19 de març de 200 a. C .

S'albira el primer eclipsi lunar del qual es coneixen notícies.
endavant