endavant

En el món:


Louis I envia Bonifaci II de Toscana, comte de Lucques per a la defensa de Còrsega dels sarraïns
Mohammed governador idrísida de Fez
Abd Allah emir de Khorasan
Església de Sant Marc a Venècia
Mor Idris II rei magrebí.Divisió entre els seus dèu fills del regne magrebí.
Neix Ibn Qutayba escriptor
Fi de califat insurrecte Seistan
Expedició de  Bonifaci II contra Tunísia
Bernat de Septimània, comte de Narbona
Abd Allah ibn Tahir governador del Khorasan
Sublevació cristiana a Mérida. Revolta de Mahmud
Fundació de Bonifacio

5 de gener del 828 - Gregori IV, papa

31 de gener del 828 - Arriben a Venècia les suposades  relíquies de Sant Marc robades per dos comerciants a Alexandría amagades entre troços de carn de porc

5 d'abril del 828 - Mor Nicèfor I, antic patriarca de Constantinoble,deposat per ser iconodul

16 d'agost del 828 -  Bonifaci II de Toscana una vegada alliberada Còrsega de sarraïns passa al seu combat a Àfrica amb tropes toscanes,corses i sardes.