Els àrabs dirigits pel governador de Síria, Muawiya ocupen Xipre

Els reis visigots estableixen edictes contra els ritus jueus

Cop d'estat al Japó contra les reformes de Naka no oe

Conquesta musulmana de Persépolis (Isthakar)

Mor Emmeh, bisbe assiri de Nínive

Mor Ubay ibn Ka'b ibn Qays (Abou Mundhir) company de Mahoma


Clodoveu II es casa amb l'esclava anglo-saxona Bathilde

22 de gener del 649- Recesvint és elegit rei visigot i associal al seu pare Quindasvint

8 de febrer del 649- Mor Paul, bisbe de Verdun

14 de maig del 649 - Mor Teodor I papa

10 de juliol del 649- Mor Li Shimin, Taizong

21 de juliol del 649 - Martí I accedeix al pontificat

5 d'octubre del 649 - Un sínode en el palau de Latera a Roma tracta sobre  la condemna del monotelisme sostingut per els emperadors Heracli I i Constant II seguint el criteri de Màxim el Confessor.

3 de desembre del 649 - Mor Birinus, primer bisbe de Dorchester, evangelitzador del Wessex.

6 de desembre del 649 - Mor Gertrudis d'Hamade



endavant