Any 713 - Abd al Aziz conquesta Sagunt
Abril de 713 - Conquesta musulmana de Liquant (Alacant)

En el món:


713 Moneda califal:3,40 grams or. Moneda visigòtica: 1,30 grams de plata sobredorada
713 Mor Luitwin bisbe de Trèveris i el succeeix el seu fill Miló
713 Bèrbers de les tribus Nafza i Aylana repoblen el vall del Tiètar
713 Abd al Aziz conquesta Djayyán (Jaén) Mursiyya, Gharnata (Granada)
713 Ocupació àrab de Multan.India
713 Musulmans sotmeten Tarassona
713 Àrabs conquesten Kashgar.Turquestà
713 Ibn Nusayr conquesta Niebla
713 Anastasi II,emperador bizanti
713 Tudmir governador got d' Aurariola

16 de febrer del  713  - Mor Yijing, monjo budista xinès

Abril de 713 - Capitulació de Tudmir ibn Gandarias davant Abd al Aziz ibn Musà

Abril de 713 - Awriwala (Oriola),Balantala (Villena), Lurqa, Mula,Ojos,Bigastro capitulades

5 d'abril del 713 - Pacte de Tudmir amb Abd al Aziz a Oriola
«En el Nom d'Al·lah, el Clement, el Misericordios. Edicte d'Abd-al-Aziz ibn Mussa ibn Nussayr a Tudmir-ibn-Abdush . Aquest últim obté la pau i rep la promesa, sota la garantia d'Al·la i el seu Profeta, de què la seva situació i la del seu poble no s'alterarà; de què els seus súbdits no seran morts, ni fets presoners, ni separats de les seves mullers i fills; que no se'ls impedirà la pràctica de la seva religió, i que les seves esglésies no seran cremades ni desposseïdes dels objectes de culte que hi ha en elles; tot això mentre satisfaci les obligacions que li imposem. Se li concedeix la pau amb el lliurament de les següents ciutats: Uryula , Blntla, Lakant , Mula, Balāna, Lawraka  i Ello. A més, no ha de donar asil al nostre enemic, ni a ningú que fugi de nosaltres; ni produir dany a ningú que gaudeixi de la nostra amnistia; ni ocultar cap informació sobre els nostres enemics que pot arribar al seu coneixement. Ell i els seus súbdits pagaran un tribut anual, cada persona, d'un dinar en metàl·lic, quatre mesures de blat, ordi, suc de raïm i vinagre, dues de mel i dues d'oli d'oliva; per als servents, només una mesura. Dat el mes de Rayab, any 94 de l'Hègira 713. Com a testimonis, 'Uzmán ibn Abi 'Abda, Habib ibn Abi 'Ubaida, Idrís ibn Maisara i Abul Qasim al-Mazáli.».

30 de juny del 713 - Ocupacio àrab de Mèrida dirigida  per Musa

Juliol del 713 - Abd al Aziz reprimeix una revolta a Ishbiliya (Sevilla)
endavant