11 de maig de 868

A la Xina, Wang Jie imprimeix el primer llibre de la hisṭria: el Sutra del diamant.

26 de maig del 868

Mor Tadone, arquebisbe de Milà


endavant