Any 1947- Llei de bandidatge i terrorisme.

Any 1947- A Mallorca hi hav 19 hotels i pensions.

Any 1947- A Inca hi ha 31 empreses fabricants manuals de calçat i una de semi-manual  amb menys de 20 treballadors; sis empreses que tenen entre 21 i 40  treballadors, de las quan només una és de producció mecànica;altres sis empreses disposen de 41 a 60 treballadors i cinc d'elles són mecanitzades; 3 fàbriques mecalitzades tenen entre 61 i 80 treballadors;altres tres tenen entre 81 i 100 treballadors; tres disposen entre 101 i 200 treballadors i una supera els 200 treballadors.Entre les empreses més grans d'Inca destacaven "Gelabert y Beltran", "Lorenzo Fluxá", "Juan Gelabert" i "Bartolomé Payeras". (ARM, Sind B/1.342- Cens sindical de les empreses de calçat d'Inca)

14 de febrer de 1947 (La Vanguardia)

Se requiere de comparecencia en el Juzgado Militar Permanente de Baleares, sito en Palma de Mallorca (Olmos, 64, tercero), antes de quince días, a Sebastián Serrano Caldentey, natural de Barcelona y vecino, de Palma (F. Manuel de los Herreros, 25, primero) procesado en la causa ordinaria núm. 195 de 1946 por el supuesto delito de rebelión; si no se presenta en dicho plazo, será declarado rebelde.

1 de març de 1947

Juan Hervás Benet arriba a Mallorca com a bisbe coadjutor de José Miralles Sbert.

18 de març de 1947

Joan Sastre Carbonell, mecànic llosetí d'Inca,  és condemnat a 12 anys i un dia de presó

Joan Llompart Company, sabater d'Inca,  és condemnat a dos anys de presó

Joan Amengual Coll, miner de Lloseta, és condemnat a un any de presó en un Consell de Guerra a Inca,  format pels militars Mateo Llobera Balaguer, José Sampol Antich, Miguel Sánchez Almado, José Maria Villena Gounechea, Damián Frontera i Antonio Sancristóbal.

El motiu: incitació a la rebel·lió.

 

22 d'abril de 1947

Consell de guerra i condemna a 1 any de presó per al xófer i comunista Miquel Picornell. El sabater de Ciutadella Miquel Casasnovas Riera en surt absolt.

 

26 d'abril de 1947

II Fiesta de la Poesia, impulsada pel diari falangista "Arriba".

Obtenen premis: Llorenç Moyà, Rafel Ginard i Jaume Vidal Alcover.

27 d'abril de 1947.

Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Aquest acte fou autoritzat pel governador civil de Barcelona, Bartolomé Barba. Es varen aplegar a Montserrat entre 70.000 i 100.000 persones. Hi assistiren: Martín Araujo en representació del Caudillo, el governador civil de Barcelona, el bisbe de Barcelona, (Modrego), el de Solsona, (Enrique y Tarancón), i el legat pontifici i cardenal de Tarragona, Arce Ochoterena. Enmig de l’acte es varen llençar octavetes, unes signades pel FNC i altres no signades. I en el moment culminant una immensa senyera va ser desplegada a la muntanya, al Gorro Frigi, que va ser col·locada per Joan Espinet i Manuel Fontic. Degut a aquest acció del FNC va ser destituït el governador civil de Barcelona, Bartolomé Barba i substituït per Eduardo Baeza Alegría.

 

maig de 1947

El republicà federal Sebastià Serrano Caldentey, president del comitè provincial de l'Aliança Nacional de Forces Democràtiques  és empresonat.

14 de maig de 1947

Ingressen a la presó Miquel Bennàssar Roca, Pere Carlos Ferrer, Domiciano Ávila Sánchez, Antoni Gelabert Mayol, Antonio Russo Parodi, Manuel Russo Parodi, tots de la CNT, i Guillem Galiana Deià, militant del PCE.

 

15 de maig de 1947

Franco a Mallorca

Inauguració del monument al creuer Baleares

Enterrament de les restes de Jaume II i Jaume III

El entierro definitivo de los restos de nuestros reyes Jaime II y Jaime III de
Mallorca — que al iniciarse las obras fueron depositados en la Sala Capitular de la catedral-
, en sus nuevos sarcófagos tuvo lugar el día 15 de mayo, coincidiendo con la visita
a la isla de S. E. el Jefe del Estado. En la mañana del dia anterior se había practicado
su reconocimiento de los reales despojos por los doctores J. Escalas y J. Sampol a presencia
del M. I. Sr. Dean, Dn. J. Rotger, del Excmo. Sr. Gobernador Civil D. José M. Pardo
Suárez, del Comisario de zona del Servicio de Deíensa del P. A. N. D. L. Monreal y
algunos testigos, extendiéndose la correspondiente acta que autorizó como notario eclesiástico
el M. 1. Sr. D. J. Quetglas, canónigo. En la noche del mismo día fueron trasladados
los restos reales a la capilla de Santa Ana del palacio de La Almudaina, de donde
debía salir al dia siguiente la comitiva del entierro.
El dia 15 al anochecer se organizó dicha comitiva que recorrió las calles de Mirador,
Palau, San Pedro Nolasco, Morey, plaza Santa Eulalia, calle de Cadena, plaza de
Cort, y calle de Palacio para entrar en la catedral por la puerta principal. Abría la marcha una escuadra de batidores del regimiento de artillería n.° 23, con su banda de trompetas,siguiendo los tambores del Ayuntamiento,los pendones catedralicios, representaciones de entidades civiles y militares, de los Ayuntamientos de Baleares, y clero de la diócesis. Detrás de los féretros reales, llevados en andas por miembros de la nobleza, del ejército, alcaldes de las villas y representaciones obreras seguían el Ayuntamiento y Diputación provincial y presidencia de autoridades, a la que se agregó desde el palacio del Ayuntamiento en Cort S. E. el Jefe del Estado Generalísimo Franco. Cerraban la marcha compañías de infanteria de marina, del regimiento de infanteria n.° 47, y del ejército del aire.
(BSAL 1947-1952)

Juny de 1947

Jaume Serra Obrador, responsable d'Organització i Finances de la JSU fuig en una barca cap a Alger.


7 juny 1947

Les Corts Espanyoles aproven per unanimitat la Llei de Successió a la Prefectura de l'Estat.

Arriba a Madrid Eva Duarte, dona del president argentí Juan Domingo Perón.


juliol de 1947

Congrés del PSOE a Toulouse

 

6 de juliol de 1947

Aprovada la Llei de Sucessió a Espanya

 

5 d'agost de 1947

Cau el govern Llopis a l'exili.


14 d'agost de 1947

La força de la pluja torrencial empeny la "camiona" de Sant Joan cap al torrent en el Pont de Sa Llova i  obliga als passatgers a sortir per les finestres.

 

1 de setembre de 1947

Sebastià Serrano Caldentey, comunista, processat per el jutge instructor i capità d'infanteria

Matias Mas Perelló

Octubre de 1947

Apareixen les obres completes de Miquel Costa Llobera editades per Creuzet.

 

17 d'octubre de 1947

Mor Francesc Frau Lladó assassinat pels feixistes.

1947- Llei de bandidatge i terrorisme.

 

14 de novembre de 1947

Mor Miquel Ferrà Juan

22 de desembre de 1947

Mor José Miralles Sbert, bisbe de Mallorca des de l'any 1930. El succeeix Juan Hervás Benet.