Any 1921
   

Any 1921 Gabriel Buades Pons, militant de la CNT, a la redacció de Cultura Obrera.

   
Any 1921- Fundació de El Dia, diari finançat per Joan March.

Any 1921- Gaspar Munar Oliver funda la revista bilingüe Lluch.
   
Any 1921-Joan Pons Marquès funda l'Almanac de les lletres juntament amb Guillem Colom Ferrà.

   
Any 1921- Surt cap a Marroc la Bateria d'Artilleria de Muntanya de Mallorca amb 124 soldats.

   
Any 1921- Jaume Garcias Obrador,  president de l'Agrupació Socialista de Palma.

   
Gener de 1921 - Publicació de la revista "Lluc".

   
7 de gener de 1921- Un acord amb un petit increment de sou posa fi a la vaga de fusters de Sóller.

   
Març de 1921- Joan March proposa als obrers treballar una hora més al dia a la seva fàbrica de Portopí. Ignasi Ferretjans, partidari de la Tercera Internacional ho accepta si és en caràcter voluntari, i que els que es vulguin mantenir-se en les vuit hores ho puguin fer. Aquesta acceptació fa que els anarco-sindicalistes l'acusin d'haver-se venut.

   
4 de març de 1921-Guillem Forteza Pinya és nomenat arquitecte director de les construccions escolars de les Illes Balears.

   
11 de març de 1921- La gestió del manicomi Provincial es separa de l'Hospital General i es nomena director a Jaume Escalas Real.

   
Abril de 1921 - Bartolomé Truyols Lliteras funda el setmanari "Manacor" en el que hi escriuen Gabriel Fuster Forteza, Juan Mesquida Galmés, Guillermo Morey Muntaner, Nicolás Vidal Juan i Miguel Riera Billoch.


24 d'abril de 1921-Congrés del PSOE. La majoria socialista de Ciutat es decanta per un vot més a favor de la Tercera Internacional.

   
13 de maig de 1921 - Joaquím Prats, Manuel Plaza, Mario Cruset i Rafel Palou Mateu sol·liciten autorització a la lògia Fènix de Barcelona adscrita al Gran Oriente Español per a la fundació del triangle masònic Renovación.

   
21 de maig de 1921 - Comença a publicar-se "El Dia", diari en castellà.

   
13 de maig de 1921-Les joventuts socialistes de Ciutat decideixen trencar amb el PSOE i bastir una organització comunista. Entre els dirigents favorables al nou projecte s'incorporaren Antoni Quetglas, Bartomeu Coll, Antoni Ambrós, Josep Canyelles i Manuel Ferrer.

   
30 de maig de 1921- Antoni Bauzà, Ignasi Ferretjans, Antoni Maria Alzina , Josep Riera, Jordi Morey, Josep Pérez, i Gabriel Campomar, funden amb altres  l'Agrupació del PCOE a les Illes Balears.


2 de juny de 1921 - El feixista Amerigo Dumini mata el socialista Renato Lazzari i la mare d'aquest.
   
4 de juny de 1921- Llorenç Bisbal reorganitza els socialistes, desfets per l'escissió comunista.

   
Juny de 1921-Vaga General a Sóller amb suport de la UGT i de la CNT després de la repressió per part de la guàrdia civil  de la vaga del sector tèxtil que acabà amb tres dones ferides.

  
 Juliol de 1921-La Igualdad , societat de sabaters dirigida pels socialistes, entra en vaga.

   
10 de juliol de 1921- Segon Congrés de la Federació Local de Societats Obreres de la Casa del Poble, amb presència de 27 delegats representatius de 2.667 afiliats. L'aliança entre comunistes i anarco-sindicalistes imposa una nova majoria que demana la reincorporació dels cenetistes expulsats. Es rebutja la creació de caixes de resistència en favor de qüotes extraordinàries de solidaritat. Es vota l'adhesió a la Internacional Sindical Roja. El nou comitè dirigent es forma amb  majoria comunista, formada per Ignasi Ferretjans, Guillem Villalonga (anarco-sindicalista), Jaume Rebassa (socialista), Josep Pérez, Adolf France i Sebastià Colom.


21 de juliol de 1921 - El feixista Amerigo Dumini al front d'altres 300 feixistes florentins assalta la Fortezza Firmafede per alliberar Renato Ricci i altres presos feixistes. En l'acció moren 18 persones i altres 30 resulten ferides.
   
Agost de 1921-Inauguració de l'Hotel de la Ciudad Jardín.

   
3 d’agost de 1921- Pere Buades Rousset ven Son Molines a Mateu Safortesa i Crespí de Valldaura, per 16.200 pessetes, segons consta en l’escriptura de compravenda atorgada davant el notari de Ciutat Josep Socies Gradolí.

   
9 d'agost de 1921-Raimundo Montis Allendesalazar, governador civil.

   
Setembre de 1921- Apareix El Comunista Balear, dirigit per Antoni M.Alzina.

   
14 de setembre de 1921-La fàbrica de Joan March a Portopí contracta obrers del sindicat lliure i es genera un conflicte al qual respon la patronal amb el locaut. El posicionament davant el locaut enfronta a socialistes, partidaris de March, amb els anarco-sindicalistes i comunistes, que trenca el suport a la vaga dels sabater de La Igualdad.

   
16 de setembre de 1921-Joaquín Navarrete y de Alcázar, governador civil.

   
Octubre de 1921-La Igualdad, crida a la tornada incondicional dels sabaters al treball. La vaga promoguda pels socialistes ha fracassat.

   
Octubre de 1921- Les autoritats mauristes fan tancar la fàbrica de Portopí a Joan March per manca de condicions higièniques. Els socialistes es posen al costat de March.


23 d'octubre de 1921 - El feixista Amerigo Dumini segrestra el parlamentari republicà Ulderico Mazzolani i el fa beure oli de ricí
   
8 de novembre de 1921- Pedro Llosas Badía, governador civil.


 Comunista Balear
  15 de novembre de 192126 de novembre de 1921- Per una denúncia del bisbe de Lleida, i després de Mallorca, Josep Miralles Sbert, la pedagoga propera a l'ILE (Institució de Lliure Ensenyança), i aplicadora dels coneixements de Decroly i Montessori, Josefa Uriz Pi és expedientada i sancionada amb la separació del càrrec quatre anys més tard (el 6 de març de 1925).
    
Desembre de 1921- La societat Desarrollo del Arte es converteix en Sindicat de la Fusta per iniciativa de comunistes i cenetistes, federat a la CNT.

any 1830 a Mallorca ixent