4 de maig del 979 -Godemar, Landefret, Miró i Vivenda venen a la vescomtessa Ermetruit d’Osona i als seus fills (el vescomte Ermemir d’Osona , a Llop i a Miró) una terra que tots tenen a Ardèvol, terme de Cardona, per 10 sous, en espècie. (Arxiu Ducal de Cardona, lligall 177, n. 1465. )endavant