En el món:

754 Esteve II demana a Pipí que l'ajudi a la restitució de  Còrsega, patrimoni de Sant Pere contra els llombards d'Aistolf
754 Abu Yafar Al-Mansur califa abbàssida
754 Concili iconoclasta d'Hieria
754 Nomes el 20% del cens xinès paga impostos

6 de gener del  754 - En el palau de Ponthion, entrevista entre Pipí el Breu i el papa Esteva II.

7 de gener del 754- Pipí promet al papa Esteve combatre als llombards després que aquest i els clergues s'humiliassin demanant ajut.

14 d'abril del 754 -Tractat de Quierzy

3 de maig de 754 - A prop de Jerusalem (Palestina) succeeix un terratrèmol. Els seus efectes es registren també en Halab (Síria) i Antioquia (Turquia).


27 de juliol del 754 -Pipí és consagrat rei dels francs per el Papa Esteve

28 de juliol del 754 - Pipi patrici dels romans

17 d'agost del 754 - Mor Carloman, monjo benedictí, a Viena del Delfinat, exsobirà, majordom de palau, d'Austràsia, Suàbia i Turíngia.endavant