Pa´sos Catalans:

18 de maig del 981 - Guifreda, juntament amb Argemir i la seva esposa Arleva, venen a la vescomtessa Ermetru´t d’Osona , al vescomte Ermemir i a Llop (fills), unes terres que tenen al terme de Cardona, al lloc de Berg˙s.( Arxiu Ducal de Cardona, lligall 129, n. 7).

27 de novembre del 981 - Godemar, juntament amb Gontari i la seva esposa Peberuša, venen a la vescomtesa Ermetru´t  i a Ermemir i Llop, unes terres situades a Cardona, al lloc anomenat Palau, pel preu de 21 sous, en espŔcie.( Arxiu Ducal de Cardona, lligall 158, n. 8).

29 de novembre del 981 - Eimeriga ven a la vescomtesa Ermetru´t , un alou que posseeix a Cardona, al lloc anomenat Palau Berg˙s i Coma, pel preu de 7 sous i 4 argencis, en espŔcie. ( Arxiu Ducal de Cardona, lligall 158, n. 9).

18 de desembre del 981  -Godemares ven a la vescomtessa Ermetru´t , al vescomte Ermemir  i a Llop, la vilĚla, els palaus i els horts que es troben al terme del castell de Cardona, al lloc anomenat Coma, pel preu de 20 sous, en espŔcie. ( Arxiu Ducal de Cardona, lligall 158, n. 4).


endavant