1465 sant nicolau

                                                                      Sant Nicolau (1465)

                
Any 1465- Mor el bisbe Santàngel descendent de conversos.


Guillem Dameto és nomenat assessor del veguer de Ciutat.

Bartomeu Mir de Sencelles, captiu a Tenes (Alger).
               
Martí Capdebou d'Alcúdia, partidari de la Generalitat és executat.


Mor Pedro de Santángel, fill del jueu convers aragonès Luis de Santángel , o Azarías Ginillo ,bisbe de Mallorca.


Gener de 1465-La muralla que mira a la mar té enderrocs a Sa Calatrava i a la Porta de santa Catalina.(Piferrer i Quadrado.Islas Baleares, pàg 293)

El 23 de gener de 1465 Francesc Vilasclar, picapedrer de la colla dels Sagrera accepta del Gran i General Consell la reconstrucció del pont d'Inca (Pont d'Inca) que estava situat en el rafal de n'Ametler.

Gabriel Vallseca fa una aportació per a la construcció de l'Hospital General.

19 de febrer de 1465 - El sastre de Porreres Pere Riera col·loca al seu fill de 10 anys Mateu amb el mercader Martí Riera per a servir-lo durant 6 anys a canvi de la seva alimentació i vestit.(ARM P.2538 f 22).

28 de febrer de 1465- Batalla de Gèlida entre els partidaris del rei Joan i els de la Generalitat amb victòria dels primers.
               
6 de març de 1465 - Els jurats contracten les obres per a fer el pont del camí d'Inca amb el picapedrer Guillem Vilasclar que haurà d'emprar pedra de Rafalbeig o del Coll d'en Rabassa. (EU 12, f. 125 i f. 129)

               
28 de maig de 1465 - Dimarts - El picapedrer Miquel Ramon és contractat per fer obres a l'antic bany d'en Granada, propietat de Miquel de sant Joan.( ARM, Prot. M-253, 14-15.).


3 de juliol de 1465-Miquel d'Alcanyís, pintor, i el seu gendre Antoni Olzina, mercader, reconeixen deure 50 lliures a Pau Bennàsser, mercader, per la compra de cinc càrregues de pastell venecià i set draps. (ARM, Prot. C-201, 73.)

7 de juliol de 1465- Antoni Pou “Daniel” fa de sonador a la festa del Corpus de Felanitx.

6 d'agost de 1465- Vilaxamen o Belixames, alqueria d'Esporles, és venuda per Pere Gomis a Francesc Sunyer.

21 d’agost de 1465- Pere Llitrà ven a Antoni de Puigdorfila una esclava negra anomenada Maria i el seu fill Tomàs, que tenia 8 mesos.    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent