Declaració d’Attac-França sobre el text definitiu de la Constitució Europea

dilluns 6 de setembre de 2004, per Attac-França

                                                                                                                              
Tornar a la pàgina anterior

Traducció  de Miquel Garcia (Espai Alternatiu)

Declaració del Consell d’Administració

En les seves anàlisis precedents Attac havia afirmat la seva oposició categòrica al contingut neoliberal del projecte de tractat constitucional europeu. L’associació havia fet contrapropostes, transmeses al govern francès i àmpliament difoses, en forma de 21 exigències precises i argumentades. En la seva versió a partir d’ara definitiva, el tractat confirma i de vegades agreuja la seva vocació de fer d’una vegada per sempre impossibles polítiques monetàries, econòmiques i socials europees- i per tant nacionals -veritablement alternatives, encara que fossin reclamades per sufragi universal. Tenint en compte la magnitud del que està en joc, Attac continuarà la seva campanya d’explicació sobre els perills que suposa aquest text, principalment en termes de restricció dels àmbits dintre dels quals es poden exercir la sobirania popular i la intervenció democràtica. L’associació consultarà a tots els seus membres abans de decidir la seva posició en el referèndum de ratificació previst a la tardor del 2005 (Nota del traductor: S’estan referint a França)

27/08/2004 - Comunicat

1.- Un projecte de santificación de les polítiques liberals

Després de la publicació, al juliol del 2003, del projecte de tractat emanat dels treballs de la Convenció per al futur d’Europa presidida per Valery Giscard d’Estaing, Attac havia analitzat aquest text com una forma de tornar irreversibles- donant-les simbòlicament un caràcter “constitucional” -les polítiques neoliberals engegades des de fa diversos decennis en la Comunitat Econòmica Europea (CEE) transformada, al novembre de 1.993, en Unió Europea (UE).

Aquesta santificación s’efectuava de dues maneres: d’una banda,incorporant en el cos del tractat (tercera part) el conjunt d’aquestes polítiques, mentre que una Constitució deu limitar-se a fixar marcs constitucionals dintre dels quals polítiques distintes, fins i tot contraposades, poden ser desenvolupades; per altra banda, blindant aquest corpus liberal mitjançant la imposició de la regla de la unanimitat dels 25 estats membres de la UE per a qualsevol revisió.

En altres paraules, el projecte de tractat anul·lava i impedia en el futur tota expressió del sufragi universal en favor de polítiques alternatives al liberalisme en un país donat: aquestes polítiques xocarien inevitablement amb les disposicions del tractat que, jurídicament, s’imposen sobre tota legislació nacional. En aquestes condicions, un veritable canvi deuria esperar que els altres 24 països, amb cadascun dels calendaris electorals específics, es posessin d’acord sobre el seu contingut. Qui pot seriosament creure en semblant miracle?

2.- L’ocasió fallida de les eleccions del 13 de juny

Es va presentar una ocasió per a debatre aquest tractat davant la opinion pública: les eleccions al Parlament Europeu del 13 de juny. No obstant això els principals partits de govern, es reclamin d’esquerres, de centre o de dretes, han evitat curosament abordar aquesta qüestió. Com si un nou tractat europeu no fos motiu suficient per a constituir el tema central d’unes eleccions europees!

Aquesta hipocresia era àdhuc més xocant en la mesura que no ignorava que el projecte de tractat tenia totes les possibilitats de ser adoptat per la conferència intergovernamental menys d’una setmana després de les eleccions. Certs partits de la ex ‹‹esquerra plural›› han dut la xerrameca fins l’extrem de donar a entendre no tenia sentit evocar la qüestió davant els electors perquè el tractat podria, segons ells, ser modificat substancialment en breu lapse de temps (principalment suprimint la tercera part) a la vista dels resultats del 13 de juny; o bé que el nou Parlament Europeu es podria transformar en assemblea constituent decidint sobre el contingut del tractat.

Els 25 caps d’Estat i de govern han cridat secament a l’ordre a aquests mercaders d’il·lusions: el tractat ha estat adoptat el 18 de juny amb la seva tercera part, i serà oficialment signat a la fi d’octubre a Roma. Es posarà en funcionament a continuació el procés de ratificació que, a França i en altra dotzena de països, prendrà la forma d’un referèndum.

3.- Considerades 2 exigències de Attac sobre 21 formulades

El text adoptat el 18 de juny (la versió "definitiva"oficial del qual no es troba al dia d’avui disponible més que en anglès, la qual cosa diu bastant sobre el respecte al pluralisme lingüístic al si de la UE) reprèn segons Valery Giscard d’Estaing, el 90% del contingut del projecte de la Convenció. I el 10% diferent es situa, en l’essencial, en el domini institucional: forma de càlcul de la majoria qualificada, nombre de comissaris, presidència per grup de 3 Estats del Consell, Calendari d’aplicació...

Pel que concerneix les 21 exigències que Attac havia formulat per a fer el tractat compatible amb les seves pròpies posicions, només 2 han estat preses en consideració: una totalment, l’exigència nº 2, relativa a la igualtat homes-dones que l’associació desitjava fer passar del rang d’objectiu al de valor de la Unió, l’altra parcialment, l’exigència nº 6 (“Impedir la mercantilització de la cultura, de l’educació i de la sanitat per la política comercial comuna”). La nova versió de l’article III-217 resitúa en efecte, tal com havíem demanat, els serveis socials, d’educació i de sanitat en el terreny del vot per unanimitat, però combinant-lo (com en el cas dels serveis culturals) amb clàusules molt restrictives que converteixen la seva execució en molt problemàtica.

Les altres exigències de Attac no s’han satisfet. En un domini que se situa en el cor de l’activitat de l’associació- la fiscalitat -el text definitiu agreuja sensiblement el de la Convenció. En l’article III-62, la possibilitat, prevista en el §2, de decidir per majoria qualificada la cooperació administrativa entre Estats contra l’evasió fiscal i la lluita contra l’evasió fiscal han estat suprimides. Quant a l’article III-63, relatiu a l’impost sobre societats i concernent a la cooperació administrativa o a la lluita contra el frau fiscal i l’evasió fiscal il·legal, ha estat enterament suprimit. Els defraudadores del fisc no podran més que acollir favorablement aquests “avanços” en relació al text inicial.

El projecte de tractat estava marcat amb el segell del liberalisme més estricte. Qualssevols que siguin les modificacions aportades aquí o allà per la conferència intergovernamental, el tractat definitiu queda exposat al mateix retret descalificatori.

4.- Una comissió de combat per a “vendre” el tractat

Fins els analistes més indulgents amb les lògiques actuals de la construcció europea han denunciat el caràcter excessivament liberal de la nova Comissió Europea, en la mesura que podria perjudicar la ratificació del tractat a França. Els llocs clau (mercat interior, concurrència, comerç internacional) estan en mans de ultraliberales decidits. És significatiu que el comissari Jacques Barrot, antic president del grup parlamentari UMP en l’Assemblea Nacional, hagi vist com se li atribuïa una cartera de segon rang no per francès, sinó per sospitós de “dirigisme”! El relleu dels comissaris Bolkstein, Monti i Lamy està bé assegurat...

Profundament liberal, la Comissió és igualment profundament atlantista, qualificatiu que el seu president, Joao Manuel Barroso, reivindica amb orgull. Ha afavorit, en conseqüència, als partidaris, com ell, de la guerra de L’Iraq. No serà amb aquesta Comissió amb la qual Europa sigui més social i més europea! Aquesta Comissió, per tant, aprofundirà més la fisura entre les aspiracions de la ciutadania i les polítiques europees, amb el risc de desacreditar la idea d’Europa.

Joao Manuel Barroso ha fet de la propaganda en favor del tractat una de les primeres prioritats de la Comissió. La primera vicepresidenta, la Sra. Margot Wallstrom, ha estat explícitament encarregada de l’estratègia “de comunicació”. Es pot doncs esperar, amb grans pressupostos en suport, un gran bombardeig publicitari unilateral en favor del tractat, sense gens que envejar a les campanyes de promoció de les grans marques.

A aquesta ofensiva mediàtica anunciada, Attac respondrà mitjançant l’examen meticulós dels textos, i sobretodo d’aquells que es vol transvestir o ocultar , i això en ocasió de centenars de trobades de debat en tot el país durant els pròxims mesos. AL mateix temps, Attac continuarà elaborant continguts alternatius al tractat, en col·laboració amb els altres Attac d’Europa. AL final d’aquests debats, tots els nostres membres seran convidats a pronunciar-se sobre la posició que prendrà Attac en relació al referèndum de ratificació i sobre la seva participació en la campanya. Els resultats d’aquesta consulta seran fets públics i debatuts durant l’assemblea general de l’associació prevista els dies 11 i 12 de desembre del 2004.

Arles, 24 d’agost de 2004

 

 

 

 

 

 

 

Declaració d’Attac-França sobre el text definitiu de la Constitució Europea

dilluns 6 de setembre de 2004, per Attac-França

                                                                                                                              
Tornar a la pàgina anterior