1 de maig de 1306 Bernat i Bartomeu Virgili s'estableixen en emfiteusi d'Àries Ferrandis a Cruix (Ariany-Petra).

9 d'octubre de 1401 - Ferrer Pallisser de Banderola (Sineu) dóna al seu germà Jaume l'alqueria d'Ariany amb una casa, alau de Jordi Serra de Santjoan.


20 de juny de 1431- Jordi de Sant Joan obté la jurisdicció civil d'Ariany en compensació al seu servei al rei Alfons amb dret a tenir un batlle i un saig per tal d'exercir la justícia.

Any 1515- Ariany és propietat de Pere Joan de sant Joan.

Any 1555 - El ciutadà Miquel Garau és el propietari de Son Rul·lan (Ariany) on hi té 90 ovelles i 29 cabres.

13 de gener de 1712- Els residents a Ariany es comprometen a pagar a Joan Jordà 15 quarteres de blat anual amb la condició de residir al lloc, celebrar les funcions religioses a l'oratori i predicar la doctrina.

3 d'agost de 1717 El botifler Marc Antoni Cotoner Sureda i Vivot és nomenat marquès d'Ariany. Era jurat en cap designat pels borbons.

5 de juliol de 1730- Mor Magdalena Sureda, Vivot, Dameto, Santacília, Rocaberti, senyora d'Ariany que és enterrada a sant Domingo.

Any 1744: Mor el comte de Savellà, austriacista, a l'exili i el mateix any el botifler Cotoner duu la Mare de Déu d'Atotxa a Ariany.


17 de gener de 1817- Neix Fernando Cotoner y Chacón Manrique de Lara y Despuig , primer marquès de la Cènia i Vè d'Ariany, a Palma.

27 de juny de 1821-Mor Antoni Cotoner Despuig, marquès d'Ariany, sense descendència. El títol passa a Francesc Cotoner Chacón.

8 d'octubre de 1958- Plouen 97 litres per metre quadrat a Ariany.

1 d'octubre de 1973- Plouen 160  litres per m2 a Ariany.

21 de desembre de 1979 Plouen 103 litres per m2 a Ariany.

26 de març de 1982. Plouen 82,5 litres per m2 a
Ariany.

31 Des. 2004 – La població d'Escorca és de 295 habitants, 374 a Estellencs, 570 a Banyalbufar,679 a Fornalutx,689 a Deià, 771 a Ariany, 947 a Mancor.

19 d'abril de 2007 UM adjudica l'obra de rehabilitació dels Sestadors d'Ariany valorada en 270.000 euros a Pere Ribot Vanrell, pare del seu candidat municipal.

17 de juliol de 2008-El nou casal de la tercera edat d'Ariany és , dos anys després, un munt de formigó i ferros rovellats en un solar comprat a Joan Curient.

.