Any 1971

El pressupost municipal de Palma és de 1.449 milions de pessetes. 

Gabriel Sampol Homar era vice-president de la Diputació franquista

Antonio Nicolau Cerdó és el batle franquista de Campos

Maria Bujosa Rotger és la delegada local de la Sección Femenina de la FET i de las JONS de Campos i regidora de l'Ajuntament.

Paulino Sánchez Hernández és el nou Delegat Local de Juventud, d'Estellencs.

Alexandre Ballester Moragues és proclamat cronista oficial de Sa Pobla.

Es destinen 1.615.890 pessetes per a l'asfaltat de 5.280 metres del camí de Sa Mesquida -Porreres.


Composició del nou Ajuntament franquista de santa Margalida:

Batle: Pedro Cladera - Regidors: Guillermo Santanreu, Guillermo Pastor, Gabriel Femenías, Juan Garau, Sebastián Quetglas, José Pascual
Juan Fornés, Gabriel Gayà, Miguel Munar.

 

Paulino Buchens era conseller provincial del Movimiento.

Juan Ceva, membre del Frente de Juventudes era conseller procincial del Movimiento.

José Salazar Belmar era delegat de treball i conseller provincial del Movimiento.

 

 

 

José Enseñat Alemany, era procurador de les Corts franquistes


 

 ORT davant les eleccions sindicals a la CNS deia: