Inca.
   
20 d'abril de 1919-Conferència del republicà federal  Jaume Bestard sobre Autonomia i federalisme en el centre republicà federal.

20 d'abril de 1919 - Miquel Rigo fa una crida a la participació en l'Orfeó Republicà i a seguir les clases gratuïtes de solfeig del mestre Cirer Sumandi.
   
23 d'abril de 1919- Detingut i alliberat Antonio Soler Martorell, el Mallorquí, natural de Sant Llorenç en relació a la mort de Pere Massoni, anarquista.

30 d'abril de 1919 - Inauguració després de la reforma, del centre social dels republicans del 5 Districte.

1 de maig de 1919 - Es celebra per primera vegada a Felanitx la festa del treball organitzada per  la Unió Obrera.

Maig de 1919 - Homenatge a Antoni Villalonga Pérez, dirigent republicà federal i manifestació des del Centre Republicà fins al cementeri civil on es deposita una corona de flors sobre la seva tomba.

Maig de 1919 -Pere Riber Campins dimiteix del càrrec de mestre d'escola de Pòrtol. Per ocupar la vacant nomenen Miquel Guillem.

Pere Garau Canyelles

Maig de 1919 - Mor Pere Garau Canyelles, enginyer.


Pailebot Capdepera

Obrers del Capdepera
Obrers de la drassana que han participat de la construcció del Capdepera4 de maig de 1919 -Avarada del pailebot "Capdepera" , obra de la drassana de Na Ferradura.

13 de maig de 1919 - Per iniciativa del Sindicato Agrícola Católico y de la Caja Rural, i del Pare Cerdà, es funda  la so-
ciedad "Socorros Mutuos Artanenses".
 


16 de maig de 1919 - La Societat Centre de Picapedrers de Palma en junta general celebrada a la casa del Poble en el carrer de Ballester 32, acorda demanar als mestres d'obres, arquitectes i aparelladors. un augment d'una pesseta diària sobre el jornal existent o bé fixar un jornal mínim en relació al cost de vida.Signen : el president Antoni Salvà Covas i el secretari Miquel Rigo.

Durant el mes de maig han plogut 396 litres d'aigua a Felanitx.

   
juny de 1919-Fundació de "La Unión Obrera" a Gènova.

Damià Ramis Mut

Damià Ramis Mut va ser regidor lliberal de Ciutat.
   
5 de juny de 1919 - Botadura del bergantí goleta sant Mus projectat per Josep Llompart i bastit a les drassanes de Sebastià Llompart amb la participació de  l'armador Damià Ramis Mut.

Juliol de 1919 - Els conills es paguen a Felanitx  a 0'65 pessetes la terça. Els albercocs es paguen a Felanitx  a 55 pessetes el quintar mallorquí, els raïms a 18 i 20 reals el quintar i les prunes a 9 pessetes.
   
7 de juliol de 1919-Benedicció del retaule del Sagrat Cor de l'església d'Alcúdia, obra de Miguel Arcas.
   
10 de juliol de 1919. La patronal declara el locaut contra la vaga metal·lúrgica convocada pels sectors radicals de la UGT (Josep Riera, Josep Cabotà, Gabriel Campomar) i per la CNT (Alexandre Gilet).
Socias Gradolí
Socias Gradolí, representant del sector més dur dels explotadors de mà d'obra.

   
2 d'agost de 1919-Vaga dels tramviaris a la qual respon el president Josep Socias Gradolí amb l'acomiadament de tots els vaguistes, la seva substitució per esquirols i la disposició de la Guàrdia Civil al servei de la patronal. Llorenç Bisbal ,afluixa, i creu que es una vaga inoportuna la que han convocat els dirigents tramviaris Antoni Garcia i Jaume Mercant.

   
6 d'agost de 1919- Agustín Diez García, governador civil.
   
10 d'agost de 1919- Tot i que Llorenç Bisbal fa la farina blana, les societats obreres decideixen declarar el boicot als tramvies durant un any.
   
22 d'agost de 1919- Es reorganitza el sindicat de sabaters i reivindiquen la jornada de 8 hores, la fi del treball al domicili propi i a preu fet, l'anivellament dels preus i un sindicat únic.

Maria Truyols del comitè de vaga de les modistes
Maria Truyols presideix el comitè de vaga de les modistes.
   
3 d'octubre de 1919-El comitè de vaga presenta 8 punts reivindicatius als empresaris del tèxtil de Sóller, entre els quals, 0.50 pessetes l'hora de feina del peó de 1ª classe i el reconeixemenet del gremi "La Lluita". La guàrdia civil va intervenir amb violència contra tres treballadores d'una fàbrica la qual cosa provocà la solidaritat del conjunt. A la Federació parlaren Casasnovas,  Joan Vidal,  Joan Quetglas, Francesc Castanyer, Salvador Canals, Joan Cavallé, Felip Xamena, Forteza, Pujol i Rullan. Després es va fer una manifestació.

17 d'octubre de 1919 - Per Reial decret es crea la Comissaria Règia de Belles Arts de les Balears i el seu primer comissari és Benet Pons Fàbregues.
   
24 d'octubre de 1919-Després de setze setmanes de vaga i locaut patronal s'arriba a un acord entre la societat obrera La Metalúrgica i la patronal. S'accepten els delegats de taller, s'augmenten els sous un 25% i s'estableix la setmana laboral de 48 hores.

Julià Ferretjans
Julià Ferretjans
   
7 de novembre de 1919- Primer Congrés de la Federació de Societats Obreres de la Casa del Poble: s'aprova la llibertat d'afiliació de cada societat obrera, però es demana la fusió de la CNT i la UGTi  la organització en base a Sindicat Únics. S'elegeix un comitè format pels socialistes  Julià Ferretjans, Ignasi Ferretjans, Gabriel Ferragut, Alexandre Gilet,  Jaume Martorell. Llorenç Bisbal,  Isidor Hernández, Alexandre Gilet (CNT), i Francesc Simonet (CNT).
   
16 de novembre de 1919- Una assemblea de picapedrers es decideix a crear un sindicat adherit a la CNT. El seu comitè està format per Miquel Rigo, Jordi Aloy i Antoni Salvà, membres del col·lectiu anarquista Sembrant Flors, Andreu Quintana, Josep Torrens i Antoni Torrens.
   
17 de desembre de 1919-En el  Segon Congrés de la CNT a Madrid estan representats el Sindicat Únic de Vidriers de Santa Catalina (representat per Joan Peiró), el Sindicat de Paletes de Palma de Mallorca.

Drassanes Pieras i Cabrer

any 1830 a Mallorca ixent