Any 693

    
Égica derrota als revoltats a Toledo (mar) i convoca el XVI Concili de Toledo (25 abr - 2 maig), al qual assisteixen gairebé tots els bisbes, 6 abats i diversos homes il·lustres, que dicta noves normes contra els rebels i de protecció dels descendents de reis i que es converteix en un judici sumaríssim contra els revoltats: a Sunifred se li priva de la vista, a Liuvigot se l'obliga a prendre els hàbits i recloure's en un convent fins a la seva mort i Sisbert és desposseït del seu càrrec i béns, secularitzat i condemnat a no poder combregar fins a la seva mort. Tots els béns dels condemnats passen al tresor reial.

Es dicten mesures més severes contra els pagans, senyal de la seva persistència i es prohibeix als jueus fer negocis amb els cristians del regne.


Es reintrodueix en el Codi de Recesvint la llei contra les mutilacions d'esclaus.
El cànon 3 d'aquest concili castiga amb el desterrament perpetu i l'excomunió la pràctica de la sodomia per part de bisbes, preveres o diaques.

Es nomena el bisbe Félix de Sevilla arquebisbe de Toledo (693) i  al bisbe Faustino de Braga (687-93) bisbe de Sevilla (signa com a tal les actes del concili) (a Braga i Dumio el succeeix San Fèlix Torcato (693-734) i apareix Vera com a arquebisbe de Tarragona (691? -711) i Ceteri com a bisbe de Ilíberis (Granada). En aquestes actes apareixen per última vegada els bisbes de Valeria (Esteban, que signa en primer lloc per ser el més antic), de Segóbriga (Conca) (anteriors: 687? -693), de Oretum (municipi de Granátula de Calatrava; Ciutat Real), de Elepla o Ilipa (avui Boira; Huelva) , de Dénia (Alacant) i d'Empúries (Gaudilià).

El rei associa al tron ​​al seu fill Witiza i ordena als bisbes de la Narbonesa, els quals no han pogut acudir, que celebrin un sínode per aprovar els cànons d'aquest concili.
   

Es documenten sacerdots que donen la comunió amb trossos de pa trets del seu rebost.
   

Una cruel epidèmia de pesta bubònica assola la Península.

Musulmans conquesten Cartago
   

Mor Bridei mac Beli, rei dels Pictes

Mor ʿAbd Allāh ibn ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, fill del califa

Mor Paul III, patriarca de Constantinoble

Mor Oshere, Rei de Hwicce (Mèrcia)

Mor Fáelchar Ua Máele Ódrain


25 d'abril de 693

Es realitza el XVI Concili de Toledo.

30 d'abril de 693 - Mor Erkenwald, bisbe de Londres

30 d'abril del 693

Mor Earconwald, bisbe de Londres

2 de maig de 693 - Égica ordena celebrar el XVI Concili de Toledo.


23 de novembre del 693 - Mor Trudon, apòstol de l'Hesbaya (actual Bèlgica)

17 de desembre del 693- Mor Bega d'Andenneendavant