Any 1930

Any 1930-Troballa d'un cap d'Eros de marbre a Can Fanals (Alcúdia).

Any 1930- Construcció del Teatre "Es Modern" a Campos.


Any 1930- Joan March Servera compra Can Nét.


Any 1930-Joan Pons Marquès accedeix a la direcció de l'Arxiu Històric del Regne de Mallorca.

Any 1930- Constitució del Partit Republicà Federal a Mallorca.

Any 1930-Les Illes Balears arriben als  365.512 habitants segons l'INE. D'aquests,  166.646 són analfabets (96.682 dones i 69.964 homes). La taxa global  d'analfabetisme és del 45.59% . Palma té 88.262 habitants. El terme d'Algaida és habitat per 4.096 persones. Sant Joan én té 2.351; Valldemossa, 1.612. Pollença arriba als 8.771 habitants, Bunyola als 2.587 i Manacor als 15.756.
5 de gener de 1930- Mallorca disposa d'un total de 4.814 cotxes matriculats.

7 de gener de 1930-Josep Miralles Sbert, bisbe de Mallorca.


12 de gener de 1930-Amb 18 vots a favor, 17 en contra i una abstenció, la Federació Obrera de Mallorca, s'uneix a la UGT.
 
 dictador Berenguer
30 de gener de 1930-Dámaso Berenguer y Fusté, nou president del govern de la dictadura.

El febrer de 1930, a Liège va tenir lloc la Primera Conferència de l’Oposició Comunista Espanyola. Andreu Nin que va tornar de Rússia, on havia estat col·laborant amb Trotsky, es va incorporar al Buró Internacional de l’Oposició d’Esquerra i va començar a estructurar l’Oposició a l’interior, col·laborant  tot i les crítiques de Trotsky, amb Joaquim Maurín, dirigent de la Federació Comunista Catalano-Balear, escindida del
PCE el 1928.


4 de febrer de 1930 - Més de 200 persones participen d'un homenatge a Antoni M. Sbert Massanet a qui el govern de Primo de Rivera ha confinat a Mallorca.

9 de febrer de 1930-Vaga de sabaters de Llucmajor.


10 de febrer de 1930- Llorenç Riber Campíns llegeix el discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.


11 de febrer de 1930-Vaga de sabaters a Inca.


11 de febrer de 1930- Rafael Pérez Heredia, nou capità general de les Illes Balears.


16 de febrer de 1930- Constantino Vázquez Giménez, nou governador civil de les Illes Balears.


17 de febrer de 1930 -La Diputació de la dictadura a Balears, mancada encara dels diputats electes de les societats , està formada per: Mateo Contesti,Enrique Servera, Jaime Mora,Guillermo Perelló,Pedro Llobera, Juan Llobera, Antonio Moncada, Fernando Pou i Ignacio Wallis.


Jaime Guasp Perelló       Antonio Moragues Morell

Jaime Guasp  i Antonio Moragues, conservadors.

Bartolomé Calafell Mesquida     Fernando Pou

Bartolomé Calafell Mesquida i Fernando Pou, lliberals de dreta, al servei d'una dictadura.
 
Per a l'Ajuntament de Palma es nomenen els antics regidors:

Joan Llabrés Frau
Llabrés Frau, conservador-

Antonio Oliver Roca,Francisco Barceló Caimari, Bernardo Barceló Rosselló, Antonio Moragues Morell, Bernardo Obrador Mut, Julián Ferretjans, Francisco Villalonga Fabregues, Bartolomé Mir, Gabriel Carbonell Magraner,Bernardo Jaume Massanet, José Mas Torres,Bartolomé Fons, Antonio Coll Manresa, Jaime Guasp Perelló, Bartolomé Calafell, Bartolomé Riutord Sabater,Juan Llabrés Frau, Francisco Julia
Perelló, Miguel Salom Nicolás i Pedro Martínez Rosich. Manquen encara els de major contribució.

18 de febrer de 1930 - Temperatura de dos graus sota zero a Palma i neu a l'interior de l'illa de Mallorca.

26 de febrer de 1930- Llorenç Font Amengual, batle de la dictadura de Berenguer. Bartomeu Artigues Ribot, batle de la dictadura de Berenguer a Manacor.


29 de febrer de 1930- Arnaldo Nigorra Reynés, batle de la dictadura a Santanyí.


11 de març de 1930 - Manuel Salas Sureda compra el pailebot Luis Matutano i canvia el nom  en "Cala Llamp".

19 de març de 1930-Jaume Suau, batle de la dictadura a Palma.

20 de març de 1930 - Antonio Lliteras Ferrer , nou batle de la dictadura a Manacor.

3 d'abril de 1930- El govern Berenguer atorga una subvenció de 5.000 pessetes per a l'excavació de Pollentia. Dirigeixen els treballs Juan Llabrés Bernal i Rafael Ysasi.


Maig de 1930-Les agrupacions socialistes de Ciutat, Manacor i Llucmajor sumen un total de 51 afiliats.

1 de maig de 1930 - Es redacten els estatuts de la societat "Centro de Albañiles", que tenia el local social en el carrer Ordines de sant Llorenç des Cardassar. La societat admet qualsevol picapedrer "que goze pública reputación de honrado" i pagui la quota de 10 cèntims de pesseta cada setmana. Els socis que per manca de salut o de feina passin per moments difícils, seran protegits per la societat. La junta de govern es reunirà una vegada per setmana i està formada per: Rafel Genovard Llodrà, president, Miquel Pons, vicepresident, Onofre Llinàs Bibiloni, secretari, Gabriel Vaquer Gelabert, vicesecretari, Miquel Vaquer Massanet, tresorer, i quatre vocals. (ARM, Govern Civil, lligall 1.622, núm. 1.904).

Antoni Quintana Garau
Antoni Quintana


27 de maig de 1930

A Nova York s'inaugura l'edifici Chrysler (319 m), el més alt del món en aquest moment.

Neix John Barth, escriptor i professor nord-americà.
  
Neix Eino Tamberg, compositor estonià

Mor Gabriel Miró, escriptor (n. 1879).28 de maig de 1930-Fundació del Centre Autonomista de Mallorca. Ignasi Forteza Rey va ser el seu president.Altres membres de la direcció eren Joan I.Valentí Marví, Josep Claverol Fenosa, Bartomeu Colom Ferrà, Faust Morell Gual, Antoni Rosselló Rosselló, Lluís Amorós Amorós, Baltasar Forteza, Joan Pons Marquès, Andreu Ferrer, Miquel Duràn Saurina, Gil Panadés i Damià Vidal Burdils. Altres adherents eren Josep Quint Zaforteza, Miquel Sureda Blanes, Antoni Quintana Garau, Antoni Parietti, Miquel Ferrà, Bartomeu Ferrà, Bartomeu Darder Pericàs, Joan Estelrich.

28 de maig de 1930-Fundació de la Unió Republicana Federal a Inca. El seu president és Mateu Pujadas.

9 de juny de 1930-Inauguració de l'enllumenat de les Coves d'Artà, propietat del tradicionalista Josep Quint Zaforteza.

14 de juny de 1930-Inauguració del Bar Cristal a l'actual plaça d'Espanya de Palma.
Juliol de 1930-La Unió Socialista Menorquina proposa a les agrupacions socialistes mallorquines la constitució d'una Federació Socialista Balear.1 d'agost de 1930-Fundació del Banc de Manacor.

8 d'agost de 1930-L'Agrupació Socialista de Palma accepta la constitució del grup socialista de La Vileta.


26 d'Agost de 1930-Actes d'Ángel Pestaña (CNT) a favor de l'amnistia a la Casa del Poble i al Teatre Victòria.

26 d'agost de 1930- Rafel Fuster Pomar, batle de Manacor.

7 de setembre de 1930-Apareix la publicació del Partit Republicà Federal, Ciutadania.


9 de setembre de 1930- Rafel Muntaner Ferrer, batle de Manacor.


15 de setembre de 1930-Inauguració de l'escola graduada de Vilafranca.


18 de setembre de 1930- Castelló-
Ha terminado el plazo concedido por el gobernador sin que depusieran su actitud los huelguistas albañiles, por lo que ordenó la clausura del local de la Sociedad, siendo detenido el obrero José Bellmunt.
Esta mañana se reunieron los huelguistas organizando una manifestación que pretendió trasladarse al Gobierno Civil para pedir la libertad del detenido, pero al llegar a la calle Mayor, fuerzas de Seguridad dispersaron a los manifestantes. En la colisión resultaron heridos los obreros José Moragrega, de herida grave en la cabeza; Tomás Llorens Alcón, Juan Torrens Gascó, Francisco Yepes Vila y Hermenegildo Ventura Ferrando, todos leves.
También resultaron contusionados ei cabo de Seguridad Pablo Ortega y los guardias Celestino Gimeno y Tomás Alpuente. Las fuerzas de la Guardia Civil patrullaron por las calles impidiendo la formación de grupos
.
(La Vanguardia)

18 de setembre de 1930- Joan Pons Marquès és nomenat arxiver de l'Arxiu Històric Regional de Mallorca.21 de setembre de 1930-Fundació del Centre Republicà de Montuïri.

Pau Marià Morey

Pablo Mariano Morey

Setembre de 1930 -Dimiteix el batle d'Inca Pau Marià Morey i en el seu lloc és nomenat Joan Truyol Llobera.

16 d'octubre de 1930-Enderrocament de l'església de les Minyones al Born.


31 d'octubre de 1930-Vaga de sabaters a Manacor.


1 i 2 de novembre de 1930-Sisè Congrés de la UGT de Balears a la Casa del Poble de Palma. Hi participen 57 delegats que representen 33 societats i 3.406 afiliats. La Federació Obrera de Menorca ingressa a la UGT i provoca l'escissió dels anarco-sindicalistes : obrers de Ciutadella, fusters de Maó i sabaters d'Alaior. Els sindicalistes del Gas i Electricitat demanen el reconeixement de la URSS. El "joan marchista" Joan Montserrat Parets acusa al sindicalisme revolucionari de ser el millor aliat de la reacció. Però el temps donà la raó al sindicalisme revolucionari i va demostrar qui era el finançador del cop d'estat de Franco, el millor aliat de la reacció.


4 de novembre de 1930-Antoni Lliteras Ferrer, nou batle de Manacor.


13 de novembre de 1930-Inauguració del Teatre d'Esporles.


22 de novembre de 1930- "El Obrero Balear" , periòdic socialista, critica la posada en marxa al carrer de Mateu Enric Lladó d'un Centre d'Estudis Socials vinculat als comunistes.


24 de novembre de 1930-Elier Manero, nou governador civil.


5 de desembre de 1930- La societat de picapedrers sota la influència dels comunistes Miquel Llabrés i Jaume Cañellas acorda retirar els seus vocals del comitè paritari del sector.

22 de desembre de 1930 - Vagues en el sector del calçat d'Inca.